Hotărâri Cosiliu Local

Hotărâri Cosiliu Local

HCL nr. 027 - Comasare 2 imobile - domeniul privat.pdf
HCL nr. 026 - Demisie cons. local Popescu Gabriela Cristina.pdf
HCL nr. 025 - Aprobare proiect `` Dotare cu echipamente necesare falicitarii procesului educational si a cheltuielilor aferente.pdf
HCL nr. 024 - Atestare apartenenta domeniu privat 2 parcele.pdf
HCL nr. 023 - Rectificare bugetara, sem I - Spital Orasenesc Gura Humorului.pdf
HCL nr. 022 - Decontare navete cadre didactice - Ianuarie 2023.pdf
HCL nr. 021 - Aprobare incheiere Act aditional nr. 13 la Contractul nr. 1582_28.02.2011 de concesionare al serviciului public de salubrizare.pdf
HCL nr. 020 - Aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unor suprafete de teren cu destinatia de pajisti permanente .pdf
HCL nr. 019 - aprobare concesionare fara licitatie publica, supraf. de 450 m.p.pdf
HCL nr. 018 - Dezmembrare imobil cu nr. cadastral 45065 in 4 corpuri de proprietate.pdf
HCL nr. 017 - Atestare apartenenta bunuri imobile - 7 locuinte.pdf
HCL nr. 016 - Atestare apartenenta bunuri imobile - 11 parcele de teren.pdf
HCL nr. 015 - Aprobare S.F, Deviz Gneral si indicatori Tehnico-Economici pentru proiectul Inchidere depozit de stocare temp. a deseurilor din orasul GH.pdf
HCL nr. 014 - Aprobare plan de asig. cu resurse umane, materiale si financiare pentru gestionarea sit. de urgenta la nivelul orasului Gura Humorului, pentru anul 2023.pdf
HCL nr. 013 - Aprobare Plan de analiza si acoperire a riscurilor in domeniul situatiilor de urgenta al Orasului Gura Humorului pentru anul 2023.pdf
HCL nr. 012 - Aprobare modif. Anexa nr. 2 a HCL nr. 110 din 31 08 2022 - organ. Spital Orasenesc G.H.pdf
HCL nr. 011 - Alocare sume pentru contacte prestari servicii juridice si de exec. silita pentru anul 2023.pdf
HCL nr. 010 - Rectificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli, pentru trimestrul I al anului 2023.pdf
HCL nr. 009 - Aprobare pret referinta si vanzare catre populatie - Lemn de foc .pdf
HCL nr. 008 - Utilizarea excedentului aferent anului 2022- Sursa A si sursa E.pdf
HCL nr. 007 - Decontarea navetei personalului didactic si did. auxiliar - luna decembrie 2022.pdf
HCL nr. 006 - Alegerea presedintelui de sedinta februarie-aprilie 2023.pdf
HCL nr. 005 - Modificarea si completarea Anexei HCL nr. 170_31.10.2022.pdf
HCL nr. 004 - stabilirea salarilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din Primaria Gura Humorului si inst. subordonate.pdf
HCL nr. 003 - Aprobarea retelei scolare a unit. de invatamant preuniversitar de stat si particular de pe raza orasului Gura Humorului, pentru anul scolar 2023-2024.pdf
HCL nr. 002 - Planul anual de actiuni si lucrari de interes local - beneficiari Legea nr.416_2001.pdf
HCL nr. 001 - Aprobarea Bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2023.pdf
HCL nr. 214 - Modificare stat de funcții aparat specialitate Primărie.pdf
HCL nr. 213 - Decontarea navetei cadrelor didactice și personalului auxiliar - noiembrie 2022.pdf
HCL nr. 212 - Reprezentant U.A.T AJAC.pdf
HCL nr. 211 - Reprezentanți CL în comisia de evaluare a perf. profesionale ale SGO.pdf
HCL nr. 210 - Aprobarea efectuării unui schimb de terenuri între Orașul Gura Humorului prin Consiliul Local și CASA DE BUCOVINA-CLUB DE MUNTE.pdf
HCL nr. 209 - Modificarea și completarea anexei HCL nr. 201 din 25.11.2022.pdf
HCL nr. 208 - Aprobarea încheierii între Orașul Gura Humorului prin Consiliul Local cu HUMORFOREST a actului adițional nr.1 la Angajamentul nr.6867.93.12.07.2021.pdf
HCL nr. 207 - Aprobarea proiectului „Modernizarea sistemului de iluminat public în Orașul Gura Humorului”, a documentației tehnico-economice (faza DALI), a devizului General și a Indicatorilor Tehnico-economici.pdf
HCL nr. 206 - Aprobarea modificării art.3 din HCL nr.191 din 11.11.2022.pdf
HCL nr. 205 - Rectificare nr. 2 a Bugetului local de venituri și cheltuieli pentru trimestrul al IV lea.pdf
HCL nr. 204 - Decontarea navetei cadrelor didactice și personalului auxiliar -octombrie 2022.pdf
HCL nr. 203 - Aprobarea proiectului „Reducerea riscului de infecții nosocomiale în cadrul Spitalului Orășenesc Gura Humorului” și a cheltuielilor legate de proiect.pdf
HCL nr. 202 - Aprobarea proiectului „Dezvoltarea unității de asistență medicală ambulatorie -Gura Humorului” și a cheltuielilor legate de proiect.pdf
HCL nr. 201 - Modificarea și completarea anexei HCL nr. 37 din 29.04.2021.pdf
HCL nr. 200 - Atestarea apartenenței unor bunuri imobile - 4 parcele teren la domeniul privat.pdf
HCL nr. 199 - Aprobare încheierii contractului de confinanțare între Consiliul Local și DELGAZ GRID pentru extinderea rețelei de energie electrică, str, Vlad Țepeș.pdf
HCL nr. 198 - Aprobarea asocierii Consiliului Local cu DELGAZ GRID pentru extinderea rețelei de energie electrică, str. Vlad Țepeș.pdf
HCL nr. 197 - Aprobarea tarifelor din cadrul Complexului de Agrement „Ariniș”, Pârtiile de schi Șoimul I și II din orașul Gura Humorului.pdf
HCL nr. 196 - Nivel impozite si taxe locale anul 2023 Oras Gura Humorului.pdf
HCL nr. 195 - Rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli, trimestrul al IV lea.pdf
HCL nr. 194 - Modificarea art. 1 al HCL nr.190 din 31.10.2022.pdf
HCL nr. 193 - Implementarea proiectului „ Înființare centru colectare deșeuri prin aport voluntar”.pdf
HCL nr. 192 - Dezmembrarea bunului imobil - dom. privat - în 2 corpuri de proprietate.pdf
HCL nr. 191 - Implementare proiectului „Realizare de insule ecologice digitalizate”.pdf
HCL nr. 190 - Împuternicirea dlui Marius Ursăciuc pentru semnarea contractului de finanțare pt proiect „Închiderea depozitului de stocare temporară a deșeuri”.pdf
HCL nr. 189 - Aprobarea sumei de 6500 lei din bugetul local necesari premierii participanților și consumabilele de birotică, la Concurs Județean „Memorialul David Hrimiuc”.pdf
HCL nr. 188 - Aprobarea modificării art. 1 al Acordului de parteneriat între asociația umanitară „Jeni Mandachi”, Soc. de Crucea Rosie, Consiliul Local și Spitalul Or. GH.pdf
HCL nr. 187 - Modificarea și completarea HCL nr. 159 din 06.10.2022.pdf
HCL nr. 186 - Acordul Consiliului Local pentru organizarea licitației publice de către Șc. Gimnazială „Petru Comărnescu” în vederea închirierii a 5 spații excedentare.pdf
HCL nr. 185 - Decontarea navetei cadrelor didactice și personalului auxiliar- luna septembrie 2022.pdf
HCL nr. 184 - Decontarea navetei cadrelor didactice și personalului auxiliar din cadrul Colegiului Alexandru cel Bun - iulie și august.pdf
HCL nr. 183 - Alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al Orașului Gura Humorului pentru lunile noiembrie-decembrie 2022 - ianuarie 2023.pdf
HCL nr. 182 - Acceptarea de către Orașul Gura Humorului a ofertei de donație a terenului în suprafață de 160 m.p.pdf
HCL nr. 181 - Acceptarea de către Orașul Gura Humorului a ofertei de donație a terenului în suprafață de 112 m.p.pdf
HCL nr. 180 - Aprobarea concesionării fără licitație publică a suprafeței de 25 m.p, Aleea Minerilor - extindere balcon.pdf
HCL nr. 179 - Aprobarea vânzaării unei suprafețe de 942 m.p teren, str. Mihai Eminescu.pdf
HCL nr. 178 - Atestarea apartenenței unor bunuri imobile - 8 parcele la domeniul privat.pdf
HCL nr. 177 - Desemnarea reprezentanților Consiliului Local în comisia de soluționare a contestațiilor pentru concursul din, 14.11.2022 - director medical Spitalul Orășenesc Gura Humorului.pdf
HCL nr. 176 - Desemnarea reprezentanților Consiliului Local în comisia de concurs, 14.11.2022 - director medical Spitalul Orășenesc Gura Humorului.pdf
HCL nr. 175 - Desemnarea reprezentanților Consiliului Local în comisia de soluționare a contestațiilor, pentru concursul din 14.11.2022 - dir. financiar-contabil Spitalul Orășenesc Gura Humorului.pdf
HCL nr. 174 - Desemnarea reprezentanților Consiliului Local în comisia de concurs, 14.11.2022 - dir. financiar-contabil Spitalul Orășenesc Gura Humorului.pdf
HCL nr. 173 - Aprobarea doc. tehnice, a devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru „Realizare trotuare pe str. Pârtiei”.pdf
HCL nr. 172 - Aprobarea doc. tehnică, a devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru „Rețea de alim. cu apă potabilă și branșamente - str. Boureni”.pdf
HCL nr. 171 - Aprobare doc. tehnico-economica (faza SF) a devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru „Amenajare căi acces, sistematizare verticală și rețele de utilități Centrul Cultural G. Humorului”.pdf
HCL nr. 170 - Aprobarea actualizării tarifelor practicate în parcările cu autotaxare, a tarifelor pentru fol. toaletelor publice de pe raza Orașului Gura Humorului, precum și a tarifelor pentru plata Autoriz. special.pdf
HCL nr. 169 - Aprobarea normelor privind buna conviețuire, ordinea și liniștea publică, transp. public de călători, gospodărirea orașului, etc..pdf
HCL nr. 168 - Validarea dispoziției Primarului nr. 617 din 27.09.2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli.pdf
HCL nr. 167 - Alegerea președintelui sedinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Gura Humorului, din data de 31.10.2022.pdf
HCL nr. 166 - Aprobarea modificării art. 3 din HCL nr. 100 din 29 09 2021.pdf
HCL nr. 165 - Aprobarea modificării art. 3 din HCL nr. 99 din 29 09 2021.pdf
HCL nr. 164 - Aprobarea închirierii prin licitație publică a 5 suprafețe teren, str. Pârtiei, pentru amenajarea unor parcări.pdf
HCL nr. 163 - Dezmembrarea unui imobil - domeniul privat, în 7 corpuri de proprietate.pdf
HCL nr. 162 - Aprobarea programului și traseelor destinate transportului public local de persoane prin curse regulate.pdf
HCL nr. 161 - Aprobarea unui acord de parteneriat între Consiliul Local și CAR ESTATE în vederea refacerii fațadei și acoperișului clădirii cu dest. morgă.pdf
HCL nr. 160 - Aprobarea a 2 stații de încărcare aferente proiectului „Reabilitare moderată a Primăriei Gura Humorului”.pdf
HCL nr. 159 - Aprobarea documentației tehnico-economice, a devizului general și a indicatorilor pentru „Reabilitare drumuri conform anexei”.pdf
HCL nr. 158 - Aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a ansamblului de locuințe rezidențiale A1,B1 -str. Marly”.pdf
HCL nr. 157 - Aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a ansamblului de locuințe rezidențiale T850, str. Piața Republicii”.pdf
HCL nr. 156 - Aprobarea modificării art. 2 din HCL nr. 61 din 04.05.2022.pdf
HCL nr. 155 - Aprobarea proiectului „Reabilitare moderată a Școalii Gimnaziale „Petru Comărnescu”, precum și a cheltuielilor aferente.pdf
HCL nr. 154 - Aprobarea proiectului „Reabilitare moderată a Colegiului Alexandru cel Bun-Corp A”, precum și a cheltuielilor aferente.pdf
HCL nr. 153 - Aprobare preț referință și vânzare lemn de foc.pdf
HCL nr. 152 - acordul Consiliului Local pentru organizarea licitației publice de către Colegiul Alexandru cel Bun în vederea închirierii a 3 spații excedentare.pdf
HCL nr. 151 - Aprobarea documentației tehnice ( DALI+PT) pentru obiectivul „Reparații și modificări bazine de înot, extindere corp vestiare - Complex Agr. Ariniș”.pdf
HCL nr. 150 - Acordarea unui ajutor de urgență constând în material lemnos, ca urmare a incendiului locuinței din data de 28.07.2022.pdf
HCL nr. 149 - Aprobarea constituirii rezervei de implementare destinată reechilibrării contractului de execuție pt proiect „Cresterea mobilitatii urbane si reducerea emisiilor de GES prin introducerea transp. local.pdf
HCL nr. 148 - Majorarea alocației de hrană pentru beneficiari de servicii sociale prin Cantina de Ajutor Social.pdf
HCL nr. 147 - Constituirea comisie de analiză a solicitări de locuințe sociale și a unei comisie de soluționare a contestațiilor depuse în urma rezultatului atriburii locuințelor sociale.pdf
HCL nr. 146 - Aprobare regulament privind cadrul, modalățile de analiză, soluționarea cererilor, repartizarea și închirierea locuințelor sociale.pdf
HCL nr. 145 - Aprobarea ajustare tarife colectare separatară, transport separat și depozitare deșeuri municipale.pdf
HCL nr. 144 - Stabilirea tarifelor, a tipurilor de bilete și abonamente pentru activitatea de transport public local de călători prin curse regulate.pdf
HCL nr. 143 - Aprobarea actualizării Registrului Local al Spațiilor Verzi aparținând domeniului public.pdf
HCL nr. 142 - Dezmembrarea bunului imobil aparținând domeniului privat Orașului Gura Humorului în 2 corpuri de proprietate.pdf
HCL nr. 141 - Comasarea unui număr de 3 imobile aparținând domeniului privat.pdf
HCL nr. 140 - Dezmembrarea bunului imobil aparținând domeniului privat Orașului Gura Humorului în 2 corpuri de proprietate.pdf
HCL nr. 139 - Dezmembrarea bunului imobil aparținând domeniului privat Orașului Gura Humorului în 2 corpuri de proprietate.pdf
HCL nr. 138 - Dezmembrarea bunului imobil aparținând domeniului privat Orașului Gura Humorului în 2 corpuri de proprietate.pdf
HCL nr. 137 - Dezmembrarea bunului imobil aparținând domeniului privat Orașului Gura Humorului în 2 corpuri de proprietate.pdf
HCL nr. 136 - Dezmembrarea bunului imobil aparținând domeniului privat Orașului Gura Humorului în 2 corpuri de proprietate.pdf
HCL nr. 135 - Aprobarea PUZ și Regulament local aferent - în vederea trecerii terenului din extravilan în intravilan pentru construire locuință D+P+1E+M.pdf
HCL nr. 134 - Aprobarea PUZ și Regulament local aferent - în vederea trecerii terenului din extravilan în intravilan pentru construire locuință D+P+1E+M.pdf
HCL nr. 133 - Atestarea apartenenței unor bunuri imobile - 5 parcele teren la domeniul privat.pdf
HCL nr. 132 - Modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului orașului Gura Humorului și al instituțiilor +servicii subordonate.pdf
HCL nr. 131 - Aprobare documentației tehnico-economice,a devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru lucrarea „Întreținere a sistemului rutier pentru str. Oborului”.pdf
HCL nr. 130 - Aprobarea implementării proiectului EDUCOMP în vederea finanțării acestuia în cadrul POCU 2014-2020.pdf
HCL nr. 129 - Atestare apartenenței a două parcele de teren la domeniul privat.pdf
HCL nr. 128 - Aprobarea materialelor necesare refacerii șarpantei imobilului-locuință socială, situat pe str. Mihail nr.15.pdf
HCL nr. 127 - Desemnarea doamnei Simeria Angela ca reprezrntant legal pentru semnarea contractului de finanțare și toate doc. aferente pentru proiectul EDUCOMP.pdf
HCL nr. 126 - Nominalizarea reprezentanți Consiliului Local în Consiliile de evaluare si asigurarea calității ale unit. de înv. pentru anul școlar 2022-2023.pdf
HCL nr. 125 - Nominalizarea reprezentanți Consiliului Local în Consiliile de Administrație ale unit. de înv. pentru anul școlar 2022-2023.pdf
HCL nr. 124 - Aprobare suplimentare 295.907,06 lei fără TVA din bugetul local pentru achiziția dotărilor din cadrul proiectului „Îmbunătățirea calității vieții în Orașul Gura Humorului”.pdf
HCL nr. 123 - Aprobarea PUZ și Regulament local aferent - în vederea trecerii terenului în intravilan pentru construire spațiu comerciaș P+1E.pdf
HCL nr. 122 - Aprobarea PUZ și Regulament local aferent - în vederea trecerii terenului în intravilan pentru construire cabană D+P+M.pdf
HCL nr. 121 - Aprobarea PUZ și Regulament local aferent - în vederea trecerii terenului din extravilan în intravilan pentru construire locuință D+P+1E+M.pdf
HCL nr. 120 - Aprobarea PUZ și Regulament local aferent - în vederea trecerii terenului din extravilan în intravilan pentru construire locuință D+P+1E+M.pdf
HCL nr. 119 - Aprobarea PUZ și Regulament local aferent - în vederea trecerii terenului din extravilan în intravilan pentru construire locuință D+P+1E+M și anexe.pdf
HCL nr. 118 - Aprobarea PUZ și Regulament local aferent - în vederea realizării unei enclave de intravilan în extravilan pentru construire locuință P+M.pdf
HCL nr. 117 - Aprobarea dării în folosință gratuită către Spitalul Orășenesc Gura Humorului a unei suprafețe de 435 m.p.pdf
HCL nr. 116 - Aprobare pret referinta vanzare lemn de foc „Drum Auto”.pdf
HCL nr. 115 - Atestarea apartenenței unor bunuri imobile- 10 parcele teren la domeniul privat.pdf
HCL nr. 114 - Aprobarea regulament cadru închiriere a terenurilor și spațiilor excedentare din unit. de învățământ preuniversitar de stat.pdf
HCL nr. 113 - Aprobarea dării în administrare a unor bunuri imobile către Colegiul „Alexandru cel Bun”.pdf
HCL nr. 112 - Aprobarea dărrii în administrare a unor bunuri imobile către Școala Gimnazială „Petru Comărnescu”.pdf
HCL nr. 111 - Rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli.pdf
HCL nr. 110 - Aprobarea Organigramei și a Statului de funcții pentru Spitalul Orășenesc Gura Humorului.pdf
HCL nr. 109 - Atestarea apartenenței unui bun imobil - 435 m.p la domeniul privat.pdf
HCL nr. 108 - Aprobarea modificării art.5 a HCL nr. 68 din 04.11.2020 - modificare componență Comisia de specialitate nr.4 a Consiliului Local.pdf
HCL nr. 107 - Neincludere Parcului Central în tema de proiectare „Reamenajarea și sistematizarea zonei centrale a Orașului Gura Humorului”.pdf
HCL nr. 106 - Aprobarea trecerii unor bunuri imobile din domeniul privat în domeniul public.pdf
HCL nr. 105 - Decontarea navetei cadrelor didactice și personalului auxiliar - luna iunie.pdf
HCL nr. 104 - Aprobare modificare anexa 1 ți 2 din HCL nr.34 din 28.03.2019.pdf
HCL nr. 103 - Acordarea mandatului special Președintelui AJAC Suceava să semneze în numele și pe seama UATO Gura Humorului, actele adiționale de modif. a actului constitutiv si a statutului special AJAC.pdf
HCL nr. 102 - Aprobare preț referință lemn de foc la „Drum Auto”.pdf
HCL nr. 101 - Aprobarea vânzării unui teren în suprafață 1767 m.p.pdf
HCL nr. 100 - Aprobarea vânzării unui teren în suprafață 600 m.p,.pdf
HCL nr. 099 - Atestarea apartenenței unor bunuri imobile - 10 parcele teren la domeniul privat.pdf
HCL nr. 098 - Organizarea si fuctionarea Direcției de Servicii Edilitare Gura Humorului.pdf
HCL nr. 097 - Organizarea și funcționarea Direcției de Turism.pdf
HCL nr. 096 - Validarea dispoziție nr. 448 din 07 07 2022 - rectificare trim. III.pdf
HCL nr. 095 - Acord parteneriat Consiliul Local-Inspectoratul de Poliție Județean Suceava pentru prevenirea și combaterea consumului substanțelor psihotrope.pdf
HCL nr. 094 - Demisie consilier local Titus Leancă.pdf
HCL nr. 093 - Alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Gura Humorului, în perioada august-octombrie 2022.pdf
HCL nr. 092 - Aprobarea bugetului și programului Festivalului Internațional de Grafică Satirică și Literatură Umoristică „Umor la ... Gura Humorului”, ediția XXXII, 15-17 07 2022.pdf
HCL nr. 091 - Decontarea navetei cadrelor didactice și personalului auxiliar- luna mai 2022.pdf
HCL nr. 090 - Aprobare modificare art. 1 și 2 din HCL nr.112.pdf
HCL nr. 089 - Aprobare participare U.A.T.O Gura Humorului - Rabla plus.pdf
HCL nr. 088 - Aprobare documentație tehnico-economică ( faza PT) - realizarea și dotarea grădiniței cu 3 grupe și program normal, str. Voroneț.pdf
HCL nr. 087 - Aprobare contract parteneriat public-privat - reabilitare și administrare terenuri de sport Complex Ariniș.pdf
HCL nr. 086 - Aprobare Studiu de oportunitate, în vederea concesionării, 868 m.p.pdf
HCL nr. 085 - Aprobare vânzare 820 m.p, str. Moldovei, nr.42.pdf
HCL nr. 084 - Atestarea apartenenței unor bunuri imobile - 7 parcele teren la domeniul privat.pdf
HCL nr. 083 - Aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate ale primarului Orașului Gura Humorului + instituții și servicii subordonate.pdf
HCL nr. 082 - Ocupare temporară 340.5 m - Construire Instalație Tiroliană.pdf
HCL nr. 081 - Aprobare deplasare Bruxelles delegație EPAS.pdf
HCL nr. 080 - Decontarea navetei cadrelor didactice și personalului auxiliar - aprilie 2022.pdf
HCL nr. 079 - Aprobare premii concurs „GURA HUMORULUI - CEL MAI CURAT OAȘ DIN BUCOVINA” 01-30 04 2022.pdf
HCL nr. 078 - Aprobarea constituirii dreptului de servitute asupra terenului în suprafață de 48 m.p,.pdf
HCL nr. 077 - Dezmembrare bun imobil, nr. cadastral 44800, prop. privată U.A.T.O Gura Humorului, în 2 corpuri de proprietate.pdf
HCL nr. 076 - Aprobare vânzare 729 m.p, domeniul privat.pdf
HCL nr. 075 - Aprobare vânzare 18 m.p, domeniul privat.pdf
HCL nr. 074 - Atestarea apartenenței a 5 parcele de teren la domeniul privat al Orașului Gura Humorului.pdf
HCL nr. 073 - Aprobare preț referință și vânzare prin licitație publică masă lemnoasă „Pe Picior” din pădurea Orașului Gura Humorului.pdf
HCL nr. 072 - Aprobarea modificării și completării Anexelor 2 și 3 ale HCL.66 30.07.2021 - org+stat funcții Spital.pdf
HCL nr. 071 - Aprobare proiect „Reabilitare moderată Primăria Orașului Gura Humorului”.pdf
HCL nr. 070 - Aprobare proiect „Actualizarea PUG al Orașului Gura Humorului, jud. Suceava, în format GIS” precum și a cheltuielilor aferente.pdf
HCL nr. 069 - Aprobare proiect „Actualizarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Orașului Gura Humorului, în format GIS” și a cheltuielilor aferente.pdf
HCL nr. 068 - Atestarea aparteneței unor bunuri imobile - 14 parcele teren la dom. privat.pdf
HCL nr. 067 - Aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza SF) pentru inestitia Accese parcari in zona de agrement.pdf
HCL nr. 066 - Aprobarea modificarii art.2 si art.3 din HCL nr.76 din 10.09.2021.pdf
HCL nr. 065 - Aprobarea suplimentarii cu 209640,46 lei (fara TVA) pentru investitia Cresterea mobilitatii urbane si reducerea emisiilor de GES.pdf
HCL nr. 064 - Aprobarea studiului de oportunitate actualizat aferent proiectului Extinderea si dotarea infrastructurii medicale.pdf
HCL nr. 063 - Aprobarea proiectului - Inchiderea depozitului de stocare temporara a deseurilor.pdf
HCL nr. 062 - Aprobarea studiului privind realizarea unei analize comparative intre relocare resp. inchidere - depozit stocare deseuri.pdf
HCL nr. 061 - Aprobarea proiectului - Cresterea eficientei energetice - locuintele D3, D4 si G3.pdf
HCL nr. 060 - Aprobarea proiectului cu titlul - Cresterea eficientei energetice a ansamblului de locuinte A1, B1, situat in str. Marly si T850 situat in Piata Republicii.pdf
HCL nr. 059 - Aprobarea proiectului cu titlul - Infiintare sistem inteligent de transport si sistem de management al transportului urban.pdf
HCL nr. 058 - Decontarea navetei cadrelor didactice pentru luna martie 2022.pdf
HCL nr. 057 - Aprobarea studiului de oportunitate in vederea concesionarii fara licitatie publica, catre Croitoru Constantin a 25 m.p. situat pe Aleea Minerilor bl.16 sc.B, ap2.pdf
HCL nr. 056 - Aprobarea studiului de oportunitate in vederea concesionarii fara licitatie publica, catre Ghisovan Vasile-Stefan a 450 m.p. Voronet nr.301.pdf
HCL nr. 055 - Aprobarea intentiei vanzarii a suprafetei de 942 m.p. teren concesionat situat pe str. Mihai Eminescu nr.4.pdf
HCL nr. 054 - Atestarea apartenentei unor bunuri imobile, resp a 10 parcele de teren la domeniul privat al orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr. 053 - Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pt. trim II 2022.pdf
HCL nr. 052 - Alegerea presedintelui de sedinta al C.L. pentru lunile mai, iunie si iulie 2022.pdf
HCL nr. 051 - Aprobarea modif. art1 al HCL nr.86 din 27.11.2020.pdf
HCL nr. 050 - Aprobarea modificarii nr.2 a HCL nr.68 din 04.11.2020.pdf
HCL nr. 049 - Comasarea unui numar de 3 parcele cu nr. cadastrale 43081,43082 si 44557.pdf
HCL nr. 048 - Decontarea navetei cadrelor didactice pentru luna februarie 2022.pdf
HCL nr. 047 - Aprobarea suplimentarii in valoare de 1339293,58 lei (fara TVA) pentru investitia cu titlul - Imbunatatirea calitatii vietii in orasul Gura Humorului.pdf
HCL nr. 046 - Aprobarea suplimentarii in valoare de 904824,81 lei (fara TVA) pentru investitia cu titlul - Extinderea, reabilitarea si dotarea infrastructurii medicale.pdf
HCL nr. 045 - Aprobarea Documentatiei Tehnico Economice pentru obiectivul cu titlul - Investitii in infrastructura educationala din cadrul Scolii nr.1.pdf
HCL nr. 044 - Aprobarea cererii de finantare cu titlul - Extindere sistem centralizat de alimentare cu gaze naturale in Orasul Gura Humorului.pdf
HCL nr. 043 - Declararea perioadei 01 apr - 30 apr 2022 - Luna Curateniei si lansarea concursului - Gura Humorului cel mai curat oras din Bucovina.pdf
HCL nr. 042 - Modificarea Anexei la HCL nr.4 din 31.01.2022.pdf
HCL nr. 041 - Aprobarea Planului analiza si acoperire a riscurilor P.A.A.R. - 2022.pdf
HCL nr. 040 - Aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale si financiare pentru gest. situatiilor de urgenta - 2022.pdf
HCL nr. 039 - Aprobarea tarifelor din cadrul Complexului Arinis, Partiile de schi Soimul I si Soimul II.pdf
HCL nr. 038 - Aprobarea vanzarii a supr. de 600mp teren concesionat str. Moldovei nr.56.pdf
HCL nr. 037 - Atestarea apartenentei unor bunuri imobile, 9 parcele de teren la domeniul privat.pdf
HCL nr. 036 - Aprobarea documentatiei tehnico economice (faza Proiect Tehnic) - Realizarea unui numar de 34 de statii de transport public.pdf
HCL nr. 035 - Modif. Anexei nr.3 a HCL nr.25 din 05.02.2022.pdf
HCL nr. 034 - Rectificarea nr.2 a Bugetului local de venituri si cheltuieli al Orasului Gura Humorului si constituirea fondului de rezerva - trim I 2022.pdf
HCL nr. 033 - Aprobarea cazarii refugiatilor din Ucraina in Internatul Colegiului Alexandru cel Bun Gura Humorului.pdf
HCL nr. 032 - Decontarea navetei cadrelor didactice pentru luna ianuarie 2022.pdf
HCL nr. 031 - Aprobarea studiului de oportunitate in vederea concesionarii fara licitatie publica, catre Belei Elena, Belei Giorghi s.a. a supr. de 420mp p.f.44524 Voronet nr.235.pdf
HCL nr. 030 - Aprobarea studiului de oportunitate in vederea concesionarii fara licitatie publica, catre SC BUCOVINA TRAVEL & EVENTS a suprafetei de 950mp p.f.43435.pdf
HCL nr. 029 - Dezmembrarea unui imobil, avand nr. cadastral 44556, apartinand domeniului privat.pdf
HCL nr. 028 - Atestarea apartenentei unor bunuri mobile, resp. a 6 parcele de teren la domeniul privat.pdf
HCL nr. 027 - Aprobarea studiului de oprtunitate privind alegerea formei de gestiune a serviciului de iluminat public.pdf
HCL nr. 026 - Aprobarea Caietului de Sarcini si a Contractului cadru revizuite pentru achizitia publica ... Reabilitare si administrare terenuri de sport Arinis.pdf
HCL nr. 025 - Aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unor suprafete de teren cu destinatia de pajisti permanente.pdf
HCL nr. 024 - Alocarea unei sume in ved. incheierii unor contracte de prestari servicii juridice si de executare silita.pdf
HCL nr. 023 - Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru trim I al anului 2022.pdf
HCL nr. 022 - Desemnarea reprezentantilor C.L. in comisiile de evaluare a probei de interviu - concurs director si director adj. din unitatile de invatamant preuniv..pdf
HCL nr. 021 - Atestarea apartenentei unor bunuri imobile, resp. a 5 parcele de teren, la domeniul privat.pdf
HCL nr. 020 - Aprobarea bugetului local al Orasului Gura Humorului pentru anul 2022.pdf
HCL nr. 019 - Aprobarea incheierii Actului aditional nr.11866 din 16.12.2020- Infiintare distributie gaze naturale Voronet.pdf
HCL nr. 018 - Aprobarea depunerii cererii de finanatre nerambursabila pentru proiectul EDUCOMP.pdf
HCL nr. 017 - Privind decontarea navetei cadrelor didactice si personalului didactic auxiliar pentru luna decembrie 2021.pdf
HCL nr. 016 - Alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local, pentru lunile februarie, martie si aprilie 2022.pdf
HCL nr. 015 - Privind demisia domnului consilier local Dupri Gelu Viorel.pdf
HCL nr. 014 - Aprobarea intentiei vanzarii a suprafetei totale de 1767 m.p teren.pdf
HCL nr. 013 - Aprobarea intentiei vanzarii suprafetei de 820 m.p. teren.pdf
HCL nr. 012 - Aprobarea vanzarii catre doamna Plai Maria Mirela a suprafetei de 300 m.p. teren.pdf
HCL nr. 011 - Aprobarea vanzarii catre domnul Vacari Constantin a suprafetei de 300 m.p. teren.pdf
HCL nr. 010 - Aprobarea vanzarii suprafetei de 195 m.p. cu respectarea dreptului de preemptiune pentru domnul Cadariu Constantin Daniel.pdf
HCL nr. 009 - Atestarea apartenentei unor bunuri imobile la domeniul privat al orasului.pdf
HCL nr. 008 - Aprobarea planului anual de actiuni si lucrari executate de catre beneficiarii Legii nr. 416 din 2001, in anul 2022.pdf
HCL nr. 007 - Aprobarea organizarii retelei scolare petru anul scolar 2022-1023.pdf
HCL nr. 006 - Aprobarea exercitarii cu caracter temporar afunctiei de conducere - sef serviciu SPCLEP de catre domnul Sinocicu Gheorghita Vasia.pdf
HCL nr. 005 - Modificarea Statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului.pdf
HCL nr. 004 - Stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual.pdf
HCL nr. 003 - Validarea Dispozitiei primarului nr. 1 din 03.01.2022.pdf
HCL nr. 002 - Aprobare indicatori tehnico - economici - consolidarea capacitatii unitatilor de invatamant in gestionarea situatiei pandemice.pdf
HCL nr. 001 - Aprobarea documentatiei tehnico - economice - Realizare Centru Cultural Multifunctional.pdf
HCL nr.143 - Instituire taxa speciala de salubrizare pentru persoane fizice si instituire taxa speciala de salubrizare agenti economici.pdf
HCL nr.142 - Aprobarea modificarii tarifului pentru colectare, transport si depozitare separata a deseurilor de pe raza orasului.pdf
HCL nr.141 - Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru trim. al IV- lea, anul 2021.pdf
HCL nr.140 - Decontare naveta cadre didactice si personal auxiliar pentru luna noiembrie 2021.pdf
HCL nr.139 - Desemnarea reprezentantilor Cons. Loc. in comisia de evaluare a performantelor Secretarului general al orasului.pdf
HCL nr.138 - Aprobarea Studiului de oportunitate - concesionare prin licitatie publica a suprafetei de 13000 m.p.pdf
HCL nr.137 - Aprobarea intentiei de vanzare a suprafetei totale de 18 m.psituata pe B-dul Bucovina nr.28 Bis.pdf
HCL nr.136 - Dezmembrarea bunului imobil cu nr. cadastral 33281 in doua corpuri de prprietate.pdf
HCL nr.135 - Atestarea apartenentei unor bunuri imobile la domeniul privat al orasului.pdf
HCL nr.134 - Aprobarea Regulamentului de inchiriere a bunurilor imobile aflate pe domeniul public sau privat al orasului.pdf
HCL nr.133 - Aprobarea regulamentului de organizare si functionare ale investitiilor realizate prin proiectele O.A.Z.A. si T.U.R.I.S.T.pdf
HCL nr.132 - Modificarea anexei nr.2 a HCL nr.46 din 31.05.2021.pdf
HCL nr.131 - Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru trimestrul al IV-lea, anul 2021.pdf
HCL nr.130 - Nivelul impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022.pdf
HCL nr.129 - Decontarea navetei cadrelor didactice si a personalului auxiliar pentru luna octombrie 2021.pdf
HCL nr.128 - Atestarea apartenentei unor bunuri imobile la domeniul privat al orasului.pdf
HCL nr.127 - Aprobarea tarifului de depozitare a gunoiului de grajd.pdf
HCL nr.126 - Aprobarea modoficarii si completarii anexelor 2 si 3 la HCL nr. 66 din 30.07.2021.pdf
HCL nr.125 - Privind modificarea Statului de functii al aparatului de specialitate al primarului.pdf
HCL nr.124 - Rectificarea bugetului local pentru trimestrul al IV- lea, anul 2021.pdf
HCL nr.123 - Aprobarea darii in administrare aunor bunuri imobile catre gradinita Casuta Piticilor Gura Humorului.pdf
HCL nr.122 - Pentru completarea anexei la HCL nr. 97 din 29.09.2021.pdf
HCL nr.121 - Desemnarea reprezentantilor C.L. in comisiile de interviu pentru concursul de directori din unitatile de invatamant din Gura Humorului.pdf
HCL nr.120 - Decontare naveta cadre didactice si personal contractual pentru luna septembrie 2021.pdf
HCL nr.119 - Alegerea presedintelui de sedinta al Cons. Loc. pentru lunile noiembrie- decembrie2021 si ianuarie 2022 - .pdf
HCL nr.118 - Vanzarea prin negociere a unei cantitati de lemn de foc din pasunea impadurita a Orasului.pdf
HCL nr.117 - Privind aprobarea cumpararii a suprafetei de 1208 m.p în vederea eztinderii cimitirului ordodox cetatea.pdf
HCL nr.116 - Privind dezmembrarea unui imobil în trei corpuri de proprietate.pdf
HCL nr.115 - Atestarea unor bunuri imobile la domeniul privat al orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr.114 - Atestarea unor bunuri imobile la domeniul privat al orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr.112 - Aprobarea modificarii art. 2 si 3 din HCL nr59 din 19.04.2019.pdf
HCL nr.111 - Aprobarea Devizului General actualizat - proiect Cod SMIS 123494 .pdf
HCL nr.110 - Aprobarea Devizului General actualizat- infrastructura rutiera, velo si pietonala - Cod SMIS 123494.pdf
HCL nr.109 - Aprobarea modificarii art. 2 si art .3 din HCL nr.202 din 25.07.2019.pdf
HCL nr.108 - Aprobarea Devizului General actualizat - pentru proiectul cu titlul Îmbunatatirea calitatii vietii în orasul Gura Humorului.pdf
HCL nr.107 - Aprobarea Devizului General - pentru peoiectul cu titlul Îmbunătațirea calitatii vietii în orasul Gura Humorului.pdf
HCL nr.106 - Aprobarea modif. art2 si art.3 din HCL 168 din 27.11.2019.pdf
HCL nr.105 - Aprobarea Devizului General actualizat si a ind. tehnico-economici pt. proiectul Extinderea, reabilitarea si dotarea infrastructurii medicale.pdf
HCL nr.104 - Aprobarea documentatiei tehnico-economice pt. obiectivul de investitie Reabilitare termica Scoala Gimnaziala Petru Comarnescu.pdf
HCL nr.103 - Aprobarea documentatiei tehnico-economice pt. obiectivul de investitii Reabilitare termica Colegiul Alexandru cel Bun.pdf
HCL nr.102 - Aprobarea cererii de finantare c u titlul Amenajare intersectii in orasul Gura Humorului.pdf
HCL nr.101 - Arobarea cererii de finantare cu titlul Construire pod peste raul Humor.pdf
HCL nr.100 - Aprobarea proiectului cu titlul Reabilitare termica Colegiul Alexandru cel Bun corp A.pdf
HCL nr.099 - Aprobarea proiectului cu titlul Reabilitare Termica Scoala Gimnaziala Petru Comarnescu.pdf
HCL nr.098 - Nominalizarea reprezentantilor Consiliului Local in C.E.A.C. ale unitatilor de invatamant.pdf
HCL nr.097 - Nominalizarea reprezentantilor Consiliului Local in Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamant.pdf
HCL nr.096 - Aprobare decontatre naveta personal Colegiul Alexandru cel Bun.pdf
HCL nr.095 - Aprobare decontare naveta personal Gradinita Lumea Copilariei .pdf
HCL nr.094 - Aprobarea Programului unitar de actiune de combatere a vectorilor in orasul Gura Humorului.pdf
HCL nr.093 - Acord de principiu pentru cumparaea de catre orasul Gura Humorului a unor suprafete de teren..pdf
HCL nr.092 - aprobare schimb teren intre orasul Gura Humorului si Manoliu Firuta, Manoliu Daniela si Manoliu Daniel - Constantin.pdf
HCL nr.091 - Aprobare P.U.Z - realizare COMPLEX TURISTIC - beneficiar Jucan Cristian.pdf
HCL nr.090 - Acord de principiu intre orasul Gura Humorului si S.C. CASA DE BUCOVINA - CLUB DE MUNTE.pdf
HCL nr.089 - Acord de principiu - schimb de teren intre Orasul Gura Humorului si CASA DE BUCOVINA - CLUB DE MUNTE.pdf
HCL nr.088 - Aprobarea concesionarii prin licitatie publica a suprafetei de 3975 m.p. in vederea relizarii unui Complex de agrement.pdf
HCL nr.087 - Atestarea unor bunuri imobile la domeniul privat al orasului Gura Humorului .pdf
HCL nr.086 - Aprobare Regulament privind parcurile.locurile de joaca,locurile de odihna, gradinile de cartier si terenurile de sport.pdf
HCL nr.085 - Rectificarea Bugetului local pentru trimestrul al III-lea, anul 2021.pdf
HCL nr.084 - Aprobarea Devizului General reactualizat și a Indicațiilor tehnico - economici reactuațizați pt proiectul ”Investiții în infrastructura educaționala din cadrul Școlii Gimnaziale nr.1”.pdf
HCL nr.083 - Propunerea de schimbare a destinației imobilelor propuse pentru demolare - ”Investiții în infrastructura educațională din cadrul Școlii Gimnaziale nr.1 Gura Humorului”.pdf
HCL nr.082 - Aprobarea reactualizării Indicatorilor tehnico - economic pentru proiectului cu titlul ”Realizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit, strada Oborului”.pdf
HCL nr.081 - Aprobarea Devizului General Reactualizat a cheltuielilor necesar realizării proiectului ”Realizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit, strada Oborului”.pdf
HCL nr.080 - Aprobarea indicatorilor tehno-economici având ca obiectiv ”Realizarea și Dotarea Grădiniței Voroneț”.pdf
HCL nr.079 - Aprobarea privind Devizului General actualizat, a cheltuielilor eligibile și a cheltuielilor neeligibile - ”Realizarea și Dotarea Grădiniței Voroneț”.pdf
HCL nr.078 - Valorificarea pt ”Nevoi Locale” și vânzarea prin licitație publică a unei cactități de masă lemnoasă - Pădurea Orașului Gura Humorului.pdf
HCL nr.077 - Aprobarea asocierii în vederea realizării proiectului ”Amplasare panouri de afișaj tip led pentru informarea populației prin mesare RO-Alert”.pdf
HCL nr.076 - Aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor pt proiectul „Investiții în infrastructura educațională din cadrul Școlii Gimnaziale nr.1” .pdf
HCL nr.075 - Aprobarea modif. si completarii art.2 al HCL nr.65 din 08.07.2021 - SC. ECOBUCOVELO SA..pdf
HCL nr.074 - Decontare naveta cadre didactice si personal didactic auxiliar pentru luna iunie 2021.pdf
HCL nr.073 - Privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local pentru lunile august, septembrie si octombrie 2021.pdf
HCL nr.072 - Aprobare studiu de oportunitate, in vederea concesionarii prin licitarie publica suprafata 3975 mp.pdf
HCL nr.071 - Aprobarea inchirierii prin licitatie publica a suprafetei totale de 444 mp.pdf
HCL nr.070 - Atestare apartenenta bunuri imobile.pdf
HCL nr.069 - Aprobare dezmembrare bun imobil.pdf
HCL nr.068 - Aprobarea prelungirii termenului de preluare de la S.C Diasil Service S.R.L. a Depozitului de deseuri nepericuloase Gura Humorului.pdf
HCL nr.067 - Aprobarea Organigramei si a Statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr.066 - Aprobarea Organigramei si a Statului de functii - Spital Orasenesc inceoand cu 01.08.2021.pdf
HCL nr.065 - Abrogare HCL. nr. 51 din 24.07.2020.pdf
HCL nr.064 - Acord de principiu pentru realizarea celei mai lungi tiroliene din Europa de Est.pdf
HCL nr.063 - Aprobarea bugetului festivalului International de Grafica Satirica si Literatura Umoristica Umor la .... Gura Humorului.pdf
HCL nr.062 - Decontare navete cadre didactice si personal didactic auxiliar pentru luna mai 2021.pdf
HCL nr.061 - Abrogare HCL nr.3 din 19.01.2021.pdf
HCL nr.060 - Privind aprobarea unui parteneriat public-privat - rebilitare și administrae bază sportivă Complex Arinis.pdf
HCL nr.059 - Aprobarea incheierii unui angajament intre Oras si S.C. HUMORFOREST S.A.pdf
HCL nr.058 - Aprobarea incheierii Contractului de cofinantare intre Oras si S.C. DELGAZ GRID S.A.pdf
HCL nr.057 - Aprobarea asocierii Orasului cu SC. DELGAZ GRID SA.pdf
HCL nr.056 - Aprobare modoficare art.2 din HCL. nr. 72 din 06.11.2020.pdf
HCL nr.055 - Aprobare documentatie tehnoco-economice proiectul - Crestera mobilitatii urbane si reducerea emisiilor de GES in orasul Gura Humorului.pdf
HCL nr.054 - Aprobare modificare art.2 din HCL nr.22 din 17.03.2021.pdf
HCL nr.053 - Aprobare pret - vanzare lemn de foc.pdf
HCL nr.052 - Aprobare documentatie tehnico-economica pentru proiectul - Cresterea mobilitatii urbane si reducerea emisiilor de GES in orasul Gura Humorului.pdf
HCL nr.051 - Acordare mandat special AJAC - selectie a membrilor Cons. de Adm al Societatii ACET S.A.pdf
HCL nr.050 - Privind decontarea navetei cadrelor didactice și personalului auxiliar - pentru luna aprilie 2021.pdf
HCL nr.049 - Privind aprobarea cotizației aferentă Orașului - GAL Confluențe nordice.pdf
HCL nr.048 - Privind atestarea a 3 parcele de teren, la domeniul privat al Orașului.pdf
HCL nr.047 - Privind utilizare domeniu public al orașului - Înființare rețea gaze naturale Mănăstirea Humorului.pdf
HCL nr.046 - Privind modificarea și completare Anexelor nr.1 și nr.4 ale HCL 152 din 21.12.2018- tarife Complez Ariniș și Șoimul I și Șoimul II.pdf
HCL nr.045 - Privind aprobarea alocării sumei de 329.349,39 lei pentru alimentare acu energie electrică a obiectivelor ,, DEPOU CLĂDIRE ADMINISTRATIVĂ ȘI AUTOGARĂ,,.pdf
HCL nr.044 - Privind aprobarea PAB - situațiilor de urganță pantru anul 2021.pdf
HCL nr.043 - Privind aprobarea planului de resurse umane, materiale și financiare - gestionare situații urgență - anul 2021.pdf
HCL nr.042 - Privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local pentru lunile mai, iunie si iulie 2021.pdf
HCL nr.041 - Privind decontarea navetei personalului din cadrul unitatilor de invatamant din oras pentru luna martie 2021.pdf
HCL nr.040 - Privind alocarea unor sume in vederea incheierii unor contracte - prestari servicii juridice - 2021.pdf
HCL nr.039 - Privind stabilirea salariilor de baza din Primaria Orasului.pdf
HCL nr.038 - Privind aprobarea Planului de Ordine si Siguranta publica si Paza pentru anul 2021.pdf
HCL nr.037 - Privind modificarea si completarea Anexei HCL al Orasului nr. 34 din 30.04.2020.pdf
HCL nr.036 - Privind aprobaraea inchirierii prin licitatie publica a 6 sase spatii comerciale situate in Parcul Arinis.pdf
HCL nr.035 - Privind nominalizarea membrilor Consiliului de Administatie ai SC ECOBUCOVELO SA.pdf
HCL nr.034 - Privind atestarea apartenentei unor bunuri imobile la domeniul privat al orasului.pdf
HCL nr.033 - Privind atestarea apartenentei unor bunuri imobile la domeniul privat al Orasului.pdf
HCL nr.032 - Privind aprobarea bugetului local al Orasului.pdf
HCL nr.031 - Privind atestarea apartenentei unor bunuri imobile la domeniul privat al Orasului.pdf
HCL nr.030 - Privind dezmembrarea unui imobil, nr.cadastral 44417 proprietaea privata a orasului in doua corpuri de proprietate.pdf
HCL nr.029 - Privind vanzarea unei locuinte apartinand fondului locativ, situata pe str. Sfânta Maria nr.5, apartament 2 - HAcman Paraschiva si Olariu Gianina.pdf
HCL nr.028 - Privind rezilirea contractului de cvoncesiune nr. 8587 din 04.09.2001 intre primaria Orașului si S.C. ROCKY COM S.R.L..pdf
HCL nr.027 - Privind dezmembrarea imobil nr. cadastral 44155 - Parc Dendrologic Ariniș in trei corpuri de proprietate.pdf
HCL nr.026 - Atestarea apartenentei unor bunuri imobile la domeniul privat al Orasului.pdf
HCL nr.025 - Privind decontare navetă - învățămantul preuniversitar de stat din Oraș - luna februarie 2021.pdf
HCL nr.024 - Privind aprobarea pentru anul 2019 - cotă pierderi apă a sistemului de alimentare cu apă si de canalizare.pdf
HCL nr.023 - Privind majorarea alocatiei de hrană - Spitalul Orășenesc Gura Humorului.pdf
HCL nr.022 - Privind modificarea art. 2 și 3 din HCL nr.21 din 01.03.2021 - realizare Centu Cultural Multifunctional.pdf
HCL nr.021 - Documentatie tehnica (SF Mixt), Deviz general actualizat - Realizare Centru Cultural Multifunctional.pdf
HCL nr.020 - Privind exercitarea temporara a functiei de conducere- sef SPCLEP-Sinocicu Gheorghita -Vasia.pdf
HCL nr.019 - Privind acordul de asociere a Orasului cu SOCIETATEA DE CRUCE ROSIE - FILIALA SUCEAVA - ralizare Sectie COVID -19.pdf
HCL nr.018 - Privind participarea la licitatie publica - cladire str. Lt. Marcianu - in vederea realizarii unei Sectii COVID- 19.pdf
HCL nr.017 - Privind decontarea navetei - Scoala Gimnaziala Petru Comarnescu si Colegiu Alexandru cel bun - ianuarie 2021.pdf
HCL nr.016 - Aprobarea unui schimb de teren - orasul Gura Humorului si SC. CASA DE BUCOVINA- CLUB DE MUNTE.pdf
HCL nr.015 - Actualizarea componentei Comisiei Locale de Ordine Publica.pdf
HCL nr.014 - Privind modificare HCL nr.156 din 21.12.2018 - Regulamentul de circulatie ATV-uri.pdf
HCL nr.013 - Aprobarea actelor aditionale de modificare si completare a ctului constitutiv si a statutului Asociatiei de Dezvoltare si Gestionare a Desseurilor in Suceava.pdf
HCL nr.012 - Acordarea mandatului special reprezentantului orasului Gura humorului in Adunarea Judeteana pentru Apa si Canalizare Suceava.pdf
HCL nr.010 - Alegerea preedintelui de sedinta al Consiliului Local pentru lunile februarie, martie 2021.pdf
HCL nr.009 - Transmiterea fara plata a dreptului de proprietate asupra imobilului, teren cu suprafata totala de 6930 mp Voronet catre Schitul - Sfantul Cuv. Daniil Sihastru.pdf
HCL nr.008 - Decontarea navetei cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar -Colegiul Alexandru cel Bun - pentru luna decembrie 2020.pdf
HCL nr.007- Desemnarea reprezentantilor Consiliului Local in Comisia de evaluare a performantelor profesionale ale Secretarului general al Orasului.pdf
HCL nr.006 - Privind aprobarea planului anual de actiuni si lucrari - Legea nr.416 din 2001- in anul 2021.pdf
HCL nr.005 - Privind atestarea apartenentei unor bunuri imobile la domeniul privat al Orasului.pdf
HCL nr.004 - Privind aprobarea mentinerii retelei scolare a unitatilor de invatamant de pe raza Orasului pentru anul scolar 2021-2022.pdf
HCL nr.003 - Privind acordul schimbarii temporare a destinatiei spatiilor de la parterul Casei de Cultura in Centru de vaccinare comunitar COVID-19.pdf
HCL nr.002 - Aprobare Deviz ganeral si indicatori tehnico-economici pentru proiectul - Investitii in infrastructura educationala din cadrul Scolii nr1.pdf
HCL nr.001 - Aprobare constituire scrisoare de garantie bancara pentru investitia - Infiintare destributie de gaze naturale in localitatea Voronet -.pdf
HCL nr.092 - Rectificarea Bugetului loca de venituri si cheltuieli pentru trimestrul al Vl-lea anul 2020.pdf
HCL nr.091 - Decontarea navetei - cadre didactice si personal didactic auxiliar din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din Oras pentru luna noiembrie 2020.pdf
HCL nr.089 - Aprobare PUZ pentru - CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINTE COLECTIVE - teren proprietate privata cu suprafata de 5265 mp - solicitant S.C. ACHAIA SERVCOM S.R.L.pdf
HCL nr.088 - Privind atestarea unor bunuri imobile din domeniul privat al Orasului.pdf
HCL nr.087 - Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli si a bugetului activitatilor autofinantate ( Spitalul Orasenesc) pentru trimestrul al IV -lea anul 2020.pdf
HCL nr.086 - Modificare HCL nr.74 din 06.11.2020 - nominalizare reprezentanti Consiliu Local in Consiliu de administratie al Spitalului Orasenesc.pdf
HCL nr.085 - Aprobare Regulament de functionare Platforma de depozitare gunoi de grajd, situata pe domeniul public al Orasului.pdf
HCL nr.083 - Aprobare PUZ pentru introducere teren in suprafata de 60705 m.p din extravilan in intravilan - extindere hotel Toaca Bellevue - beneficiar Negrea Petru Daniel.pdf
HCL nr.082 - Atestarea apartenentei unor bunuri imobile la domeniul privat al orasului.pdf
HCL nr.081 - Decontarea navetei cadrelor didactice si personalului didactic auxilial - unitatile de ianvatamant preuniversitar din oras - luna octombrie 2020.pdf
HCL nr.080 - Decontare naveta cadre didactice si personal didactic auxiliar - unitatile de invatamant preuniversitar din oras pentru luna septembrie 2020.pdf
HCL nr.079 - Decontarea cheltuielilor de deplasare - personal didactic auxiliar - Colegiul Alexandru cel Bun pentru lunile iunie iulie si august 2020.pdf
HCL nr.078 - Privind nivelul taxelor locale pentru anul 2021.pdf
HCL nr.077 - Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru trimestrul al IV-lea anul 2020.pdf
HCL nr.076 - Nominalizarea reprezentantilor Consiliului Local in comisiile C.E.A.C. ale unitatilor de invatamant preuniversirar pentru anul 2020-2021.pdf
HCL nr.075 - Nominalizarea reprezentantilor Consiliului Local in Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamant pentru anul scolar 2020-2021.pdf
HCL nr.074 - Nominalizarea reprezentantilor Consiliului Local in Consiliu de Administratie Spital.pdf
HCL nr.073 - Completare HCL nr.61 din 31.08.2020 privind alocarea sumei de 1.645.591 lei fara T.V.A - cota parte de participare a orasului pentru finantarea ob. Infiintare distributiei de gaze naturale in Voronet.pdf
HCL nr.072 - Aprobarea proiectului - Consolidarea capacitatii unitatilor de inv. de stat din Orasul Gura Humorului in vederea gestionarii situatiei de pandemie generata de virusul SARS-COV-2.pdf
HCL nr.071 - Aprobarea proiectului - Achizitie de tablete scolare si alte echipamente necesare desfasurarii activitatii diadactice on-line.pdf
HCL nr.070 - Rectificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli si abugetului activitatilor autofinantate - trimastrul al IV-lea -2020.pdf
HCL nr.069 - Privind alegerea Viceprimarului orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr.068 - Constituirea comisiilor de specialitatepe principalele domenii de activitate din cadrul Consiliului Local.pdf
HCL nr.067 - Alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile noiembrie si decembrie 2020 si luna ianuarie 2021.pdf
HCL nr.066 - Rectificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli - trimestrul al IV-lea, anul 2020.pdf
HCL nr.065 - Aprobarea alocarii sumei de 4.000 lei in vederea organizarii evenimentolui - Nunta de Aur in cadrul Festivalului Toamna la Voronet - Editia jubiliara XL.pdf
HCL nr.064 - Vanzare prin licitatie publica - masa lemnoasa - Pe Picior - din padurea Orasului.pdf
HCL nr.063 - Rectificarea Bugetului local si a bugetului activitatilor autofinantate al Orasului - trimestrul al III-lea 2020.pdf
HCL nr.062 - Acceptare oferta de donatie teren cu suprafata de 11.867 mp. - strada Ciprian Porumbescu, nr.26, facuta de S.C. HUMORFOREST S.A.pdf
HCL nr.061 - Aprobarea alocarii sumei de 1.645.591 lei fara T.V.A. din bugetul local, reprezentand cota -parte pentru realizarea - Infiintare distributie gaze naturale Voronet.pdf
HCL nr.060 - Aprobare studiu de fezabilitate - obiectivul Infiintare retele distributie gaze naturale -Voronet.pdf
HCL nr.059 - Completarea HCL nr.88 din 19.07.2018 - aprobarea Strategiei de Dezvoltare Durabila a Orasului - Orizont de timp 2023, varianata consolidata 2020.pdf
HCL nr.058 - Completare HCL nr.55 din15.05.2018 - aprobarea PLANULUI DE MOBILITATE URBANA DURABILA A ORASULUI VARIANTA CONSOLIDATA 2020.pdf
HCL nr.057 - Alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile septembrie si octombrie 2020.pdf
HCL nr.055 - Aprobarea asocierii orasului Gura Humorului cu S.C. HUMORFOREST S.A. Gura Humorului.pdf
HCL nr.054 - Aprobarea modului de completare a Registrului Agricol 2020-2024.pdf
HCL nr.053 - Trecerea unor bunuri imobile din domeniul public in domeniul privat al orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr.052 - Revocare HCL nr.29 din 2020 - trecerea unor bunuri imobile din domeniul public in domeniul perivat al orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr.051 - Privind aprobarea infiintarii S.C. ECOBUCOVELO S.A - actionar unic Orasul Gura Humorului.pdf
HCL nr.050 - Rectificarea bugetului local si al activitatilor autofinantate pentru Trimestrul al III-lea -2020.pdf
HCL nr.049 - Desemnarea dnei Tudor Profira Cristina director adjunct Colegiul Alexandru cel Bun ca reprez. legal pentru semnarea doc. pentru Proiectul - Stagii de practica in firme pentru elevi.pdf
HCL nr.048 - Rectificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli al creditelor interne pe anu 2020.pdf
HCL nr.047 - Aprobarea implementarii proiectului - Stagii de practica in firme pentru elevi-Viitori angajati activi-.pdf
HCL nr.046 - Decontare cheltuieli de deplasare personal didactic auxiliar Colegiul Alexandru cel Bun - luna mai 2020.pdf
HCL nr.045 - Privind modificarea Statului de functii al aparatului de specialitate al primarului si al institutiilor si serviciilor publice subordonate.pdf
HCL nr.044 - Atestarea apartenentei unor bunuri imobile la domeniul privat al orasului.pdf
HCL nr.043 - Acordarea unor faciitati fiscale, avand in vedere prevederile O.U.G. nr.69 din14 mai 2020 pentru modificarea si completarea Legii nr.227din 2015.pdf
HCL nr.042 - Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al orasului pentru trim al II-lea anul 2020.pdf
HCL nr.041 - Completarea HCL nr.51 din 1997 - fapte ce constituie contraventii gospodarirea si infrumutesarea orasului,protectia mediului.ordinea si linistea publica.pdf
HCL nr.040 - Aprobarea actualizarii Regulamentului de organizare si functionare - Piata Agroalimentara din orasul Gura Humorului.pdf
HCL nr.039 - Decontare naveta personal didactic auxiliar Colegiul Alexandru cel Bun Gura Humorului - martie si aprilie 2020.pdf
HCL nr.038 - Alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local - iunie, iulie si august 2020.pdf
HCL nr.037 - Aprobarea neasumarii de catre Consiliul Local pentru achizitia produselor si a contractelor aferente - Programului pentru scoli al Romaniei 2017 - 2023.pdf
HCL nr.036 - Valorificarea si vanzarea de masa lemnoasa - Nevoi Locale - din padurea orasului.pdf
HCL nr.035 - Modificare si completare HCL nr.65 din 2017 - acordare ajutor de urgenta si a prestatiilor financiare - familii si persoane care se afla in situtii de nceesitate deosebita.pdf
HCL nr.034 - Aprobare contractare finantare rambursabila in valoare de 10 000 000 lei in vederea finantarii investitiilor publice de interes local.pdf
HCL nr.033 - Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli si al bugetului activitatilor autofinantate - trim al II -lea al anului 2020.pdf
HCL nr.032 - Suspendareea activitatii pacarilor publice din oras pe durata starii de urgenta.pdf
HCL nr.031 - Decontare naveta cadre didactice si personal didactic auxiliar - luna februarie 2020.pdf
HCL nr.030 - Decontare naveta cadre didactice si personal didactic auxiliar - unitatile de invatamant preuniversitar din oras - pentru luna ianuarie 2020.pdf
HCL nr.029 - Trecere bunuri imobile din domeniul public in domeniul privat al orasului.pdf
HCL nr.028 - Revocare HCL nr. 195 din 2019 schimb teren Orasul Gura Humorului si S.C. CASA DE BUCOVINA _ CLUB DE MUNTE S.A - reabilitare Tabara Balada.pdf
HCL nr.027 - Aprobarea vanzarii 1577 m.p. teren - str. Mihai Eminescu, nr.2 bis - Cadariu Constantin - Daniel.pdf
HCL nr.026 - Aprobarea vanzarii 844 m.p teren - Pinzari Mihai.pdf
HCL nr.025 - Aprobarea Planului anual de actiuni si lucrari - executate de catre beneficiarii Legii nr.416 din 2001 - a venitului minim garantat in anul 2020.pdf
HCL nr.024 - Vanzare prin licitatie publica - masa lemnoasa - Pe Picior- din pasunea impadurita a orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr.023 - Modificare HCL nr.53 din 26.04.2013 - componenta Comisiei Locale de Ordine Publica.pdf
HCL nr.022 - Acordarea normei de hrana personalului din Politia Locala Gura Humorului.pdf
HCL nr.021 - Alocare suma incheiere contracte servicii juridice si de executare silita - anul 2020.pdf
HCL nr.020 - Privind rectificarea bugetului local pentru trimestrul al II-lea al anului 2020.pdf
HCL nr.019 - Actualizare ROF Consiliul Local Gura Humorului.pdf
HCL nr.018 - Stabilre procedura desf. sed. Cons. Local Gura Humoruluim in situatii exceptionale.pdf
HCL nr.017 - Alegere presedinte de sedinla lunile martie, aprilie si mai 2020.pdf
HCL nr.016 - Aprobare PUZ SC AB PLUS EVENTS SRL Iasi.pdf
HCL nr.015 - Aprobare PUZ si regulament local aferent - construire cartier locuinte - SC HUMORFOREST SA.pdf
HCL nr.014 - Aprobare pret referinta vanzare lemn foc.pdf
HCL nr.013 - Stabilirea salariilor de baza functionari publici si personal contractual.pdf
HCL nr.012 - Aprobarea bugetului local pt. anul 2020.pdf
HCL nr.011 - Aprobarea exercitarii cu caracter temporar a functiei publice de conducere vacante de sef SPCLEP - Sinocicu Gheorghita Vasia.pdf
HCL nr.010 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Gradinita Casuta Piticilor - dec 2019.pdf
HCL nr.009 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Gradinita Lumea Copilariei - dec 2019.pdf
HCL nr.008 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Colegiul Al. cel Bun - dec 2019.pdf
HCL nr.007 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Sc. Gimnaziala Teodor Balan - dec 2019.pdf
HCL nr.006 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Sc. Gimnaziala Petru Comarnescu - dec 2019.pdf
HCL nr.005 - Decontare cheltuilei deplasare cadre didactice Sc. Gimnaziala Nr.1 - dec 2019.pdf
HCL nr.004 - Atestarea apartenentei unor bunuri imobile la domeniul privat al Orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr.003 - Aprobarea actualizarii Regulamentului de org. si functionare - Serv. public local de adm. a parcarilor publice cu plata.pdf
HCL nr.002 - Aprobarea mentinerii retelei scolare a unit. de invatamant pe raza orasului pt. anul 2020-2021.pdf
HCL nr.001 - Validarea Dispozitiei Primarului orasului Gura Humorului nr.792 din 23.12.2019 - rectif. buget 2019 trim IV.pdf
HCL nr.203 - Prelungirea duratei contractelor de inchiriere si actualizarea cuantumului chiriei spatiilor - chioscuri de artizanat - Voronet.pdf
HCL nr.202 - Aprobarea PUZ si a Reg. local aferent pentru lucrarea INTRODUCERE TEREN DIN EXTRAVILAN IN INTRAVILAN IN VED. CONSTRUIRII UNUI HOTEL.pdf
HCL nr.201 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Gradinita Casuta Piticilor - noiembrie 2019.pdf
HCL nr.200 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Gradinita Lumea Copilariei - noiembrie 2019.pdf
HCL nr.199 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Colegiul Al. cel Bun - noiembrie 2019.pdf
HCL nr.198 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Sc. Gimnaziala Teodor Balan - noiembrie 2019.pdf
HCL nr.197 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Sc. Gimnaziala Petru Comarnescu - noiembrie 2019.pdf
HCL nr.196 - Decontare cheltuilei deplasare cadre didactice Sc. Gimnaziala Nr.1 - noiembrie 2019.pdf
HCL nr.195 - Aprobarea efectuarii unui schimb de terenuri intre orasul Gura Humorului si SC CASA DE BUCOVINA.pdf
HCL nr.194 - Aprobarea incheierii protocolului de predare-primire intre Consiliul Judetean Suceava DGASPC si Orasul Gura Humorului.pdf
HCL nr.193 - Aprobarea infiintarii Serviciului de transport public local de persoane, prin curse regulate.pdf
HCL nr.192 - Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pt. trim IV 2019.pdf
HCL nr.191 - Aprobarea Planului anual de evolutie a tarifelor conform rez. Analizei Cost-Beneficiu pt. Proiectul regional Dezvoltarea ....pdf
HCL nr.190 - Aprobarea modif. Contractului de Delegare a Gestiunii si mandatarea A.J.A.C. SV sa semneze actul aditional nr.5.pdf
HCL nr.177 - Atestarea apartenentei unor bunuri imobile la dom. privat al orasului Gura humorului.pdf
HCL nr.174 - Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul Consolidare si largire partie de schi Soimul in zona mediana.pdf
HCL nr.173 - Stabilirea nivelului impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020.pdf
HCL nr.172 - Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Orasului Gura Humorului pt. trim IV 2019.pdf
HCL nr.171 - Aprobarea constituirii Fondului de rezerva la dispozitia Orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr.170 - Aprobarea Organigramei si a Statului de functii pt. Spitalul Orasenesc Gura humorului, incepand cu 01.12.2019.pdf
HCL nr.169 - Alegerea presedintelui de sedinta al CL pentru lunile dec 2019, ian si feb 2020.pdf
HCL nr.168 - Aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect - Extinderea, reabilitarea si dotarea infrastructurii medicale existente ....pdf
HCL nr.167 - Aprobarea infiintarii Serviciului public pentru gestionarea cainilor fara stapan din Gura Humorului.pdf
HCL nr.166 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Gradinita Casuta Piticilor - sep. 2019.pdf
HCL nr.165 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Gradinita Lumea Copilariei - sep. 2019.pdf
HCL nr.164 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Colegiul Al. cel Bun - sep. 2019.pdf
HCL nr.163 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Sc. Gimnaziala Teodor Balan - sep. 2019.pdf
HCL nr.162 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Sc. Gimnaziala Petru Comarnescu - sep. 2019.pdf
HCL nr.161 - Decontare cheltuilei deplasare cadre didactice Sc. Gimnaziala Nr.1 - sep. 2019.pdf
HCL nr.160 - Aprob. concesionarii fara licitatie a supr. de 1285mp - Voronet, zona Schit, catre SC PANORIENT SRL.pdf
HCL nr.159 - Predarea de catre Orasul GH prin C.L. catre Ministerul dezvoltarii Regional, Adm. Publice, prin C.N.I a amplasamentului ....pdf
HCL nr.158 - Modificarea si completarea Anexei la HCL 143 din 26.09.2019 privind nominalizarea reprez. CL in comisiile de adm ....pdf
HCL nr.157 - Aprobarea tarifelor maximale pentru serviciul de transport public de persoane in regim de taxi.pdf
HCL nr.156 - Aprobarea valorificarii si vanzarii unei cant. de masa lemnoasa pentru foc si nevoi locale din padurea orasului.pdf
HCL nr.155 - Aprob. valorii de investitie si a solicitarii scrisorii de garantie FNGCIMM SA - IFN.pdf
HCL nr.154 - Aprobarea valorii de investitie din partea FNGCIMM SA - IFN in vederea obtinerii avansului pt. proiect DOTARE CASA DE CULTURA GURA HUMORULUI.pdf
HCL nr.152 - Aprobarea Reviziei a 2-a a Reg. de organizare si functionare al Spitalului Orasenesc Gura Humorului.pdf
HCL nr.151 - Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al orasului Gura Humorului pentru trim. al IV-lea 2019.pdf
HCL nr.150 - Aprobarea constituirii fondului de rezerva al Orasului Gura Humorului in ved. completarii creditelor deficitare.pdf
HCL nr.149 - Aprobarea Devizului General si a ind. TE actualizati pt. proiectul Amenajari accese si parcare Piata Agroalimentara.pdf
HCL nr.148 - Aprobarea Studiului de fezabilitate actualizat pt. proiectul - Lucrari protectie mal pe raul Moldova in cadrul O.A.Z.A..pdf
HCL nr.147 - Aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect - Extinderea infrastructurii medicale.pdf
HCL nr.146 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici reactualizati pt. proiectul Realizarea si dotarea gradinitei Obor.pdf
HCL nr.145 - Aprobarea reactualizarii Devizului General, a cheltuielilor eligibile si neeligibile - Proiect Gradinita Obor.pdf
HCL nr.144 - Nominalizarea reprez. CL in Comisiile pentru evaluarea si asigurarea calitatii C.E.A.C. ale unitatilor de invatamant.pdf
HCL nr.143 - Nominalizarea reprez. CL in Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamant.pdf
HCL nr.142 - Modificarea art.1 din HCL nr.98 din 08.07.2016.pdf
HCL nr.141 - Modificarea HCL nr.85 din 25.06.2016, resp. modificarea comp. Comisiei de specialitate nr.4 a Cosiliului Local.pdf
HCL nr.140 - Validarea mandatului de consilier local al domnului Flutur Ionut-Adrian.pdf
HCL nr.139 - Organizarea Comisiei de validare a mandatelor consilierilor locali.pdf
HCL nr.138 - Aprobarea intentiei vanzarii unei supr. de 1577 mp. str. Mihai EMinescu nr.2bis.pdf
HCL nr.137 - Aprobarea vanzarii unei locuinte apartinand fondului locativ la orasului, str. Sf. Maria nr.5, ap.2.pdf
HCL nr.136 - Atestarea apartenentei unor bunuri imobile la domeniul privat.pdf
HCL nr.135 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Colegiul Al. cel Bun - iul si aug. 2019.pdf
HCL nr.134 - Aprobarea actualizarii Reg. de organizare, functionare si autorizare a activitatii de transport in regim de taxi.pdf
HCL nr.133 - Aprobarea anularii majorarilor de intarziere pt. obligatiile bugetare principale, restante la 31.dec.2018.pdf
HCL nr.132 - Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pt. trim IV 2019.pdf
HCL nr.131 - Desemnarea reprez. CL Gura Humorului in Comisia de solutionare a contestatiilor pt. concursul din data de 25.09.2019.pdf
HCL nr.130 - Desemnarea reprez. CL Gura Humorului in Comisia de concurs din data de 25.09.2019 - Spitalul Orasenesc.pdf
HCL nr.129 - Modificarea art.4 din HCL nr.58 din 19.04.2019.pdf
HCL nr.128 - Aprob. doc. tehnico-economice (faza DALI) - Infiintare centru de zi pt. consiliere si sprijin pt. parinti si copii.pdf
HCL nr.127 - Aprob. Studiului de fezabilitate pt. ob. AMENAJARE CANISA in Orasul Gura Humorului, Lunca Moldovei.pdf
HCL nr.126 - Aprob. Studiului de fezabilitate pt. ob. EXTINDERE CORPURI B SI C si recompartimentare Primiri Urgente.pdf
HCL nr.125 - Aprob. Studiului de fezabilitate pt. ob. LUCRARI DE PROTECTIE MAL pe raul Moldova - O.A.Z.A..pdf
HCL nr.124 - Aprobarea alocarii unei sume de 20.000 lei in ved. org. evenimentului NUNTA DE AUR in cadrul Oktoberfest.pdf
HCL nr.123 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Gradinita Casuta Piticilor - iun. 2019.pdf
HCL nr.122 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Gradinita Lumea Copilariei - iun. 2019.pdf
HCL nr.121 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Colegiul Al. cel Bun - iun. 2019.pdf
HCL nr.120 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Sc. Gimnaziala Teodor Balan - iun. 2019.pdf
HCL nr.119 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Sc. Gimnaziala Petru Comarnescu - iun. 2019.pdf
HCL nr.118 - Decontare cheltuilei deplasare cadre didactice Sc. Gimnaziala Nr.1 - iun. 2019.pdf
HCL nr.117 - Acordul de principiu in ved. amenajarii unei parcari care sa deserveasca Spitalul orasenesc Gura humorului.pdf
HCL nr.116 - Modif. art.1 din HCL 73 din 31.05.2019.pdf
HCL nr.115 - Aprob. intentiei vanzarii a unei supr. de 844mp, str. Moldovei nr. 6, apartinand dom. privat.pdf
HCL nr.114 - Aprob. concesionarii fara licitatie publica catre SC DAMONE SRL Gura Humrului a sup. de 14mp teren, str. 9 Mai.pdf
HCL nr.113 - Atestarea apartenentei unor bunuri imobile la dom. privat al Orasului Gura Humorului, jud. SV.pdf
HCL nr.112 - Aprob. incheierii Protocolului de colaborare intre Orasul Gura Humorului si SC BONIMA SRL in ved. organizarii OKTOBERFEST.pdf
HCL nr.111 - Aprob. modificarii tarifului de colectare si sortare a deseurilor municipale.pdf
HCL nr.110 - Aprob. Regulamentului Serviciului public de salubrizare al orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr.109 - Aprob. Studiului de oportunitate privind alegerea formei de gestiune a serviciului de iluminat public.pdf
HCL nr.108 - Aprob. Reg.de organizare si desf. al concursului pt. ocuparea functiilor specifice Comitetului director Spitalul Orasenesc.pdf
HCL nr.107 - Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Orasului Gura Humorului pt. Trim.III 2019.pdf
HCL nr.106 - Alegerea presedintelui de sedinta al CL pentru lunile sep, oct si noiembrie 2019.pdf
HCL nr.105 - Prin care se ia act de demisia consilierului local, ANDRONIC VASILE.pdf
HCL nr.104 - Modif. Anexei nr.1 la HCL nr.68 din 31.05.2019 ref. la stabilirea salariilor de baza pt. functionarii publici si pers. contractual din Primaria Gura Humorului.pdf
HCL nr.103 - Modificarea Statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr.102 - Aprobare a proiectului si a cheltuielilor - Imbunatatirea calitatii vietii in Orasul Gura Humorului, Jud. Suceava.pdf
HCL nr.101 - Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Orasului Gura humorului pt. trim III 2019.pdf
HCL nr.100 - Aprobarea exercitarii cu caracter temporar a functiei publice de conducere vacante de sef serviciu al SPCLEP de catre Sinocicu Gherorghita-Vasia.pdf
HCL nr.099 - Aprobarea reactualizarii Devizului General, a cheltuielilor eligibile si neeligibile pt. proiectul Realizarea si dotarea Gradinitei cu program prelungit, str. Oborului.pdf
HCL nr.098 - Aprobarea ind. tehnico-economici reactualizati pt. proiectul Realizarea si dotarea Gradinitei cu program prelungit, str. Oborului.pdf
HCL nr.097 - Demarare proceduri - imprumut rambursabil - finantare si cofinantare proiecte fonduri europene si PNDL.pdf
HCL nr.096 - Aprobarea D.A.L.I. din cadrul proiectului Reabilitare drumuri in Orasul Gura Humorului.pdf
HCL nr.095 - Aprobarea alocarii din bugetul local al orasului a sumi de 422.641,35 lei - cota participare cu 50% - extindere retea electrica Obor.pdf
HCL nr.094 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Gradinita Casuta Piticilor - mai 2019.pdf
HCL nr.093 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Gradinita Lumea Copilariei - mai 2019.pdf
HCL nr.092 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Colegiul Al. cel Bun - mai 2019.pdf
HCL nr.091 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Sc. Gimnaziala Teodor Balan - mai 2019.pdf
HCL nr.090 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Sc. Gimnaziala Petru Comarnescu - mai 2019.pdf
HCL nr.089 - Decontare cheltuilei deplasare cadre didactice Sc. Gimnaziala Nr.1 - mai 2019.pdf
HCL nr.088 - Aprobarea premierii elevilor din inv. preuniversitar Gura Humorului, pt. rezultate deosebite la olimpiade si concursuri.pdf
HCL nr.087 - Aprobarea alocarii in mod gratuit a cant. de 56mc material lemnos catre asociatia Mansarda Gura Humorului.pdf
HCL nr.086 - Aprobarea cant. de 7.5mc material lemnos, necesar repararii sarpantei imobilului situat pe Lt. Viorel Marceanu nr.11.pdf
HCL nr.085 - Implementarea proiectului Dotare Casa de cultura Gura Humorului cu scena mobila si instalatie de sunet si lumini.pdf
HCL nr.084 - Aprobarea modif. art 2 si 3 din HCL 90 din 19.07.2018 - faza SF - Imbunatatirea vietii in Orasul Gura Humorului.pdf
HCL nr.083 - Aprobarea modif. art 2 si 3 din HCL 91 din 19.07.2018 - D.A.L.I. - Imbunatatirea vietii in Orasul Gura Humorului.pdf
HCL nr.082 - Aprobarea modif. art 2 si 3 din HCL 92 din 19.07.2018 - SF Mixt - Imbunatatirea vietii in Orasul Gura Humorului.pdf
HCL nr.081 - Alocarea unei sume din Bugetul local al Orasului catre Fundatia TE AUD ROMANIA pt. promovare turistica.pdf
HCL nr.080 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Gradinita Casuta Piticilor - aprilie 2019.pdf
HCL nr.079 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Gradinita Lumea Copilariei - aprilie 2019.pdf
HCL nr.078 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Colegiul Al. cel Bun - aprilie 2019.pdf
HCL nr.077 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Sc. Gimnaziala Teodor Balan - aprilie 2019.pdf
HCL nr.076 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Sc. Gimnaziala Petru Comarnescu - aprilie 2019.pdf
HCL nr.075 - Decontare cheltuilei deplasare cadre didactice Sc. Gimnaziala Nr.1 - aprilie 2019.pdf
HCL nr.074 - Alocarea unei sume din Bugetul local al Orasului catre Manastirea Voronet in ved. executarii lucrarilor de reparatii.pdf
HCL nr.073 - Acordul principiu in vederea efectuarii unui schimb de teren intre Orasul Gura Humorului si SC BEST WESTERN BUCOVINA.pdf
HCL nr.072 - Aprobarea incheierii Acordului de parteneriat CEI MAI BUNI DINTRE CEI MAI BUNI - Tabara de vara.pdf
HCL nr.071 - Modif. si completarea Anexei 1 la HCL nr.93 din 24.08.2018 - aprob. inchirierii prin licitatie cu strigare a spatiilor din Piata.pdf
HCL nr.070 - Aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor (P.A.A.R.) in dom. sit. de urgenta al Orasului Gura Humorului pt. anul 2019.pdf
HCL nr.069 - Aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane , materiale si financiare pt. gest. situatiilor de urgenta pt. anul 2019.pdf
HCL nr.068 - Stailirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din Primaria Orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr.067 - Aprobarea nr. de burse si a cuantumului unei burse pt. elevii Colegiului Al. cel Bun, aferente anului scolar 2018-2019.pdf
HCL nr.065 - Aprobarea nr. de burse si a cuantumului unei burse pt. elevii Scolii Gimnaziale Teodor Balan, aferente anului scolar 2018-2019.pdf
HCL nr.065 - Aprobarea nr. de burse si a cuantumului unei burse pt. elevii Scolii Gimnaziale Petru Comarnescu, aferente anului scolar 2018-2019.pdf
HCL nr.064 - Aprobarea nr. de burse si a cuantumului unei burse pt. elevii Scolii Gimnaziale Nr.1, aferente anului scolar 2018-2019.pdf
HCL nr.063 - Aprob. participarii Orasului G.H. la realizarea investitiei Post de transformare si imputernicirea Primarului ... SC EUROCONSTRUCT SRL - O.A.Z.A..pdf
HCL nr.062 - Aprobarea inchiderii temporare 02.07-22.07 2019 a comp. Pediatrie in cadrul Spitalului Orasenesc.pdf
HCL nr.061 - Utilizarea excedentului aferent anului 2018 din Bugetul local de venituri si cheltuieli al Orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr.060 - Alegerea presedintelui de sedinta al CL al orasului Gura Humorului pt. lunile iune, iulie si august 2019.pdf
HCL nr.059 - Aprobare a proiectului si cheltuielilor legate de proiect Cresterea mobilitatii urbane si reducerea emisiilor GES.pdf
HCL nr.058 - Implementarea proiectului Infiintare centru de zi pentru consiliere si sprijin pentru parinti si copii in Gura Humorului.pdf
HCL nr.057 - Aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza DALI) pt. proiectul Infiintare centru de zi pentru consiliere si sprijin.pdf
HCL nr.056 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Gradinita Casuta Piticilor - feb. si martie 2019.pdf
HCL nr.055 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Gradinita Lumea Copilariei - feb. si martie 2019.pdf
HCL nr.054 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Colegiul Al. cel Bun - feb. si martie 2019.pdf
HCL nr.053 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Sc. Gimnaziala Teodor Balan - feb. si martie 2019.pdf
HCL nr.052 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Sc. Gimnaziala Petru Comarnescu - feb. si martie 2019.pdf
HCL nr.051 - Decontare cheltuilei deplasare cadre didactice Sc. Gimnaziala Nr.1 - feb. si martie 2019.pdf
HCL nr.050 - Modificarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr.049 - Aprobarea schimbarii denumirii si a destinatiei Dispensarului TBC si a terenului aferent in Directie Publica de Asistenta Sociala.pdf
HCL nr.048 - Revocarea HCL nr.32 din 13.03.2019 privind modificarea Inventarului bunurilor dom. public.pdf
HCL nr.047 - Aprobarea vanzarii unei parcele de teren de 12mp apartinand dom. privat la orasului G.H. pentru DIAMICO SRL.pdf
HCL nr.046 - Aprobarea vanzarii unei suprafete de 1810mp apartinand dom. privat pe str. Paraul Repede fn pentru SC DIANA 2002 SRL.pdf
HCL nr.045 - Aprobarea vanzarii unei suprafete de 119m.p. apartinand dom. privat al orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr.044 - Atestarea apartenentei unor bunuri imobile la dom. privat al Orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr.043 - Aprob. documentatiei tehnico-economice (faza DALI) pentru proiectul cu titlul Amenajare accese - Piata Agroalimentara.pdf
HCL nr.042 - Aprobarea completarii Anexei nr1 la Actul aditional nr.8 aprobat prin HCL nr.23 din 28.02.2019.pdf
HCL nr.041 - Aprobarea Proiectului de investitii aferent Anexei nr3 din Actul aditional la Contractul 1582 din 28.02.2011.pdf
HCL nr.040 - Aprobarea Planului de Ordine, Siguranta publica si Paza al Politiei LOcale Gura Humorului 2019.pdf
HCL nr.039 - Valorificarea si vanzarea unei cant. de masa lemnoasa pentru Foc, la Drum Auto si pe Picior.pdf
HCL nr.038 - Aprobarea preturilor de referinta in ved. valorificarii unei cant. de masa lemnoasa pentru Foc si Drum Auto.pdf
HCL nr.037 - Alocarea unei sume in vederea incheierii unor contracte de prestari servicii juridice si exec. silita 2019.pdf
HCL nr.036 - Aprobarea bugetului local al Orasului Gura Humorului pentru anul 2019.pdf
HCL nr.035 - Aprob. modif. art.2 si 3 din HCL 59 din 15.05.2018 - Cresterea mobilitatii urbanesi reducerea emisiilor GES in orasul Gura Humorului.pdf
HCL nr.034 - Aprob. modif. art.2 si 3 din HCL 58 din 15.05.2018 - Cresterea mobilitatii urbanesi reducerea emisiilor GES in orasul Gura Humorului.pdf
HCL nr.033 - Aprob. Devizului General Obiectiv Locuinte pentru tineri destinate inchirierii, specialisti in sanatate si invatamant.pdf
HCL nr.032 - Modif. Inventarului bunurilor dom. public Gura Humorului, inscris in Anexa HCL 48 din 06.09.1999.pdf
HCL nr.031 - Aprobarea propunerii schimbarii denumirii dest. Dispensarului TBC Gura Humorului.pdf
HCL nr.030 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Gradinita Casuta Piticilor - ian. 2019.pdf
HCL nr.029 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Gradinita Lumea Copilariei - ian. 2019.pdf
HCL nr.028 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Colegiul Al. cel Bun - ian. 2019.pdf
HCL nr.027 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Sc. Gimnaziala Teodor Balan - ian. 2019.pdf
HCL nr.026 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Sc. Gimnaziala Petru Comarnescu - ian. 2019.pdf
HCL nr.025 - Decontare cheltuilei deplasare cadre didactice Sc. Gimnaziala Nr.1 - ian. 2019.pdf
HCL nr.024 - Modif. Anexei nr.1 la HCL nr.93 din 24.08.2018 privind aprob. inchirierii prin licitatie a spatiilor comericiale din Piata Agroalimentara.pdf
HCL nr.023 - Aprobarea modificarii tarifelor pentru activ. de colectare separata a deseurilor si aprobarea incheierii Actului ad. nr.8 la Contract.pdf
HCL nr.022 - Atestarea apartenentei unor bunuri imobile la domeniul privat al Orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr.021 - Aprobarea initierii procedurii de licitatie in vederea inchirierii trupului de pasune de 31,06 ha - Lunca Moldovei.pdf
HCL nr.020 - Aprobarea actualizarii Devizului General, a cheltuielilor eligibile si neeligibile necesare pt. Realizarea si dotarea Gradinitei Obor.pdf
HCL nr.019 - Aprobarea ind. tehnico economici actualizati pentru proiectul cu titlul Realizarea si dotarea Gradinitei Obor.pdf
HCL nr.018 - Aprobarea mentinerii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si particular pt anul 2019-2020.pdf
HCL nr.017 - Alegerea presedintelui de sedinta al CL pentru lunile martie, aprilie si mai 2019.pdf
HCL nr.016 - Aprobarea transferului finantarii Pietei Agroalimentare Gura Humorului de pe sursa E-activitati pe sursa A - bugetul local.pdf
HCL nr.015 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Gradinita Casuta Piticilor - dec. 2018.pdf
HCL nr.014 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Gradinita Lumea Copilariei - dec. 2018.pdf
HCL nr.013 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Colegiul Al. cel Bun - dec. 2018.pdf
HCL nr.012 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Sc. Gimnaziala Teodor Balan - dec. 2018.pdf
HCL nr.011 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Sc. Gimnaziala Petru Comarnescu - dec. 2018.pdf
HCL nr.010 - Decontare cheltuilei deplasare cadre didactice Sc. Gimnaziala Nr.1 - dec. 2018.pdf
HCL nr.009 - Aprobarea vanzarii unei parcele de 230mp teren str. Sf. Mihail nr.12 pentru Placinta Rodica.pdf
HCL nr.008 - Aprobarea concesionarii fara licitatie catre Ciofu Gheorghe a 215mp teren strada Ciprian Porumbescu nr.28.pdf
HCL nr.007 - Aprobarea concesionarii fara licitatie catre Turcu Vasile a 582mp teren strada Pajistei.pdf
HCL nr.006 - Atestarea apartenentei unor bunuri imobile la domeniul privat al Orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr.005 - Aprobarea unor gratuitati pentru accesul la instalatiile de telescaun si teleschi Soimul.pdf
HCL nr.004 - Aprobarea planului anual de actiuni si lucrari de interes local - banafeciarii legii 416 din 2001.pdf
HCL nr.002 - Alegerea presedintelui de sedinta al C.L. al orasului Gura Humorului pt. sedinta extraordinara din 21.01.2019.pdf
HCL nr.001 - Aprobarea modif. art.3 HCL 110 din 21.07.2017 privind aprobarea doc. tehnice revizuite - O.A.Z.A..pdf
HCL nr.167 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Gradinita Casuta Piticilor - noiembrie 2018.pdf
HCL nr.166 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Gradinita Lumea Copilariei - noiembrie 2018.pdf
HCL nr.165 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Colegiul Al. cel Bun - noiembrie 2018.pdf
HCL nr.164 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Sc. Gimnaziala Teodor Balan - noiembrie 2018.pdf
HCL nr.163 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Sc. Gimnaziala Petru Comarnescu - noiembrie 2018.pdf
HCL nr.162 - Decontare cheltuilei deplasare cadre didactice Sc. Gimnaziala Nr.1 - noiembrie 2018.pdf
HCL nr.161 - Modificarea Statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului orasului Gura Humorului ....pdf
HCL nr.160 - Aprobarea cantitatii de 7.5mc material lemnos necesar repararii sarpantei locuintei speciale Lt. Marceanu nr.11.pdf
HCL nr.159 - Aprobarea vanzarii suprafetei de 55mp teren - constructie proprietate, B-dul Bucovinei nr.28bis - I.F. Strugariu Ileana.pdf
HCL nr.158 - Modificarea si completarea HCL nr.93 din 25.08.2018 - Parobarea inchirierii spatiilor din Piata Agroalimentara Gura Humorului.pdf
HCL nr.157 - Modificarea HCL nr.51din 1997 privind faptele ce constituie contraventii la gospodarirea, intretinerea orasului, protectia mediului.pdf
HCL nr.156 - Aprobarea regulamentului privind circulatia ATV-urilor in orasul Gura Humorului.pdf
HCL nr.155 - Aprobarea regulamentului pt. depunerea cererilor cu programare la SPCLEP G.H. in vederea eliberarii actelor de identitate.pdf
HCL nr.154 - Aprobarea inchiderii actului aditional nr.7 la contractul 1582 din 28.02.2011.pdf
HCL nr.153 - Taxa salubrizare Oras Gura Humorului.pdf
HCL nr.152 - Aprobarea tarifelor din cadrul Complexului de Agrement Arinis, Partia de schi Soimul I si Partia de schi Soimul II.pdf
HCL nr.151 - Nivelul impozitelor si taxelor locale pentruanul 2019.pdf
HCL nr.150 - Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pt. trim IV 2018.pdf
HCL nr.149 - Aprobarea incheierii Protocolului de colaborare intre Ministerul Apelor si Padurilor, CJ SV, Institutia Prefectului si orasul G.H..pdf
HCL nr.148 - Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pt. trim IV 2018.pdf
HCL nr.147 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Gradinita Casuta Piticilor - oct 2018.pdf
HCL nr.146 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Gradinita Lumea Copilariei - oct 2018.pdf
HCL nr.145 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Colegiul Al. cel Bun - oct 2018.pdf
HCL nr.144 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Sc. Gimnaziala Teodor Balan - oct 2018.pdf
HCL nr.143 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Sc. Gimnaziala Petru Comarnescu - oct 2018.pdf
HCL nr.142 - Decontare cheltuilei deplasare cadre didactice Sc. Gimnaziala Nr.1 - oct 2018.pdf
HCL nr.141 - Aprobarea intentiei vanzarii unei supr. de 1810mp teren concesionat, str. Paraul Repede, pf. 39565.pdf
HCL nr.140 - Concesionarea prin licitatie publica a suprafetei de 290mp teren, apartinand dom. privat al orasului, str. Islazului, p.f. 43751.pdf
HCL nr.139 - Modif. si completarea Anexei la Hotararea CL nr.93 din 21.06.2017 privind compl. Inventarului bunurilor dom. public.pdf
HCL nr.138 - Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Orasului Gura Humorului pt. trim. IV 2018.pdf
HCL nr.137 - Acordarea unor stimulente financiare lunare personalului medical si de spec. din cadrul Spitalului Orasenesc.pdf
HCL nr.136 - Alegerea presedintelui de sedinta al CL Gura Humorului pt. decembrie 2018, ian si feb 2019.pdf
HCL nr.135 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Gradinita Casuta Piticilor - sep. 2018.pdf
HCL nr.134 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Gradinita Lumea Copilariei - sep. 2018.pdf
HCL nr.133 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Colegiul Al. cel Bun - sep. 2018.pdf
HCL nr.132 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Sc. Gimnaziala Teodor Balan - sep. 2018.pdf
HCL nr.131 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Sc. Gimnaziala Petru Comarnescu - sep. 2018.pdf
HCL nr.130 - Decontare cheltuilei deplasare cadre didactice Sc. Gimnaziala Nr.1 - sep. 2018.pdf
HCL nr.129 - Revocarea HCL nr.191 din 28.11.2017.pdf
HCL nr.128 - Modificarea Statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului.pdf
HCL nr.127 - Aprobarea Reg. privind efectuarea serviciului de transport public local cu vehicule speciale - servicii funerare.pdf
HCL nr.126 - Analiza contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli.pdf
HCL nr.125 - Valorificarea si vanzarea unei cantitati de masa lemnoasa pentru Foc, la Drum Auto si pe Picior, din padurea orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr.124 - Aprob. doc. tehnico-economice (faza SF), a devizului General si a Ind. tehnico economici pt. Extinderea, reabilitarea si dotarea infrastructurii medicale.pdf
HCL nr.123 - Aprobarea Studiuluii de Oportunitate aferent proiectului Extinderea, reabilitarea, dotarea infrastructurii medicale existente.pdf
HCL nr.122 - Aprobarea vanzarii unei locuinte, apartinand fondului locativ al orasului G.H. , jud. Suceava, situata pe str. Mst. Humorului nr.13 ap.2.pdf
HCL nr.121 - Aprobarea listei de materiale necesare repararii imobilului situat pe str. Sf. Gavril nr.4.pdf
HCL nr.120 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Colegiul Al. cel Bun - iulie, august 2018.pdf
HCL nr.119 - Aprobarea intentiei vanzarii cu resp. dr. de preemptiune, a unei suprafete de 320mp, situata in str. Sf. Mihail nr.12.pdf
HCL nr.118 - Aprobarea intentiei vanzarii cu resp. dr. de preemptiune, a unei suprafete de 119mp, situata in str. Mihai Viteazu nr.5.pdf
HCL nr.117 - Aprobarea intentiei vanzarii cu resp. dr. de preemptiune, a unei suprafete de 12mp, situata in B-dul Bucovinei, bloc 5, sc.E, parter.pdf
HCL nr.116 - Aprobarea Organigramei si a Statului de functii pentru Spitalul Orasenesc Gura Humorului, incepand cu 01.10.2018.pdf
HCL nr.115 - Aprobarea planului de mobilitate urbana durabila actualizat al orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr.114 - Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Orasului Gura Humorului pentru Trimestrul al IV-lea al anului 2018.pdf
HCL nr.113 - Nominalizarea reprezentantilor CL in Consiliile pentru evaluarea si asig. calitatii C.E.A.C. ale unit. de inv. preuniv. 2018-2019.pdf
HCL nr.112 - Nominalizarea reprezentantilor CL in Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamant preuniv. pt anul 2018-2019.pdf
HCL nr.111 - Aprobarea acordarii de stimulente (premierii) celor 33 de cupluri care implinesc 50 ani de casnicie - Oktoberfest in Est.pdf
HCL nr.110 - Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Orasului Gura Humorului - trim. III 2018.pdf
HCL nr.109 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Gradinita Casuta Piticilor - iunie 2018.pdf
HCL nr.108 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Gradinita Lumea Copilariei - iunie 2018.pdf
HCL nr.107 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Colegiul Al. cel Bun - iunie 2018.pdf
HCL nr.106 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Sc. Gimnaziala Teodor Balan - iunie 2018.pdf
HCL nr.105 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Sc. Gimnaziala Petru Comarnescu - iunie 2018.pdf
HCL nr.104 - Decontare cheltuilei deplasare cadre didactice Sc. Gimnaziala Nr.1 - iunie 2018.pdf
HCL nr.103 - Aprobarea inchirierii Protocolului de colaborare intre Orasul Gura Humorului si CJ SUceava prin Centrul Cultural - Produs in Bucovina.pdf
HCL nr.102 - Aprobarea inchirierii Protocolului de colaborare intre Orasul Gura Humorului si SC BONIMA SRL - organizare OKTOBERFEST IN EST.pdf
HCL nr.101 - Desemnarea reprez. CL Gura Humorului in comisia de solutionare contestatii 17.09.2018 pt ocuparea functiei de director medical.pdf
HCL nr.100 - Desemnarea reprez. CL Gura Humorului in comisia de concurs 17.09.2018 pt ocuparea functiei de director medical.pdf
HCL nr.099 - Transformarea apartamentului situat in Bd. Bucovina Bl. i7, ap.19 prop. privata in locuinta de serviciu.pdf
HCL nr.098 - Concesionarea fara licitatie publica catre SC TOP BUCOVINA SRL a unei supr. de la 1400mp in vederea ext. activitatii.pdf
HCL nr.097 - Aprob. atribuirii in folosinta gratuita catre Ceciul Petronela-Liliana a unei supr. de 240mp, strada Vlad Tepes, pt. constructie locuinta.pdf
HCL nr.096 - Atestarea apartenentei unor bunuri imobile la domeniul privat al orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr.095 - Aprob. inchirierii Protocolului de colaborare intre CJ Suceava DGASP si Orasul Gura Humorului.pdf
HCL nr.094 - Desemnarea reprez. orasului Gura Humorului in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara De Gestionare a Deseurilor.pdf
HCL nr.093 - Aprobarea inchirierii prin licitatie publica cu strigare a spatiilor comerciale din Piata Agroalimentara Gura Humorului.pdf
HCL nr.092 - Alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al orasului Gura Humorului pt. lunile sep, oct, noiembrie 2018.pdf
HCL nr.091 - Aprob. Documentatiei tehnico-economice (faza DALI) a Devzului General si a Indicatorilor tehnico-economici pt. proiectul - Imbunatatirea calitatii vietii in Orasul Gura Humorului.pdf
HCL nr.090 - Aprob. Documentatiei tehnico-economice (faza SF) a Devzului General si a Indicatorilor tehnico-economici pt. proiectul - Imbunatatirea calitatii vietii in Orasul Gura Humorului.pdf
HCL nr.089 - Aprob. Documentatiei tehnico-economice (SF Mixt) a Devzului General si a Indicatorilor tehnico-economici pt. proiectul - Imbunatatirea calitatii vietii in Orasul Gura Humorului.pdf
HCL nr.088 - Aprobarea actualizarii Strategiei de Dezvoltare Durabila a Orasului Gura Humorului - Orizont de timp 2023.pdf
HCL nr.087 - Aprobarea inchirierii temporare (23.07.2018-10.08.2018) a Compartimentului Pediatrie din cadrul Spitalului Orasenesc Gura Humorului.pdf
HCL nr.086 - Stabilirea unei taxe speciale pentru locurile de inhumare in extinderea din 2018 a cimitirului Cetatea.pdf
HCL nr.085 - Aprobarea modif. art2 si art.3 din HCL nr.70 din 04.06.2018.pdf
HCL nr.084 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Gradinita Casuta Piticilor - mai 2018.pdf
HCL nr.083 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Gradinita Lumea Copilariei - mai 2018.pdf
HCL nr.082 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Colegiul Al. cel Bun - mai 2018.pdf
HCL nr.081 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Sc. Gimnaziala Teodor Balan - mai 2018.pdf
HCL nr.080 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Sc. Gimnaziala Petru Comarnescu - mai 2018.pdf
HCL nr.079 - Decontare cheltuilei deplasare cadre didactice Sc. Gimnaziala Nr.1 - mai 2018.pdf
HCL nr.078 - Aprobarea cumpararii de catre Orasul Gura Humorului de la Vacari Silvia, Liviu si Mihaela a terenului in suprafata de 2133 mp - Ghersoaia in vederea extinderii Cimitirului Ortodox.pdf
HCL nr.077 - Aprobarea vanzarii unei suprafete de 382mp teren apartinand dom. privat - Voronet zona Schit pt. SC PANORIENT SRL.pdf
HCL nr.076 - Atestarea apartenentei unor bunuri imobile -strazi la domeniul public al Orasului Gura Humorului, jud. Suceava.pdf
HCL nr.075 - Atestarea apartenentei unor bunuri imobile la domeniul privat al Orasului Gura Humorului, jud. Suceava.pdf
HCL nr.074 - Aprobarea limitarii numarului de cereri pe care le vor primi angajatii SPCLEP Gura Humorului pt. eliberarea actului de identitate cetatenilorromani care nu au avut niciodata domiciliul in Romania.pdf
HCL nr.073 - Aprobarea premierii elevilor din invatamantul preuniversitar de pe raza orasului Gura Humorului, care au obtinut rezultate deosebite in anul scolar 2017-2018.pdf
HCL nr.072 - Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuilei al Orasului Gura Humorului pentru trim II 2018.pdf
HCL nr.071 - Atestarea apartenentei unor bunuri imobile - strazi la dom. public al orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr.070 - Aprobarea doc. tehnico-economice, a devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pt. proiectul Investitii in infrastructura educationala din cadrul Scolii nr.1 GH.pdf
HCL nr.069 - Modificarea Statutului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Orasului Gura Humorului si al institutiilor si serviciilor publice de interes local subordonate.pdf
HCL nr.068 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Gradinita Casuta Piticilor - aprilie 2018.pdf
HCL nr.067 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Gradinita Lumea Copilariei - aprilie 2018.pdf
HCL nr.066 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Colegiul Al. cel Bun - aprilie 2018.pdf
HCL nr.065 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Sc. Gimnaziala Teodor Balan - aprilie 2018.pdf
HCL nr.064 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Sc. Gimnaziala Petru Comarnescu - aprilie 2018.pdf
HCL nr.063 - Decontare cheltuilei deplasare cadre didactice Sc. Gimnaziala Nr.1 - aprilie 2018.pdf
HCL nr.062 - Aprob. vanzarii prin licitatie publica a unei cant. de masa lemnoasa din Padurea Orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr.061 - Aprob. Reg. privind cond. de desfasurare ale activitatilor comericale, promotionale si de agrement pe raza Orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr.060 - Apartenenta unorbunuri imobile la dom. privat al Orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr.059 - Aprob. Documentatiei tehnico-economice (Studiu de Fezabilitate) a Devzului General si a Indicatorilor tehnico-economici pt. construire depou, cladire adm + autogara - Cresterea mobilitatii urbane.pdf
HCL nr.058 - Aprob. Doc. tehnico-economice (Studiu de Fezabilitate) a Devizului General si a Ind, tehnico-economici pt. infrastructura rutiera, velo si pietonala si parcari din cadrul pr. Cresterea mob. urbane.pdf
HCL nr.057 - Aprob. asigurarii finantarii pt. realizarea si modernizarea unui nr. de 34 de statii de transport public local compl. pr. Cresterea mobilitatii urbane ....pdf
HCL nr.056 - Aprob. politicii parcarilor la nivelul ariei de studiu al proiectului Cresterea mob. urbane in Gura Humorului prin introd. transportului public local de calatori.pdf
HCL nr.055 - Aprobarea Planului de Mobilitate Urbana Durabila al orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr.054 - Aprob. Studiului de Oportunitate aferent proiectului Cresterea mobilitatii urbane si reducerea emisiilor GES in Gura Humorului prin introd. transp. public local de calatori.pdf
HCL nr.053 - Privind alegerea presedintelui de sedinta al C.L. Gura Humorului pt. lunile iunie, iulie si august 2018.pdf
HCL nr.052 - Privind apartenenta unor bunuri imobile la domeniul public al Orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr.051 - Privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Orasului Gura Humorului pt. trim II 2018.pdf
HCL nr.050 - Privind analiza contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli al Orasului Gura Humorului la data de 31.03.2018.pdf
HCL nr.049 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Gradinita Casuta Piticilor - martie 2018.pdf
HCL nr.048 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Gradinita Lumea Copilariei - martie 2018.pdf
HCL nr.047 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Colegiul Al. cel Bun - martie 2018.pdf
HCL nr.046 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Sc. Gimnaziala Teodor Balan - martie 2018.pdf
HCL nr.045 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Sc. Gimnaziala Petru Comarnescu - martie 2018.pdf
HCL nr.044 - Decontare cheltuilei deplasare cadre didactice Sc. Gimnaziala Nr.1 - martie 2018.pdf
HCL nr.043 - Aprobarea esalonarii la plata a obligatiilor fiscale si bugetare administrate de Serviciul Impozite si Taxe locale pt. S.C. BM-BC SRL.pdf
HCL nr.042 - Modificarea Inventarului bunurilor care fac parte din dom. public al orasului Gura Humorului, inscris in Anexa la HCL 48 din 06.09.1999.pdf
HCL nr.041 - Aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare al concursului pt. ocuoparea functiilor spec. Comit. dir. la Spitalul Orasenesc.pdf
HCL nr.040 - Aprobarea inchiderii temporare in per. 30.04.2018 - 06.05.2018 a comp. Pediatrie din cadrul Spitalului Orasenesc.pdf
HCL nr.039 - Aprobarea modif. art.2 din HCL 138 din 21.09.2017 de aprobare a PROIECTULUI SI A CHELT. LEGATE DE PROIECT O.A.Z.A..pdf
HCL nr.038 - Aprobarea modificarii art.2 din HCL nr.110 din 21.07.2017 privind aprobarea doc. tehnice revizuite si a indicatorilor pt. O.A.Z.A..pdf
HCL nr.037 - Aprobarea Acordului de Infratire intr Orasul Gura Humorului si Comuna Milestii Mici, Raionul Ialoveni, Rep. Moldova.pdf
HCL nr.036 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Gradinita Casuta Piticilor - ian. si feb. 2018.pdf
HCL nr.035 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Gradinita Lumea Copilariei - ian. si feb. 2018.pdf
HCL nr.034 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Colegiul Al. cel Bun - ian. si feb. 2018.pdf
HCL nr.033 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Sc. Gimnaziala Teodor Balan - ian. si feb. 2018.pdf
HCL nr.032 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Sc. Gimnaziala Petru Comarnescu - ian. si feb. 2018.pdf
HCL nr.031 - Decontare cheltuilei deplasare cadre didactice Sc. Gimnaziala Nr.1 - ian. si feb. 2018.pdf
HCL nr.030 - Aprob. numarului de burse si a cuantumului unei burse pt elevii Colegiului Alexandru cel Bun Gura Humorului 2017-2018.pdf
HCL nr.029 - Aprob. numarului de burse si a cuantumului unei burse pt elevii Scolii Gimnaziale Teodor Balan Gura Humorului 2017-2018.pdf
HCL nr.028 - Aprob. numarului de burse si a cuantumului unei burse pt elevii Scolii Gimnaziale Petru Comarnescu Gura Humorului 2017-2018.pdf
HCL nr.027 - Aprob. numarului de burse si a cuantumului unei burse pt elevii Scolii Gimnaziale Nr.1 Gura Humorului 2017-2018.pdf
HCL nr.026 - Aprob. vanzarii unei parcele de teren in suprafata de 123mp situata pe str. 9 Mai nr.6 pt. Lefter Eleonora si Lefter Dan.pdf
HCL nr.025 - Aprob. vanzarii unei parcele de teren in suprafata de 135mp situata pe str. Bradului nr.6 pt. Apetri Virginia.pdf
HCL nr.024 - Aprob. vanzarii unei parcele de teren in suprafata de 600mp situata pe str. Delta nr.30-32 pt. Robu Mihai.pdf
HCL nr.023 - Privind apartenenta unor bunuri imobile la domeniul privat al Orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr.022 - Alocarea unei sume in ved. unor contracte de prestari servicii juridice si executare silita pt. anul 2018.pdf
HCL nr.021 - Modificarea si completarea Hotararii Consioliului Local nr. 200 din 21.12.2017 - nivelul impozitelor si taxelor pt. anul 2018.pdf
HCL nr.020 - Aprobarea Planului de Ordine, Siguranta publica si Paza al Politiei Locale Gura Humorului pt anul 2018.pdf
HCL nr.019 - Aprobarea Organigramei si a Statutului de functii pt. Spitalul Orasenesc Gura Humorului, incepand cu 01.04.2018.pdf
HCL nr.018 - Aprobarea cant. de masa lemnoasa propusa spre recoltare pt. anul 2018, stabilirea crit. de acordare si a pretului pt. lemnul de foc.pdf
HCL nr.017 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Gradinita Casuta Piticilor - dec. 2017.pdf
HCL nr.016 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Gradinita Lumea Copilariei - dec. 2017.pdf
HCL nr.015 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Colegiul Al. cel Bun - dec. 2017.pdf
HCL nr.014 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Sc. Gimnaziala Teodor Balan - dec. 2017.pdf
HCL nr.013 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Sc. Gimnaziala Petru Comarnescu - dec. 2017.pdf
HCL nr.012 - Decontare cheltuilei deplasare cadre didactice Sc. Gimnaziala Nr.1 - dec. 2017.pdf
HCL nr.011 - Alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al orasului Gura Humorului pt. lunile martie, aprilie si mai 2018.pdf
HCL nr.010 - Aprobarea vanzarii catre SC DELGAZ GRID SA a mijlocului fix, LES 20kV existenta intre PTAB 47 G.H. si LEA 20kV (borna 34) - P.O.P.A.S..pdf
HCL nr.009 - Aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materieale si financiare pentru gestionarea situatiilor de urgenta pt. anul 2018.pdf
HCL nr.008 - Acordarea unui ajutor de urgenta, resp. costurile acoperisului blocurilor A1 si B1, str. Marly - incendiu 12-13 apr 2017.pdf
HCL nr.007 - Aprobarea Planului anual de actiuni si lucrari de interes local, ce vor fi executate de catre beneficiarii Legii nr.416 din 2001.pdf
HCL nr.006 - Aprobarea mentinerii retelei scolare a unitatilor de inv. preuniv. de stat si particular de pe raza Orasului G.H. pt anul sc. 2018-2019.pdf
HCL nr.005 - Stabiloirea salariilor de baza pt. functionarii publici si personalul contractual sin Primaria G.H. si serviciile publice subordonate.pdf
HCL nr.004 - Aprobarea bugetului local al Orasului Gura Humorului pt anul 2018.pdf
HCL nr.003 - Alegerea presedintelui de sedinta pt. sedinta ordinara din data de 14.02.2018.pdf
HCL nr.002 - Modif. si completarea HCL nr.199 din 28.11.2017 - Negociere directa DELGAZ GRID SA.pdf
HCL nr.001 - Aprobarea acoperirii definitive a deficitului bigetului local al Orasului Gura Humorului pt. anul 2017.pdf
HCL nr.214 - Aprob.decontare naveta cadre didactice GPP CASUTA PITICILOR Gura Humorului.pdf
HCL nr.213 - Aprob.decontare naveta cadre didactice GPN LUMEA COPILARIEI Gura Humorului.pdf
HCL nr.212 - Aprob.decontare naveta cadre didactice Colegiul Al. cel Bun Gura Humorului.pdf
HCL nr.211 - Aprob.decontare naveta cadre didactice Scoala Gimnaziala T.Balan Gura Humorului.pdf
HCL nr.210 - Aprob.decontare naveta cadre didactice Scoala Gimnaziala Petru Comarnescu Gura Humorului.pdf
HCL nr.209 - Aprob.decontare naveta cadre didactice Scoala Gimnaziala Nr.1 Gura Humorului.pdf
HCL nr.208 - Modificare preambul HCL nr.157 din 2017.pdf
HCL nr.207 - Apartenenta unor bunuri imobile la dom.privat al Orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr.206 - Valorificarea unei cantitati de masa lemnoasa din afara fondului forestier a Orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr.205 - Aprobare modif. HCL nr.74 din 2016 priv. Regulament de org.si inchiriere a locurilor din parcarile de resedinta.pdf
HCL nr.204 - Aprobare modif.si complet. HCL nr.35 din 2016 priv.tarife practicate in parcarile cu autotaxare si toalete publice.pdf
HCL nr.203 - Aprobare tarife pentru Complexul de agrement Arinis, Partia de schi Soimul I si Soimul II.pdf
HCL nr.202 - Rectificare buget local de venituri si cheltuieli al Orasului Gura Humorului pentru trim.IV 2017.pdf
HCL nr.201 - Aprobare metodologie acordare inlesniri oblig.fiscale si bugetare.pdf
HCL nr.200 - Nivelul impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018.pdf
HCL nr.199 - Imputernicire Primar pentru negociere directa cu SC DELGAZGRID SA.pdf
HCL nr.198 - Aprobare decontare naveta cadre didactice GPP CASUTA PITICILOR Gura Humorului.pdf
HCL nr.197 - Aprobare decontare naveta cadre didactice GPN Lumea Copilariei Gura Humorului.pdf
HCL nr.196 - Aprobare decontare naveta cadre didactice Colegiul Al.cel Bun Gura Humorului.pdf
HCL nr.195 - Aprobare decontare naveta cadre didactice Scoala Gimnaziala T.Balan Gura Humorului.pdf
HCL nr.194 - Aprobare decontare naveta cadre didactice Scoala Gimnaziala Petru Comarnescu Gura Humorului.pdf
HCL nr.193 - Aprobare decontare naveta cadre didactice Scoala Gimnaziala Nr.1 Gura Humorului.pdf
HCL nr.192 - Reziliere Contract de concesiune nr. 1956 din 20.02.2015.pdf
HCL nr.191 - Reziliere Contracte de concesiune nr. 5470 si 5471 din 13.05.2016.pdf
HCL nr.190 - Reziliere Contract de concesiune nr. 2387 din 128.03.2011.pdf
HCL nr.189 - Reziliere Contract de concesiune nr. 2002 din 15.03.2012.pdf
HCL nr.187 - Aprob.vanzare prin licitatie publica deschisa cu strigarea a unei suprafete de 425 mp, teren intravilan.pdf
HCL nr.186 - Aprob.vanzare parcela 300 mp, str. Berzelor, cu respectarea dreptului de preemtiune.pdf
HCL nr.185 - Apartenenta unor bunuri imobile la dom.privat al Orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr.184 - Completare Anexa a H.C.L. nr.150 din 29.09.2017 privind nomnalizare reprezentanti CL in CEAC unitati de invatamant.pdf
HCL nr.183 - Completare Anexa a H.C.L. nr.149 din 29.09.2017 privind nomnalizare reprezentanti CL in Ca unitati de invatamant.pdf
HCL nr.182 - Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Orasului Gura Humorului pentru trim. IV 2017.pdf
HCL nr.181 - Alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile decembrie 2017, ianuarie si februarie 2018.pdf
HCL nr.180 - Aprobare amenahjarii partiale a cladirilor care fac parte din fosta Tabara Balada.pdf
HCL nr.179 - Atribuire in folosinta gratuita catre Suciu Mihaita Daniel, aunei suprafete de teren.pdf
HCL nr.178 - Asociere Orasul Gura Humorului cu Asociatia Pro Event Moldova.pdf
HCL nr.177 - Aprobarea Studiului de Prefezabilitate - Locuinte pentrru tineri destinate inchirierii - str. Oborului fn - Etapa II.1.pdf
HCL nr.176 - Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Orasului Gura Humorului pt. Trim. IV 2017.pdf
HCL nr.175 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Gradinita Casuta Piticilor - sep 2017.pdf
HCL nr.174 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Gradinita Lumea Copilariei - sep 2017.pdf
HCL nr.173 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Colegiul Al. cel Bun - sep 2017.pdf
HCL nr.172 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Sc. Gimnaziala Teodor Balan - sep 2017.pdf
HCL nr.171 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Sc. Gimnaziala Petru Comarnescu - sep 2017.pdf
HCL nr.170 - Decontare cheltuilei deplasare cadre didactice Sc. Gimnaziala Nr.1 - sept 2017.pdf
HCL nr.169 - Concesionarea fara licitatie publica a unei suprafete de 280mp, apartinand dom. privat, Voronet, zona Corea, catre Lupu Razvan.pdf
HCL nr.168 - Concesionarea fara lic. publica a 226mp teren, apartinand dom. privat, str. Filaret Barbu nr.21 catre Sultan Ionut-Amar si Valeriu-Adi.pdf
HCL nr.167 - Concesionarea fara licitatie publica a unei suprafete de 75mp, apartinand dom. privat, Voronet, zona Heliport, catre Cojocaru Adelina.pdf
HCL nr.166 - Concesionarea fara licitatie publica a unei suprafete de teren de 16mp,apartinand dom. privat, Bd. Bucovina, bl. 4, catre SC. DAMONE SRL.pdf
HCL nr.165 - Concesionarea fara licitatie publica a unei suprafete de teren de 16mp,apartinand dom. privat, Bd. Bucovina, bl. 4, catre SC. MOPAN SA.pdf
HCL nr.164 - Intentia vanzarii unei suprafete de teren de 600mp teren concesionat, apartinand dom. privat, str. Delta nr.30-32.pdf
HCL nr.163 - Intentia vanzarii unei suprafete de teren de 123mp apartinand dom. privat, str. 9 Mai nr.6.pdf
HCL nr.162 - Intentia vanzarii unei suprafete de teren de 135mp apartinand dom. privat, str. Bradului nr.6.pdf
HCL nr.161 - Aprobarea vanzarii unei parcele de teren de 261mp apartinand dom. privat, Aleea St. cel Mare nr.6A catre Petrovan Silvestru.pdf
HCL nr.160 - Apartenenta unor bunuri imobile la doomeniul privat al Orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr.159 - Aprobarea cotei de consum lunar de carburanti pentru autoturismele ce deservesc unitatile si serv. subordonate.pdf
HCL nr.158 - Aprobarea cotei de consum lunar de carburanti pentru autoturismele ce deservesc autoritatea executiva din Primaria Gura Humorului.pdf
HCL nr.157 - Aprobarea Programului anual al finantarilor nerambursabile de la bugetul local al Orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr.156 - Completarea Inventarului bunurilor care fac parte din dom. public al Orasului G.H. inscris in anexa la HCL 48 din 06.09.1999.pdf
HCL nr.155 - Valorificarea unei cantitati de masa lemnoasa pt. foc din Padurea Orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr.154 - Valorificarea unei cantitati de masa lemnoasa din Padurea Orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr.153 - Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Orasului Gura Humorului pt. trim IV 2017.pdf
HCL nr.152 - Analiza contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli al Orasului Gura Humorului 30.09.2017.pdf
HCL nr.151 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Colegiul Al. cel Bun - august 2017.pdf
HCL nr.150 - Nominalizarea reprez. CL in Comisiile pt evaluarea si asig calitati (CEAC) ale unitatilor de inv. preuniv. de stat si particular.pdf
HCL nr.149 - Nominalizarea reprezentantilor CL in Comisiile de Administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat 2017-2018.pdf
HCL nr.148 - Apartenenta unor bunuri imobile la dom. privat al Orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr.147 - Aprobarea Studiului de Prefezabilitate Locuinte pentru tineri destinate inchirierii specialisti in sanatate si invatamat P+4E-20UL.pdf
HCL nr.146 - Transmiterea in folosinta gratuita catre ANL a terenului de 1520mp aflat in prop privata a orasului str. Oborului fn p.f. 43384.pdf
HCL nr.145 - Aprob. preluarii investitiei realizata de CJ in cadrul contractului de lucrari - Inchiderea depozitelor urbane existente.pdf
HCL nr.144 - Aprobarea incheierii Actului aditional nr.6 la Contractul 1582 din 28.02.2011 de concesionare al serviciului de salubrizare.pdf
HCL nr.143 - Aprob. doc. tehnico-economice (faza DALI) si a ind. tehnico-economici aferenti ob. de inv. Eficientizarea energetica Spitalul Orasenesc.pdf
HCL nr.142 - Aprobarea doc. tehnico-economice (faza DALI) si a ind. tehnico-economici aferenti ob. de investitii Eficientizarea energetica - Pediatrie.pdf
HCL nr.141 - Aprobarea programului de imbunatatire a eficientei energetice Orasul Gura Humorului.pdf
HCL nr.140 - Trecerea din dom. privat in dom. public a 2180mp teren situat in str. Oborului f.n.pdf
HCL nr.139 - Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Orasului Gura Humorului pt. trim III 2017.pdf
HCL nr.138 - Aprobarea a proiectului O.A.Z.A. si a cheltuielilor legate de proiect.pdf
HCL nr.137 - Aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie D.A.L.I. pt. obiectivul de inv. RENOVARE SI AMENAJARE PIATA AGROALIMENTARA.pdf
HCL nr.136 - Aprobarea vanzarii unei parcele de teren 292 mp. situata in Voronet, nr.177, pentru Bosca Georgel-Dorel, in ved. construirii unei anexe.pdf
HCL nr.135 - Modificarea Statului de functii al aparatului de specialitate al primarului orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr.134 - Aprobarea Organigramei si a Statului de functii pt. Spitalul Orasenesc Gura Humorului, valabile incepand cu 01.09.2017.pdf
HCL nr.133 - Alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Gura Humorului pt. lunile septembrie, octombrie si noiembrie 2017.pdf
HCL nr.132 - Darea in folosinta gratuita Asoc. de Dezv. Intercomunitara de Gest. a Deseurilor, a bunului imobil - Statie transfer.pdf
HCL nr.131 - Aprobarea bugetului si a surselor de finantare aferente obiectivului de investitii T.U.R.I.S.T..pdf
HCL nr.130 - Aprobarea doc. tehnice revizuite si a ind. tehnico-economici revizuiti pentru ob. de inv. T.U.R.I.S.T..pdf
HCL nr.129 - Intentia vanzarii cu resp. dreptului de preemptiune, a unei parcele de teren concesionat in suprafata de 300mp - str. Berzelor nr.5.pdf
HCL nr.128 - Intentia vanzarii cu resp. dreptului de preemptiune, a unei parcele de teren concesionat in suprafata de 261mp - Aleea St. cel Mare nr.6A.pdf
HCL nr.127 - Aprobarea demolarii a doua imobile cu regim de inaltime Parter, cu dest. spatii comerciale, necoresp. dpdv. al sigurantei.pdf
HCL nr.126 - Aprobarea atrib. in folosinta gratuita catre ASOCIATIA MANSARDA GURA HUMORULUI a unei suprafete de 1900mp.pdf
HCL nr.125 - Stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din Primaria Gura Humorului.pdf
HCL nr.124 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Gradinita Casuta Piticilor - iunie 2017.pdf
HCL nr.123 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Gradinita Lumea Copilariei - iunie. 2017.pdf
HCL nr.122 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Colegiul Al. cel Bun - iunie 2017.pdf
HCL nr.121 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Sc. Gimnaziala Teodor Balan - iunie 2017.pdf
HCL nr.120 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Sc. Gimnaziala Petru Comarnescu - iunie 2017.pdf
HCL nr.119 - Decontare cheltuilei deplasare cadre didactice Sc. Gimnaziala Nr.1 - iunie 2017.pdf
HCL nr.118 - Modificarea preambulului Hotararii Consiliului Local nr.45 din 24.03.2017.pdf
HCL nr.117 - Aprob. vanzarii unei parcele de teren de 900mp, domeniul privat, zona industriala fn pentru Posteuca Viorel.pdf
HCL nr.116 - Apartenenta unor bunuri imobile la domeniul privat al Orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr.115 - Modificarea Hotararii Consiliului Local nr.138 din 31.10.2012 privind aprob. Regulamentului de org. si func. al Consiliului Local.pdf
HCL nr.114 - Aprobarea constituirii garantiilor, conform Codului de Procedura Fiscala in vedera obtinerii esalonarii datoriei la Fondul de risc.pdf
HCL nr.113 - Aprobarea esalonarii datoriei la Fondul de risc, pentru imprumutul UTILITATI SI MEDIU LA STANDARDE EUROPENE.pdf
HCL nr.112 - Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Orasului Gura Humorului - trim III 2017.pdf
HCL nr.111 - Aprobarea bugetului si surselor de finantare aferente obictivului de investitii O.A.Z.A. Gura Humorului.pdf
HCL nr.110 - Aprobarea doc. tehnice revizuite si a indicatorilor tehnico-economici revizuiti pentru obiectivul de investitii O.A.Z.A..pdf
HCL nr.109 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Gradinitei cu Program Prelungit Casuta Piticilor - mai 2017.pdf
HCL nr.108 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice - Gradinita Lumea Copilariei - mai 2017.pdf
HCL nr.107 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Colegiului Al. cel Bun - mai 2017.pdf
HCL nr.106 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Scolii Gimnaziale Teodor Balan - mai 2017.pdf
HCL nr.105 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Scolii Gimnaziale Petru Comarnescu - mai 2017.pdf
HCL nr.104 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Scolii Gimnaziale Nr.1 - mai 2017.pdf
HCL nr.103 - Aprobarea vanzarii unei parcele de teren 373 mp apartinand domeniului privat al orasului str. Stefan cel Mare nr.46.pdf
HCL nr.102 - Aprobarea vanzarii unei parcele de teren 450 mp apartinand domeniului privat al orasului Aleea Stefan cel Mare nr. 6A.pdf
HCL nr.101 - Apartenenta unor bunuri imobile la domeniul privat al orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr.100 - Acordarea de stimulente (premierii) celor 14 cupluri care implinesc 50 ani de casnicie - Zilele Humorului 2017.pdf
HCL nr.099 - Desemnarea reprez. C.L. in Comisiile de concurs pentru ocuparea functiilor de director pentru Sc. Nr.1 si Sc. Teodor Balan.pdf
HCL nr.097 - Aprobarea incheierii Acordului de parteneriat CEI MAI BUNI DINTRE CEI MAI BUNI - Tabara de vara.pdf
HCL nr.096 - Aprobarea finantarii unei deplasari interne olimpicilor din unitatile de inv. de pe raza orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr.095 - Aprobarea concesionarii prin licitatie publica a 2067 m.p. teren situat in intravilan Gura Humorului.pdf
HCL nr.094 - Modificarea si completarea HCL nr.64 din 28.04.2017 privind trecerea in folosinta gratuita catre SC DELGAZ GRID SA.pdf
HCL nr.093 - Completarea Inventarului burnurilor care fac parte din domeniul public al orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr.092 - Modif. si completarea Anexei la HCL nr.141 din 31.08.2016 privind completarea Inventarului buririlor dom. public.pdf
HCL nr.091 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice - Gradinita Casuta Piticilor - aprilie 2017.pdf
HCL nr.090 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice - Gradinita Lumea Copilariei - aprilie 2017.pdf
HCL nr.089 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice - Colegiul Al. cel Bun - aprilie 2017.pdf
HCL nr.088 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice - Scoala Gimnaziala Teodor Balan - aprilie 2017.pdf
HCL nr.087 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice - Scoala Gimnaziala Petru Comarnescu - aprilie 2017.pdf
HCL nr.086 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice - Scoala Gimnaziala Nr.1 - aprilie 2017.pdf
HCL nr.085 - Modif. si completarea HCL nr.33 din 06.03.2013 privind aprobarea transmiterii in folosinta fratuita a 4415mp teren catre ANL.pdf
HCL nr.084 - Apartenenta unor bunuri imobile la domeniul privat al Orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr.083 - Apartenenta unor bunuri imobile la domeniul privat al Orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr.082 - Modificarea Inventarului bunurilor care fac parte din dom. public al orasului G. Humorului, jud. Suceava, inscris in HCL nr.48 din 06.09.1999.pdf
HCL nr.081 - Modificarea si completarea Anexei la HCL nr.134 din 25.08.2016 privind includerea strazii Garla Morii in Inv. domeniului public.pdf
HCL nr.080 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati aferenti proiectului Modernizarea si reabilitarea unor drumuri publice.pdf
HCL nr.079 - Aprob. Devizului General actualizat pt. proiectul Modernizarea si reabilitarea unor drumuri publice.pdf
HCL nr.078 - Aprob. Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie (D.A.L.I.) aferenta proiectului Modernizarea si reabilitarea unor drumuri.pdf
HCL nr.077 - Aprobarea Regulamentelor de Organizare si Functionare a Piscinei acoperite, a bazinelor de inot in aer liber si a Bazei sportive - Arinis.pdf
HCL nr.076 - Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Orasului Gura Humorului - Trim. II 2017.pdf
HCL nr.075 - Aprobarea Organigramei si a Statului de functii pentru Spitalul Orasenesc Gura Humorului valabile incepand cu 01.06.2017.pdf
HCL nr.074 - Alegerea presedintelui de sedinta al CL pentru lunile iunie, iulie si august 2017.pdf
HCL nr.073 - Nominalizarea a 3 reprez. ai C.L. G. Humorului in Comisia de gest. a fondurilor donate pt pers. afectate de incendiul din 12-13 apr 2017.pdf
HCL nr.072 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Gradinitei cu Program Prelungit Casuta Piticilor - martie 2017.pdf
HCL nr.071 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Gradinita Lumea Copilariei - martie 2017.pdf
HCL nr.070 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Colegiul Al. cel Bun - martie 2017.pdf
HCL nr.069 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Sc. Gimnaziala Teodor Balan - martie 2017.pdf
HCL nr.068 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Sc. Gimnaziala Petru Comarnescu - martie 2017.pdf
HCL nr.067 - Decontare cheltuilei deplasare cadre didactice Sc. Gimnaziala Nr.1 - martie 2017.pdf
HCL nr.066 - Intentia vanzarii unei parcele de teren de 900mp apartinand domeniului privat al orasului Gura humorului, Zona Industriala.pdf
HCL nr.065 - Aprobarea situatiilor deosebite pentru acordarea ajutoarelor de urgenta si a prestatiilor financiare exceptionale.pdf
HCL nr.064 - Darea in folosinta catre SC DELGAZ GRID SRL a unor capacitati energetice de distributie - investitie P.O.P.A.S.pdf
HCL nr.063 - Aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale si financiare pentru gestionarea sit. de urgenta 2017.pdf
HCL nr.062 - Aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor PAAR in domeniul situatiilor de urgenta al Orasului gura Humorului 2017.pdf
HCL nr.061 - Aprobarea acordarii de facilitati-fonduri premiere pentru evenimentele desfasurate in anul 2017 in Gura Humorului.pdf
HCL nr.060 - Aprobarea cotizatiei anuale si nominalizarea reprezentantului Orasului Gura Humorului in Asociatia OBCINELE.pdf
HCL nr.059 - Aprobarea pretului de referinta si vanzarea prin licitatie publica a unei cantitati de masa lemnoasa din Padurea Orasului Gura Hunorului.pdf
HCL nr.058 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Gradinitei cu Program Prelungit Casuta Piticilor - feb 2017.pdf
HCL nr.057 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Gradinitei cu Program Normal Lumea Copilariei - feb 2017.pdf
HCL nr.056 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Colegiului Al. cel Bun - feb 2017.pdf
HCL nr.055 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Scolii Gimnaziale Teodor Balan - feb 2017.pdf
HCL nr.054 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Scolii Gimnaziale Petru Comarnescu - feb 2017.pdf
HCL nr.053 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Scolii Gimnaziale Nr.1 - feb 2017.pdf
HCL nr.052 - Aprobarea numarului de burse si cuantumului unei burse pt. elevii din inv. preuniv. Colegiul Al. cel Bun 2016-2017.pdf
HCL nr.051 - Aprobarea numarului de burse si cuantumului unei burse pt. elevii din inv. preuniv. Sc. Gimnaziala Teodor Balan 2016-2017.pdf
HCL nr.050 - Aprobarea numarului de burse si cuantumului unei burse pt. elevii din inv. preuniv. Sc. Gimnaziala Petru Comarnescu 2016-2017.pdf
HCL nr.049 - Aprobarea numarului de burse si cuantumului unei burse pt. elevii din inv. preuniv. Sc. Gimnaziala nr.1 2016-2017.pdf
HCL nr.048 - Aprobarea inchiderii temporare in per. 26.04.2017-02.05.2017 a Compartimentelor de Neonatologie si Pediatrie din Spitalul Orasenesc.pdf
HCL nr.047 - Intentia vanzarii a unei parcele de 373mp situiate in str. Stefan cel Mare nr.46 Gura Humorului.pdf
HCL nr.045 - Aprobarea unei sume in vederea incheierii unor contracte de prestari servicii juridice si executare silita 2017.pdf
HCL nr.044 - Aprobarea platii contributiei reprezentand cotizatia aferenta Orasului Gura Humorului in scopul impl. Strategiei de dezv. Locala GAL.pdf
HCL nr.043 - Aprobarea retelei scolare de pe raza orasului Gura Humorului a unitatilor de inv. preuniv. de stat particulare 2017-2018.pdf
HCL nr.042 - Aprobarea Planului de Ordine, Siguranta publica si Paza al Politiei Locale Gura Humorului 2017.pdf
HCL nr.041 - Aprobarea bugetului local al Orasului Gura Humorului 2017.pdf
HCL nr.040 - Aprobarea indicatorilor tehnico economici aferenti ob. de investitii - Realizarea si dotarea Gradinitei cu prog. normal Voronet.pdf
HCL nr.039 - Aprobarea Devizului General, a chelt. eligibile si neeligibile - Realizarea si dotarea Gradinitei cu prog. normal Voronet.pdf
HCL nr.038 - Aprobarea Studiului de Fezabilitate necesar ob. de investitii - Realizarea si Dotarea Gradinitei cu prog. normal Voronet.pdf
HCL nr.037 - Aprobarea indicatorilor tehnico economici aferenti ob. de investitii - Realizarea si dotarea Gradinitei cu prog. prelungit str. Oborului.pdf
HCL nr.036 - Aprobarea Devizului General, a chelt. eligibile si neeligibile - Realizarea si dotarea Gradinitei cu prog. prelungit str. Oborului.pdf
HCL nr.035 - Aprobarea studiului de fezabilitate necesar ob. de investitii - Realizarea si dotarea Gradinitei cu prog. prelungit str. Oborului.pdf
HCL nr.034 - Aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati aferenti obiectului de investitii Modernizarea si reabilitarea unor drumuri publice.pdf
HCL nr.033 - Aprobarea Devizului General, a cheltuielilor eligibile si neeligibile pt. Modernizarea si reabilitarea unor drumuri publice de interes local.pdf
HCL nr.032 - Aprobarea Investitiei cu titlul Modernizarea si reabilitarea unor drumuri publice de interes local.pdf
HCL nr.031 - Aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati aferenti obiectului de investitii Realizarea Centrului Cultural Multifunctional.pdf
HCL nr.030 - Aprobarea Devizului General actualizat si a cheltuielilor necesare pt. Realizarea Centrului Cultural Multifunctional.pdf
HCL nr.029 - Neaprobarea trecerii in fol. gratuita Asociatiei de Dezv. Intercom. de Gestiune a Deseurilor a Statiei de transfer.pdf
HCL nr.028 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Gradinita Casuta Piticilor - ian. 2017.pdf
HCL nr.027 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Gradinita Lumea Copilariei - ian. 2017.pdf
HCL nr.026 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Colegiul Al. cel Bun - ian. 2017.pdf
HCL nr.025 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Sc. Gimnaziala Teodor Balan - ian. 2017.pdf
HCL nr.024 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice Sc. Gimnaziala Petru Comarnescu - ian. 2017.pdf
HCL nr.023 - Decontare cheltuilei deplasare cadre didactice Sc. Gimnaziala Nr.1 - ian. 2017.pdf
HCL nr.022 - Modificarea Anexei HCL nr.99 din 08.07.2016 - Nominalizarea reprezentantilor CL in Consiliile de Adm. ale unitatilor de inv. preuniv.pdf
HCL nr.021 - Aprobarea recalcularii chiriilor pt. locuintele construite pt. tineri - ANL.pdf
HCL nr.020 - Modificare HCL nr.123 din 19.08.2016, Anexaa nr.2, pozitia nr.26 a Statutului de functii al Spitalului Orasenesc.pdf
HCL nr.019 - Scoaterea din excedentul 2016 a sumei reprezentand Fondul de interventie la disp. Guvernului pt. UAT afectate de calamitati.pdf
HCL nr.018 - Alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Gura Humnorului pt. martie, aprilie si mai 2017.pdf
HCL nr.017 - Modificare Anexa la HCl nr.99 din 2016.pdf
HCL nr.016 - Modificare HCL nr.85 din 2016, Componenta comisii nr.1 si nr.3 specialitate.pdf
HCL nr.015 - Validare mandat consilier local al domnului Catargiu Nicolae.pdf
HCL nr.014 - Modif.HCl nr.80 din 2016, reorg. Comisie de validare mandate consilieri.pdf
HCL nr.013 - Decontare deplasare cadre didactice si pers.aux. GPP Casuta piticilor - luna dec.2016.pdf
HCL nr.012 - Decontare deplasare cadre didactice si pers.aux. GPN Lumea copilariei- luna dec.2016.pdf
HCL nr.011 - Decontare deplasare cadre didactice si pers.aux. Colegiu Al.cel Bun - luna dec.2016.pdf
HCL nr.010 - Decontare deplasare cadre didactice si pers.aux. Sc.Gimnaz.T.Balan - luna dec.2016.pdf
HCL nr.009 - Decontare deplasare cadre didactice si pers.aux. Sc. Gimnaz. P.Comarnescu - luna dec.2016.pdf
HCL nr.008 - Decontare deplasare cadre didactice si pers.aux. Sc. Gimnaz.Nr.1 - luna dec.2016.pdf
HCL nr.007 - Reziliere Contr.concesiune nr.5122 din 2010, avand ca obiect supraf de 2200 mp.pdf
HCL nr.006 - Atestare bunuri imobile care apartin domeniului privat al Orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr.005 - Aprobare Plan anual de actiuni si lucrari interes local, ce vor fi executate de beneficiarii Lg.416 din 2001, in anul 2017.pdf
HCL nr.003 - Modificare HCL 123 din 2016, respectiv a Anexei nr.2 a Statului de functiial Spitalului Orasenesc Gura Humorului.pdf
HCL nr.002 - Aprobare componenta Comisie concurs Spital Orasenesc Gura Humorului.pdf
HCL nr.001 - Desemn.reprez. CL oras Gura Humorului in comisie examen Spital Orasenesc Gura Humorului.pdf
HCL nr.186 - Decontare cheltuieli deplasare GPP Casuta Piticilor - luna noiembrie 2016.pdf
HCL nr.185 - Decont. cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar din cadrul Gradinitei cu Program Normal LUMEA COPILARIEI - luna noiembrie 2016.pdf
HCL nr.184 - Decont. cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Colegiului Alexandru cel Bun - luna noiembrie 2016.pdf
HCL nr.180 - Aprobarea concesionarii prin licitatie publica a suprafetei de 16544 m.p. teren situat in nextravilanul orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr.179 - Intentia vanzarii, cu respectarea dreptului de preemptiune, a suprafetei de 292 m.p. de teren inchiriat, aferent locuintei proprietate personala.pdf
HCL nr.178 - Intentia vanzarii, cu respectarea dreptului de preemptiune, a suprafetei de 1285 m.p. de teren inchiriat, aferent locuintei proprietate personala.pdf
HCL nr.177 - Transferul dreptului de administare si folosinta gratuita catre serviciul de Ambulanta Judeteana Suceava_Substatia Gura Humorului a unui spatiu.pdf
HCL nr.176 - Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al orasului Gura Humorului pt.Trimestrul al IV -lea al anului 2016.pdf
HCL nr.175 - Aprobarea maj. impozitului pe cladirile, terenurile neingrijite de pe raza orasului G. Humorului si a Reg. privind stabilirea conditiilor de majorare a impozitului pe cladiri si terenuri.pdf
HCL nr.174 - Nivelul impozitelor si taxelor lpcale pentru anul 2017.pdf
HCL nr.173 - Prin care se ia act de demisia consilierului local, Cretuleac Georgeta-Nadia si declararea ca fiind vacant a locului ocupat de acesta in Consiliul alocal al orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr.172 - Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Orasului Gura Humorului pentru Trimestrul al IV-lea al anului 2016.pdf
HCL nr.170 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar din cadrul Gradinitei cu Program Normal LUMEA COPILARIEI - luna octombrie 2016.pdf
HCL nr.169 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Colegiului Alexandru cel Bun - luna octombrie 2016.pdf
HCL nr.165 - Completarea H.C.L. nr.149 din 2012, prin suplimentarea cu un numar de 10 autorizatii permanente pt.executarea serviciului de transport in regim de taxi.pdf
HCL nr.164 - Pentru modificarea si completarea H.C.L. nr.35 din 26.02.2016 privind aprobarea tarifelor practicate in parcarile cu autotaxare.pdf
HCL nr.163 - Aprobarea exercitarii cu titlu gratuit a dreptului de uz de catre E-ON Distributie Romania S.A., pentru suprafata de 36 m.p. de teren domeniul public.pdf
HCL nr.162 - Aprobarea exercitarii cu titlu gratuit a drepturilor de uz si servitute de catre E-ON Distributie Romania S.A., pt. suprafata de 58.m.p. teren domeniu public.pdf
HCL nr.161 - Alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Gura Humorului pt.lunile decembrie 2016. ianuarie si februarie 2017.pdf
HCL nr.160 - Aprobarea documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii O.A.Z.A.pdf
HCL nr.159 - Aprobarea documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii T.U.R.I.S.T..pdf
HCL nr.158 - Decontarea cheltuielilor cadrelor didactice din cadrul G.P.N. Casuta Piticilor.pdf
HCL nr.157 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar din cadrul G.P.N. LUMEA COPILARIEI.pdf
HCL nr.156 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Colegiului Alexandru cel Bun.pdf
HCL nr.155 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Sc.Gimnaz.T.Balan.pdf
HCL nr.154 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Sc.Gimnaz P.Comarnescu.pdf
HCL nr.153 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Sc.Gimnaz.Nr.1.pdf
HCL nr.152 - Aprobarea vanzarii unei parcele de teren de 39 m.p. apartinand domeniului privat al Orasului G.H, situat in Voronet, nr.152.pdf
HCL nr.151 - Aprobarea vanzarii unei parcele de teren de 1500 m.p. apartinand domeniului privat al orasului Gura Humorului, Voronet, nr.152.pdf
HCL nr.150 - Privind atestarea bunurilor imobile care apartin domeniului privat al Orasului Gura Humorului, jud.Suceava.pdf
HCL nr.149 - Privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Orasului Gura Humorului pt.Trim.al IV-lea al anului 2016.pdf
HCL nr.148 - Privind analiza contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli al Orasului Gura Humorului la data de 30.09.2016.pdf
HCL nr.147 - Aprob.actualiz. finant. de la Bugetul LOcal pentru categ.de chelt.care nu se finant. de la Bugetul de Stat prin PNDL.pdf
HCL nr.146 - Intentia vanzari, cu respect.dr. de preemptiune, a unei supraf. de 39 mp, teren concesionat, apartinand dom.privat la or. Gura Humorului.pdf
HCL nr.145 - Intentia vanzari, cu respect.dr. de preemptiune, a unei supraf. de 1500 mp, teren concesionat, apartinand dom.privat la or. Gura Humorului.pdf
HCL nr.144 - Atestarea bunurilor imobile care apartin dom.privat al or.Gura Humorului.pdf
HCL nr.143 - Rectificarea bugetului activitatilor autofinantate al Or. Gura Humorului pentru trim.III si IV 2016.pdf
HCL nr.142 - Desemnare reprez. Cons.Local Gura Humorului in Comisiile de concurs pentru functiile de director si director adjunct din unit.de invat. din or. Gura Humorului.pdf
HCL nr.141 - Completarea Inventarului bunurilor care fac parte din dom.public al orasului Gura Humorului, inscris in Anexa la Hotararea nr.48 din 1999.pdf
HCL nr.140 - Privind valorificarea unei cantitati de masa lemnoasa din Padurea orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr.139 - Acordare stimulente celor 20 cupluri care implinesc 50 ani casnicie, cu ocazia organizarii Festivalului Zilele Humorului 2016.pdf
HCL nr.138 - Acordarea post mortem a Titlului CETATEAN DE ONOARE al orasului Gura Humorului, domnului Gavrilean George.pdf
HCL nr.137 - Aprobare D.A.L.I. necesare ob.inv. Modernizare str. Pajistei intre str.Podului si str.Oborului si a aleilor aferente.pdf
HCL nr.136 - Rectificare BVC al Orasului Gura Humorului pentru Trim al III lea al anului 2016.pdf
HCL nr.135 - Constituirea Comisiei speciale pentru intocmirea invent.bunurilor dom.public Gura Humorului.pdf
HCL nr.134 - Apartenta str. Garla Morii Inventar domeniul public Oras Gura Humorului.pdf
HCL nr.133 - Aprobare presedinte sedinta 25.08.2016.pdf
HCL nr.132 - Aprobarea finantarii unei deplasari externe a olimpicilor din unit.de invatamant de pe raza Orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr.131 - Aprobarea decontare naveta cadre didactice si pers.aux. din cadrul GPP CASUTA PITICILOR Gura Humorului, pentru luna iunie 2016.pdf
HCL nr.130 - Aprobarea decontare naveta cadre didactice si pers.aux. din cadrul GPN LUMEA COPILARIEIGura Humorului, pentru luna iunie 2016.pdf
HCL nr.129 - Aprobarea decontare naveta cadre didactice si pers.aux. din cadrul Colegiului Al.cel Bun Gura Humorului, pentru luna iunie 2016.pdf
HCL nr.128 - Aprobarea decontare naveta cadre didactice si pers.aux. din cadrul Sc.Gimnaziale T.Balan Gura Humorului, pentru luna iunie 2016.pdf
HCL nr.127 - Aprobarea decontare naveta cadre didactice si pers.aux. din cadrul Sc.Gimnaziale P.Comarnescu Gura Humorului, pentru luna iunie 2016.pdf
HCL nr.126 - Aprobarea decontare naveta cadre didactice si pers.aux. din cadrul Sc.Gimnaziale Nr.1 Gura Humorului, pentru luna iunie 2016.pdf
HCL nr.125 - Modificarea preambuluilui HCL nr.91 din 2016.pdf
HCL nr.124 - Aprobare inchidere temporara, in perioada 24.08.2016 ..04.09.2016 a Comp. Gastroenterelogie si Neurologie din cadrul Spitalului Orasenesc Gura Humorului.pdf
HCL nr.123 - Aprobarea Organigramei si a Statului de functiuni pentru Spitalul Orasenesc Gura Humorului.pdf
HCL nr.122 - Aprobarea scutirii la plata contracte inchiriere arendare aferente anului 2016, pentru terenurile care au fost afectate de inundatiile din 19.06.2016.pdf
HCL nr.121 - Reziliere Contract de concesiune nr. 2218 din 2013, avand ca obiect supraf de 500 mp, sit. in zona Arsita.pdf
HCL nr.120 - Reziliere Contract de concesiune nr. 2218 din 2013, avand ca obiect supraf de 500 mp, sit. in zona Arsita.pdf
HCL nr.119 - Reziliere Contract de concesiune nr. 5430 din 2012, avand ca obiect supraf de 300 mp, sit. in str. Mrea Humorului.pdf
HCL nr.118 - Aprobarea Registrului local al spatiilor verzi apartinand dom.publ. al orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr.117 - Aprobarea strategiei de Dezvoltare Durabila a Orasului Gura Humorului orizont de timp 2023.pdf
HCL nr.116 - Aprobare documentatie tehnica si indicatori tehnico economici pentru obiectivul de investitii O.A.Z.A..pdf
HCL nr.115 - Aprobare documentatie tehnica si a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii T.U.R.I.S.T..pdf
HCL nr.114 - Alegea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Gura Humorului.pdf
HCL nr.113 - Nominaliz.consilier local, care sa faca parte din Comisia de receptie lucrari pentru reparatii drumuri, poduri, podete distruse de inundatiile din 19 si 20 iun. 2016.pdf
HCL nr.112 - Desemnare reprezentant Cons.Loc. Gura Humorului in AGA a AJAC Suceava si mandatare sa voteze pentru alegerea Presedinte, Cons.Director si Comisie Cenzori a AJAC Suceava.pdf
HCL nr.111 - Desemnare reprezentant or. Gura Humorului in AGA Asoc. Dezv. Intercomunit. Gestionare Deseuri a Jud. Suceava.pdf
HCL nr.110 - Trecere din dom. privat in dom.public a supraf. 19800 mp sit. in intravilan Gura Humorului, zona Arinis, in vederea realizarii Proiectului OAZA.pdf
HCL nr.109 - Revocarea HCl nr. 109 din 2016, ca inoportuna.pdf
HCL nr.108 - Modif. si complet. HCL nr.118 din 2015, respectiv a Regulamentului de org. si funct. a parcarilor publice cu plata de pe raza Or. Gura Humorului.pdf
HCL nr.107 - Modif. si complet.Anexei la HCL nr. 48 din 2016 privind atestarea unor bunuri imobile la domeniul public al Or. Gura Humorului.pdf
HCL nr.106 - Decontare naveta cadre didactice si pers. auxiliar din cadrul G.P.P. Casuta piticilor, luna mai 2016.pdf
HCL nr.105 - Decontare naveta cadre didactice si pers. auxiliar din cadrul G.P.N. Lumea copilariei, luna mai 2016.pdf
HCL nr.104 - Decontare naveta cadre didactice si pers. auxiliar din cadrul Colegiului Al.cel Bun, luna mai 2016.pdf
HCL nr.103 - Decontare naveta cadre didactice si pers. auxiliar din cadrul Sc.Gimnaz. T.Balan, luna mai 2016.pdf
HCL nr.102 - Decontare naveta cadre didactice si pers. auxiliar din cadrul Sc.Gimnaz. P.Comarnescu, luna mai 2016.pdf
HCL nr.101- Decontare naveta cadre didactice si pers. auxiliar din cadrul Sc.Gimnaz. Nr.1 , luna mai 2016.pdf
HCL nr.100 - Nominalizare reprentanti Consiliul Local in C.E.A.C. ale unit. de invat. preuniversitar de stat si particular din or. Gura Humorului, pentru anul scolar 2016-2017.pdf
HCL nr.099 - Nominalizare reprentanti Consiliul Local in Consiliile de Administratie ale unitat. de invat. preuniversitar de stat si particular din or. Gura Humorului pentru anul scolar 2016...2017.pdf
HCL nr.098 - Nominalizare reprezentanti Consiliul Local in Consiliul de Administratie al Spitalului Orasenesc Gura Humorului.pdf
HCL nr.097 - Aprobarea modif.. si complet. Regulamentului de org. si functionare a Pietei Agroalimentare din orasul Gura Humorului.pdf
HCL nr.096 - Aprobare indicatori tehnico economici aferenti obiectivului de investitii Modernizare strazi in orasul Gura Humorului, in lungime totala de 4,084 km.pdf
HCL nr.095 - Aprobare Deviz General, a chelt. eligibile si neeligibile necesare realizarii obiectivului de investitii Modernizare strazi in orasul Gura Humorului, in lungime totala de 4,084 km.pdf
HCL nr.094 - Aprobare D.A.L.I. necesare obiectivului de investitii Modernizare strazi in orasul Gura Humorului, in lungime totala de 4,084 km.pdf
HCL nr.093 - Rectificare bugetara Oras Gura Humorului pentru Trim.al III lea.pdf
HCL nr.092 - Analiza contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli al Orasului Gura Humorului pentru Trim.II 2016.pdf
HCL nr.091 - Aprob. inchidere temporare, intre 25.07-14.08.2016, a Compartimentelor Neonatologie si Pediatrie din cadrul Spitalului Orasenesc Gura Humorului.pdf
HCL nr.090 - Aprobarea trecerii cu titlu gratuit a drum. forest. Bogdaneasa si Piciorul Inalt din dom. public al statului si adm. RNP ROMSILVA, in dom.public al Or. G. Humorului si adm. C.L. G.H.pdf
HCL nr.089 - Aprobarea platii contributiei proprii reprez. cotizatie aferenta Orasului Gura Humorului, pentru 2016, in scopul implementarii plan de Dezv. Locala GAL Confluente Nordice.pdf
HCL nr.088 - Scoatere circuit agricol 19800 mp, extravilan Gura Humorului, in vederea realizarii investitiei in Proiectul OAZA.pdf
HCL nr.087 - Amanarea desfasurarii Festivalului International UMOR LA GURA HUMORULUI si a ZILELOR HUMORULUI - 2016.pdf
HCL nr.086 - Alegerea presedintelui de sedinta al CL Gura Humorului pentru iunie, iulie, august 2016.pdf
HCL nr.085 - Constituirea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate.pdf
HCL nr.084 - Privind alegerea viceprimarului Consiliului Local.pdf
HCL nr.083 - Privind alegerea presedintelui de sedinta.pdf
HCL nr.082 - Privind constituirea Consiliului Local.pdf
HCL nr.081 - Privind validarea mandatelor consilierilor.pdf
HCL nr.080 - Alegerea membrilor Comisiei de validare a mandatelor consilierilor.pdf
HCL nr.079 - Decontarea chelt. de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Gradinitei cu program prelungit Casuta Piticilor, 2016.pdf
HCL nr.078 - Decontarea chelt. de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Gradinitei cu program normal Lumea Copilariei, aprilie 2016.pdf
HCL nr.077 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Colegiului Alexandru cel Bun pentru luna aprilie.pdf
HCL nr.076 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Scolii Gimnaziale Teodor Balan pentru luna aprilie.pdf
HCL nr.075 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Scolii Gimnaziale Petru Comarnescu pentru luna aprilie.pdf
HCL nr.074 - Decontarea cheltuielilor de deplasare cadrelor didactice din cadrul Scolii Gimnaziale nr.1 pentru luna aprilie 2016.pdf
HCL nr.073 - Aprobarea vanzarii a suprafetei de 667 m.p. teren situat ]n Gura Humorului, str.Nicolae Balcescu, nr.25, catre Varga Gheorghe.pdf
HCL nr.072 - Aprobarea participarii Orasului Gura Humorului ca membru in cadrul ASOCIATIEI PENTRU TURISM-BUCOVINA.pdf
HCL nr.071 - Aprobarea tarifelor speciale la Piscina Acoperita Arinis, Bazine Exterioare Arinis, Telescaun Soimul.pdf
HCL nr.070 - Aprobarea MANUALULUI DE OPERARE A PLATFORMEI DE DEPOZITARE SI MANAGEMENT A GUNOIULUI DE GRAJD.pdf
HCL nr.069 - Completarea H.C.L. nr. 14 din 2016 pentru aprobarea numarului de burse.pdf
HCL nr.068 - Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Orasului Gura Humorului pentru Trimestrul II al anului 2016.pdf
HCL nr.067 - Analiza contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli al Orasului Gura Humorului pentru Trimestrul I al anului 2016.pdf
HCL nr.066 - Modificarea si completarea HCL nr.51-1997 privind faptele ce constituie contraventii.pdf
HCL nr.065 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice - Gradinita CASUTA PITICILOR - Martie 2016.pdf
HCL nr.064 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice - Gradinita LUMEA COPILARIEI - Martie 2016.pdf
HCL nr.063 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice - Colegiul Alexandru cel Bun - Martie 2016.pdf
HCL nr.062 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice - Scoala Gimnaziala Teodor Balan - Martie 2016.pdf
HCL nr.061 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice - Scoala Gimnaziala Petru Comarnescu - Martie 2016.pdf
HCL nr.060 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice - Scoala Gimnaziala NR.1 - Martie 2016.pdf
HCL nr.059 - Atestare bunuri imobile care apartin de domeniul privat al Orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr.058 - Alegerea presedintelui de sedinta al CL pentru lunile nai si iunie 2016.pdf
HCL nr.057 - Imputernicirea Primarului in scopul desemnarii unui reprezentant in consiliul de administratie al SC Casa de Bucovina Club de Munte SA.pdf
HCL nr.056 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice - Gradinita CASUTA PITICILOR - Feb 2016.pdf
HCL nr.055 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice - Gradinita LUMEA COPILARIEI - Feb 2016.pdf
HCL nr.054 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice - Colegiul Alexandru cel Bun - Feb 2016.pdf
HCL nr.053 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice - Scoala Gimnaziala Teodor Balan - Feb 2016.pdf
HCL nr.052 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice - Scoala Gimnaziala Petru Comarnescu - Feb 2016.pdf
HCL nr.051 - Decontare cheltuieli deplasare cadre didactice - Scoala Gimnaziala NR.1 - Feb 2016.pdf
HCL nr.050 - Reziliere contract concesiune 5428-09.08.2012 - Horga Florin Ionut.pdf
HCL nr.049 - Aprobare vanzare teren 315mp SC CASA DESIGN SRL.pdf
HCL nr.048 - Atestarea unor bunuri imobile la domeniul public Gura Humorului.pdf
HCL nr.047 - Atestare bunuri imobile - domeniu privat Gura Humorului.pdf
HCL nr.046 - Vanzare prin negociere directa MULTICONSULT IPURL (lichidator judiciar a SC ALFACONS SA).pdf
HCL nr.045 - Modificarea HCL nr.117-2015 - Aprobarea Regulamentului de acordare a sporului pentru conditii periculoase sau vatamatoare.pdf
HCL nr.044 - Alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Gura humorului pentru luna aprilie 2016.pdf
HCL nr.043 - Aprobarea planului de ordine, siguranta publica si paza al Politiei locale 2016.pdf
HCL nr.042 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar din cadrul Gradinitei cu Program Prelungit CASUTA PITICILOR.pdf
HCL nr.041 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar din cadrul Gradinitei cu Program Normal LUMEA COPILARIEI.pdf
HCL nr.040 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar din cadrul Colegiului Alexandru cel Bun.pdf
HCL nr.039 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar din cadrul Sc.Gimnaziale Teodor Balan.pdf
HCL nr.038 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar din cadrul Sc.Gimnaziale Petru Comarnescu.pdf
HCL nr.037 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar din cadrul Sc.Gimnaziale Nr.1.pdf
HCL nr.036 - Aprobarea Regulamentului de organizare, functionare si autorizare a activitatii de transport in regim de taxi si regim de inchiriere.pdf
HCL nr.035 - Aprobarea tarifelor practicate in parcarile cu autotaxare, precum si a tarifelor pentru folosirea toaletelor publice.pdf
HCL nr.034 - Aprobarea vanzarii, prin licitatie publica, a unei cantitati de masa lemnoasa din Padurea orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr.033 - Aprobarea metodologiei de calcul fundamentata de Ocolul Silvic Bucovina Campulung Moldovenesc, pentru aprobarea pretului de referinta.pdf
HCL nr.032 - Aprobarea modelului de invitatie si de declaratie necesare pentru inscrierea datelor in registru agricol.pdf
HCL nr.031 - Scoaterea din circuitul agricol a suprafetei de 16544mp(fosta pasune actualmente neproductiv), situat in extravilan oras Gura Humorului, la locul numit Lunca Boilor.pdf
HCL nr.030 - Intentia concesionarii, cu respectarea dreptului de preemptiune, a unei parcele de teren inchiriat, in suprafata de 667mp.pdf
HCL nr.029 - Atestarea bunurilor imobile care apartin domeniului privat al Orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr.028 - Aprobarea Devizului General, a cheltuielilor eligibile si a cheltuielilor neeligibile necesare realizarii obiectivului de investitii Realizarea Centrului Cultural Multifunctional.pdf
HCL nr.027 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti proiectului de investitii avand ca obiect Realizarea Centrului Cultural Multifunctional.pdf
HCL nr.026 - Aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Investitii (D.A.L.I.) necesare obiectivului de investitii Realizarea Centrului Cultural Multifunctional.pdf
HCL nr.025 - Scoaterea din evidenta fiscala a persoanelor fizice aflate in stare de insolvabilitate.pdf
HCL nr.024 - Rectificarea buigetului local de venituri si cheltuieli al Orasului Gura Humorului pentru Trimestrul I al anului 2016.pdf
HCL nr.023 - Aprobarea modalitatii de identificare a beneficiarilor, modalitatea de solutionare a situatiilor identificate, precum si procedura de acordare a tichetelor sociale pt.gradinita.pdf
HCL nr.022 - Alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Gura Humorului pentrulunile februarie si martie 2016.pdf
HCL nr.021 - Aprobarea accesului gratuit pe Partia de schi Soimul I si Partia de schi pentru incepatori Soimul II.pdf
HCL nr.020 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Gradinitei cu program prelungit Casuta Piticilor.pdf
HCL nr.019 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Gradinitei cu program normal Lumea Copilariei.pdf
HCL nr.018 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Colegiului Alexandru cel Bun.pdf
HCL nr.017 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Scolii Gimnaziale Teodor Balan.pdf
HCL nr.016 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Scolii Gimnaziale Petru Comarnescu.pdf
HCL nr.015 - Decontarea cheltuielilor de deplasare cadrelor didactice din cadrul Scolii Gimnaziale nr.1.pdf
HCL nr.014 - Aprobarea numarului de burse si cuantumul unei burse pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat apartinand Colegiului Alexandru cel Bun.pdf
HCL nr.013 - Aprobarea numarului de burse si cuantumul unei burse pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat apartinand Sc.Gimnaziale Teodor Balan.pdf
HCL nr.012 - Aprobarea numarului de burse si cuantumul unei burse pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat apartinand Sc.Gimnaziale Petru Comarnescu.pdf
HCL nr.011 - Aprobarea numarului de burse si cuantumul unei burse pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat apartinand Sc.Gimnaziale Nr.1.pdf
HCL nr.010 - Aprobarea retelei scolare de pe raza orasului Gura Humorului a unitatilor de invatamant.pdf
HCL nr.009 - Privind prelungirea perioadei incredintarii in folosinta gratuita catre Clubul Pensionarilor a suprafetei de 18,80m.p.pdf
HCL nr.008 - Atestarea bunurilor care apartin domeniului privat al orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr.007 - Completare HCL nr.1 din 2014, in sensul aprobarii tarifelor pentru instruire schi ce se vor practica pentru partiile de schi.pdf
HCL nr.006 - Aprobarea incheierii unor contracte de prestari servicii juridice si de executare silita pentru anul 2016.pdf
HCL nr.005 - Aprobarea Planului anual de actiuni si lucrari de interes local ce vor fi executate de catre beneficiarii Legii nr.416din2001.pdf
HCL nr.004 - Modificarea Statului de functii al Spitalului Orasenesc Gura Humorului.pdf
HCL nr.003 - Aprobarea bugetului local al Orasului Gura Humorului pentru anul 2016.pdf
HCL nr.002 - Aprobarea Indicatorilor tehnico-economici.pdf
HCL nr.001 - Aprobarea acoperirii definitive a deficitului anului 2015.pdf
HCL nr.152 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Gradinitei cu program prelungit Casuta Piticilor.pdf
HCL nr.151 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Gradinitei cu program normal Lumea Copilariei.pdf
HCL nr.150 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Colegiului Alexandru cel Bun.pdf
HCL nr.149 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Scolii Gimnaziale Teodor Balan.pdf
HCL nr.148 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Scolii Gimnaziale Petru Comarnescu.pdf
HCL nr.147 - Decontarea cheltuielilor de deplasare cadrelor didactice din cadrul Scolii Gimnaziale nr.1.pdf
HCL nr.146 - Aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unei parcele de teren.pdf
HCL nr.145 - Intentia vanzarii, cu respectarea dreptului de preemptiune.pdf
HCL nr.144 - Atestare bunuri imobile care apartin domeniului privat al orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr.143 - Atribuirea numelui maestrului Radu Dionisie BERCEA, Salii de expozitie nr.2 a Casei de Cultura.pdf
HCL nr.142 - Atribuirea in memoriam, a numelui maestrului George Gavrilean, Salii de expozitie nr.1 a Casei de Cultura.pdf
HCL nr.141 - Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Orasului Gura Humorului pentru Trimestrul alIV-lea,2015.pdf
HCL nr.140 - Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al orasului Gura Humorului pt.trimestrul al IV-lea, anul 2015.pdf
HCL nr.139 - Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Orasului Gura Humorului pentru trimestrul al-IV-lea, anul 2015.pdf
HCL nr.138 - Atribuire denumirii de PIATA STEFAN CEL MARE SI SFANT a suprafetei pietonale si pentru parcare autoturisme.pdf
HCL nr.137 - Primirea de noi membrii în Asociația Județeană de Apă și Canalizare Suceava și retragerea unor membrii.pdf
HCL nr.136 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Grădiniţei cu program prelungit Căsuţa Piticilor.pdf
HCL nr.135 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Grădiniţei cu program normal Lumea Copilăriei.pdf
HCL nr.134 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Colegiului Alexandru cel Bun.pdf
HCL nr.133 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Şcolii Gimnaziale Teodor Balan.pdf
HCL nr.132 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Şcolii Gimnaziale Petru Comărnescu.pdf
HCL nr.131 - Decontarea cheltuielilor de deplasare cadrelor didactice din cadrul Şcolii Gimnaziale nr.1.pdf
HCL nr.130 - Rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Orașului Gura Humorului pentru Trimestrul al IV-lea, anul 2015.pdf
HCL nr.129 - Rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Orașului Gura Humorului pt.trimestrul al IV-lea. anul 2015.pdf
HCL nr.128 - Aprobarea bugetului necesar în vederea desfășurării manifestărilor prilejuite de aniversarea a 525 de ani de atestare documentară a orașului Gura Humorului în perioada 26-28 noiembrie 2015.pdf
HCL nr.127 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Grădiniţei cu program prelungit Căsuţa Piticilor.pdf
HCL nr.126 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Grădiniţei cu program normal Lumea Copilăriei.pdf
HCL nr.125 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Colegiului Alexandru cel Bun.pdf
HCL nr.124 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Şcolii Gimnaziale Teodor Balan.pdf
HCL nr.123 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Şcolii Gimnaziale Petru Comărnescu.pdf
HCL nr.122 - Decontarea cheltuielilor de deplasare cadrelor didactice din cadrul Şcolii Gimnaziale nr.1.pdf
HCL nr.121 - Intenția concesionării, cu respectarea dreptului de preempțiune, a unui nr. de 2 parcele de teren închiriat, aferente unor spații comerciale, teren aparținând domeniului privat al orașului Gura Humorului.pdf
HCL nr.120 - Intenția vânzării, cu respectarea dreptuluide preempțiune, a unui nr.de 3 parcele de teren concesionat, aferente unor spații comerciale, teren aparținând domeniului privat.pdf
HCL nr.119 - Atestarea bunurilor imobile care apartin domeniului privat al Orașului Gura Humorului.pdf
HCL nr.118 - Aprobarea înființării Serviciului public local de administrare și exploatare a parcărilor publice de pe raza orașului Gura Humorului, a Regulamentului de organizare și funcționare.pdf
HCL nr.117 - Aprobarea Regulamentului de acordare a sporului pt.condiții periculoase sau vătamătoare aade muncă personalului din cadrul Primăriei Gura Humorului.pdf
HCL nr.116 - Privind nivelul impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016.pdf
HCL nr.115 - Pentru revocare.pdf
HCL nr.114 - Pentru aprobarea modificării Actului constitutiv a S.C.EDIL HUMOR S.R.L. cu privire la cesiune părţi sociale şi schimbare sediu social.pdf
HCL nr.113 - Aprobarea Regulamentului de organizare şi Funcţionare al Spitalului Orăţenesc Gura Humorului.pdf
HCL nr.112 - Nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local în Cmisiile de evaluare şi asigurarea calităţii (C.E.A.C.) ale unităţilor de învăţământ pt. 2015-2016.pdf
HCL nr.111 - Nominalizarea reprezentantilor Consiliului Local de Administraţie ale unitţilor de învăţământ pt. 2015-2016.pdf
HCL nr.110 - Aprobarea acordării reducerii de 50% la biletele de intrare la Piscina acoperită din cadrul Complexului de Agrement Ariniş pt. deţinătorii de cupoane.pdf
HCL nr.109 - Rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Oraşului pt.trimestrul al III-lea 2015.pdf
HCL nr.108 - Analiza contului de execuţie al bugetului local de venituri şi cheltuieli la 30.09.2015.pdf
HCL nr.107 - Aprobarea reţelei şcolare de pe raza Oraşului Gura Humorului 2015-2016.pdf
HCL nr.106 - Atestarea bunurilor imobile care aparţin domeniului privat al oraşului Gura Humorului.pdf
HCL nr.105 - Aprobarea finanţării unei deplasări în oraşul Sulina a olimpicilor din unităţile de învăţământ de pe raza oraşului Gura Humorului.pdf
HCL nr.104 - Aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Spitalului Orăşenesc Gura Humorului.pdf
HCL nr.103 - Aprobarea modificării Statului de funcţiuni pt. Spitalul Orăşenesc Gura Humorului.pdf
HCL nr.102 - Aprobarea închiderii temporare a Compartimentelor Gastroenterologie şi Neurologie din cadrul Spitalului.pdf
HCL nr.101 - Privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Oraşului Gura Humorului pentru Trimestrul al III-lea, anul 2015.pdf
HCL nr.100 - Aprobarea vânzării unei locuinţe aparţinând fondului locativ al Oraşului Gura Humorului.pdf
HCL nr.099 - Acordul Consiliului Local al oraşului în vederea încheierii unui contract de comodat pt. creare spaţii de agrement.pdf
HCL nr.098 - Atestarea bunurilor imobile care aparţin domeniului privat.pdf
HCL nr.097 - Pentru completarea HCL nr.73 din 2015 privind actualizare cuantumului chiriei spaţiilor+chioşcuri Voroneţ.pdf
HCL nr.096 - Aprobarea contractării unui serviciu de preparare şi transport a hranei pt. bolnavii internaţi în Spitalul Gura Humorului.pdf
HCL nr.095 - Rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pt. anul 2015.pdf
HCL nr.094 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Grădiniţei cu program prelungit Căsuţa Piticilor.pdf
HCL nr.093 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Grădiniţei cu program normal Lumea Copilăriei.pdf
HCL nr.092 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Colegiului Alexandru cel Bun.pdf
HCL nr.091 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Şcolii Gimnaziale Teodor Balan.pdf
HCL nr.090 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Şcolii Gimnaziale Petru Comărnescu.pdf
HCL nr.089 - Decontarea cheltuielilor de deplasare cadrelor didactice din cadrul Şcolii Gimnaziale nr.1.pdf
HCL nr.088 - Revocarea HCL nr 59 din 2015 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal şi al Raportului de evaluare.pdf
HCL nr.087 - Completarea preambulului HCL nr.51 privind aprobarea încheierii unor contracte prestări juridice şi executare silită 2015.pdf
HCL nr.086 - Mandatarea reprezentantului Oraşului în Adunarea Generală a Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară (AJAC Suceava).pdf
HCL nr.085 - Desemnarea persoanelor care pot înlocui reprezentantul Oraşului în Adunarea Generală a Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară AJAC Suceava.pdf
HCL nr.084 - Aprobarea acordării de stimulente celor 31 de cupluri care împlinesc 50 de ani de căsnicie şi pt. olimpicii unităţilor de învăţământ.pdf
HCL nr.083 - Atribuirea în memoriam, a numelui maestrului Radu Dionisie Bercea, Sălii de expoziţie nr.2 Casa de Cultură.pdf
HCL nr.082 - Atribuirea in memoriam, a numelui maestrului George Gavrilean, Sălii de expoziţie nr.1 Casa de Cultură.pdf
HCL nr.081 - Avizarea organizării concursului pt.ocuparea funcţiei vacante de medic şef al Secţiei Interne din cadrul Spitalului Orăşenesc.pdf
HCL nr.080 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Grădiniţei cu program prelungit Căsuţa Piticilor.pdf
HCL nr.079 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Grădiniţei cu program normal Lumea Copilăriei.pdf
HCL nr.078 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Colegiului Alexandru cel Bun.pdf
HCL nr.077 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Şcolii Gimnaziale Teodor Balan.pdf
HCL nr.076 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Şcolii Gimnaziale Petru Comărnescu.pdf
HCL nr.075 - Decontarea cheltuielilor de deplasare cadrelor didactice din cadrul Şcolii Gimnaziale nr.1.pdf
HCL nr.074 - Aprobarea Regulamentului de organizare şi închiriere a locurilor din parcările de reşedinţă.pdf
HCL nr.073 - Actualizare cuantumului chiriei spaţiilor+chioşcuri Voroneţ.pdf
HCL nr.072 - Vânzarea cu respectarea dreptului de preempţiune pt. Cauc Florentin şi Cauc Angelica, a suprafeţei de 129m.p.pdf
HCL nr.071 - Concesionarea prin încredinţare directăcătre Bodnariuc Gheorghe suprafaţă de 95m.p.pdf
HCL nr.070 - Concesionarea prin încredinţare directăcătre Bodnariuc Gheorghe suprafaţă de 195m.p.pdf
HCL nr.069 - Atestarea bunurilor imobile care aparţin domeniului privat.pdf
HCL nr.068 - Modificarea şi completarea HCL nr.51din1997.pdf
HCL nr.067 - Aprobarea acordului nr.5953 din 2015 şi a plăţii în rate eşalonate reprezentând obligaţii pecuniare.pdf
HCL nr.066 - Aprobarea asocierii Oraşului Gura Humorului în Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Confluienţe Nordice.pdf
HCL nr.065 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Grădiniţei cu program prelungit Căsuţa Piticilor.pdf
HCL nr.064 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Grădiniţei cu program normal Lumea Copilăriei.pdf
HCL nr.063 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Colegiului Alexandru cel Bun.pdf
HCL nr.062 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Şcolii Gimnaziale Teodor Balan.pdf
HCL nr.061 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Şcolii Gimnaziale Petru Comărnescu.pdf
HCL nr.060 - Decontarea cheltuielilor de deplasare cadrelor didactice din cadrul Şcolii Gimnaziale nr.1.pdf
HCL nr.059 - Aprobarea Planului Urbanistic Zonal şi al Raportului de evaluare, în vederea concesionării prin licitaţie publică a 37 de parcele.pdf
HCL nr.058 - Vânzarea cu respectarea dreptului de preempţiune pt. Catargiu Cristian a suprafeţei de 255m.p, concesiune şi 47 m.p, arendă.pdf
HCL nr.057 - Vânzarea cu respectarea dreptului de preempţiune pt.S.C.DIAMICO S.R.L. a suprafeţei de 296m.p..pdf
HCL nr.056 - Vânzarea cu respectarea dreptului de preempţiune pt.Croitoru Constantin şi Croitoru Doina, a suprafeţei de 22m.p.pdf
HCL nr.055 - Concesionarea prin încredinţare directă către Pupăză Marius Adrian, a suprafeţei de 140m.p.pdf
HCL nr.054 - Concesionarea prin încredinţare directă către Butnaru Emil şi Butnaru Marcela suprafaţă de 499m.p.pdf
HCL nr.053 - Atestarea bunurilor imobile care aparţin domeniului privat.pdf
HCL nr.052 - Completare HCL nr 188 din 2014 aprobare nr.de burse elevi Şc.nr.1.pdf
HCL nr.051 - Aprobarea încheierii unor contracte de prestări servicii juridice şi de executare silită pt.anul 2015.pdf
HCL nr.050 - Aprobarea Amenajamentului Pastoral pt.pajişti permanente din proprietatea privată.pdf
HCL nr.049 - Aprobarea HCL nr.89 din 2012 acordare carburanţi pt. Poliţia oraşului.pdf
HCL nr.048 - Aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Spitalului Orăşenesc.pdf
HCL nr.047 - Aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţiuni pt. Spitalul Orăşenesc.pdf
HCL nr.046 - Rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pt. anul2015.pdf
HCL nr.045 - Intenţia Consiliului Local de a cesiona părţile sociale din cadrul S.C. EDIL HUMOR S.R..pdf
HCL nr.044 - Lipsa intenţiei Consiliului Local de a achiziţiona părţile sociale din cadrul S.C. EDIL HUMOR S.R.L.pdf
HCL nr.043 - Atestarea bunurilor imobile care aparţin domeniului privat.pdf
HCL nr.042 - completare HCL nr.164 din 29.112014 în sensul aprobării normei de hrană pt. poliţiştii locali.pdf
HCL nr.041 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Grădiniţei cu program prelungit Căsuţa Piticilor.pdf
HCL nr.040 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Grădiniţei cu program normal Lumea Copilăriei.pdf
HCL nr.039 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Colegiului Alexandru cel Bun.pdf
HCL nr.038 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Şcolii Gimnaziale Teodor Balan.pdf
HCL nr.037 - Decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice din cadrul Şcolii Gimnaziale Petru Comărnescu.pdf
HCL nr.036 - Decontarea cheltuielilor de deplasare cadrelor didactice din cadrul Şcolii Gimnaziale nr.1.pdf
HCL nr.035 - Rezilierea Contractului de Concesiune nr.6130 din 2000.pdf
HCL nr.034 - Atestarea bunurilor imobile care aparţin domeniului privat.pdf
HCL nr.033 - Revocare HCL nr.15 darea în folosinţă gratuită a Punctului de Informare Turistică.pdf
HCL nr.032 - Modificarea HCL nr.8 aprobarea iniţierii procedurii de licitaţie închiderea trupurilor de păşuni 2015.pdf
HCL nr.031 - Aprobarea Planului de ordine, siguranţă publică şi pază al Poliţiei Locale pentru anul 2015.pdf
HCL nr.030 - Analiza contului de execuţie al bugetului local de venituri şi cheltuieli trim.al IV-lea 2014.pdf
HCL nr.029 - Decontare naveta cadre didactice GPP Casuta piticilor, luna ian.2015.pdf
HCL nr.028 - Decontare naveta cadre didactice GPN Lumea copilariei, luna ian.2015.pdf
HCL nr.027 - Decontare naveta cadre didactice Colegiul Al.cel Bun, luna ian.2015.pdf
HCL nr.026 - Decontare naveta cadre didactice Sc.Gimnaz. T.Balan, luna ian.2015.pdf
HCL nr.025 - Decontare naveta cadre didactice Sc.Gimnaz. P.Comarnescu, luna ian.2015.pdf
HCL nr.024 - Decontare naveta cadre didactice Sc.Nr.1, luna ian.2015.pdf
HCL nr.023 - Concesionare incred.dir.80 mp catre Boldeanu Marian.pdf
HCL nr.022 - Atestare bunuri imobile domeniul privat al Orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr.021 - Revocare HCl nr.29 din 28.02.2014.pdf
HCL nr.020 - Primire noi membri in AJAC, retragere din AJAC, imputernicire reprez.Cons.Local.pdf
HCL nr.019 - Aprobare Regulament Organizare si Functionare aparat specialitate primar.pdf
HCL nr.018 - Prelungire perioada fol. gratuita spatiu Club Pensionari.pdf
HCL nr.017 - Aprobare buget local al Orasului Gura Humorului pentru anul 2015.pdf
HCL nr.016 - Aprob.incheiere Act aditional la Contr.concesionare serviciul salubrizare.pdf
HCL nr.015 - Folosinta gratuita catre SC IPCCTV SRL a Punct Informare Turistica, promovare Statiune turistica Gura Humorului.pdf
HCL nr.014 - Decontare naveta cadre didactice GPP Casuta piticilor, luna dec.2014.pdf
HCL nr.013 - Decontare naveta cadre didactice GPN Lumea copilariei, luna dec.2014.pdf
HCL nr.012 - Decontare naveta cadre didactice Colegiul Al.cel Bun, luna dec.2014.pdf
HCL nr.011 - Decontare naveta cadre didactice Sc.Gimnaz.T.Balan, luna dec.2014.pdf
HCL nr.010 - Decontare naveta cadre didactice SC.Gimnaz. P.Comarnescu, luna dec.2014.pdf
HCL nr.009 - Decontare naveta cadre didactice SC.Nr.1, luna dec.2014.pdf
HCL nr.008 - Initiere procedura licitatie pasuni disponibile.pdf
HCL nr.007 - Vanzare 300 mp cu respectare drept preemptiune pentru Beleca Liviu si Iuliana.pdf
HCL nr.006 - Vanzare 312 mp cu respectare drept preemtiune pentru Nistor Petruta Adriana.pdf
HCL nr.005 - Concesionare incred.dir. 247 mp catre Andronic Elena.pdf
HCL nr.004 - Atestare bunuri imobile la domeniul privat al Orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr.003 - Aprob.Plan anulal actiuni beneficiari Legea 416 din 2001, in anul 2015.pdf
HCL nr.002 - Inchidere temporara Comp.Chirurgie si ORL a Spitalului Orasenesc.pdf
HCL nr.001 - Aprob.scoatere suma 1063127,48 din excedent 2014 pentru plati PNDL.pdf
HCl nr.121-modificare HCL 81 din 2012, componenta Comisia nr.1 de specialitate a Consiliului Local.pdf
HCL nr.199-rectificare buget local Oras Gura Humorului pentru anul 2014.pdf
HCL nr.198-decontare naveta GPP Casuta piticilor, nov.2014.pdf
HCL nr.197-decontare naveta cadre didactice GPN Lumea copilariei, luna nov.2014.pdf
HCL nr.196-decontare naveta cadre didactice Colegiul Al.cel Bun, luna nov.2014.pdf
HCL nr.195-decontare naveta cadre didactice Sc.Gimnaz T.Balan, luna nov.2014.pdf
HCL nr.194-decontare naveta cadre didactice Sc.Gimnaz.P.Comarnescu, luna nov.2014.pdf
HCL nr.193-decontare naveta cadre didactice Sc.Nr.1, luna nov.2014.pdf
HCL nr.192-respingere proiect modif.tarife stabilite prin HCL nr.163 din 2013.pdf
HCL nr.191-aprob.numar si cuantum burse elevi Colegiul Al.cel Bun, an scolar 2014-2015.pdf
HCL nr.190-aprob.numar si cuantum burse elevi Sc.gimnazT.Balan, an scolar 2014-2015.pdf
HCL nr.189-aprob.numar si cuantum burse elevi SC.Gimnaz.P.Comarnescu, an scolar 2014-2015.pdf
HCL nr.188-aprob.numar si cuantum burse elevi Sc.Nr.1, an scolar 2014-2015.pdf
HCL nr.187-decontare naveta cadre didactice GPP Casuta piticilor, luna oct.2014.pdf
HCL nr.186-decontare naveta cadre didactice GPN Lumea copilariei, luna oct 2014.pdf
HCL nr.185-decontare naveta cadre didactice Colegiul Al.cel Bun, luna oct.2014.pdf
HCL nr.184-decontare naveta cadre didactice Sc.Gimnaz.T.Balan, luna oct.2014.pdf
HCL nr.183-decontare naveta cadre didactice Sc.Gimnaz.P.Comarnescu, luna oct.2014.pdf
HCL nr.182-decontare naveta cadre didactice Sc.Nr.1, luna oct.2014.pdf
HCL nr.181-vanzare cu respectare drept preemptiune pentru SC FARES IMPORT EXPORT, 130 mp, 146mp, 29mp, str.Pajistei.pdf
HCL nr.180-vanzare cu respectare drept de preemptiune pentru SC FARES IMPORT EXPORT, 27 mp, Bdul Bucovina.pdf
HCL nr.179-vanzare cu respectare drept preemptiune pentru IF SPINU Dlorin Dorin, 19 mp, Bdul Bucovina.pdf
HCL nr.178-vanzare cu respectare drept preemptiune pentru Zancu Daniela, 300 mp, str.Sulina.pdf
HCL nr.177-vanzare cu respectare drept.preemptiune pentru Tataru George, 82 mp, str.Digului.pdf
HCL nr.176-concesionare ncred.dir. 29 mp, catre Dobrea Chirila.pdf
HCL nr.175-concesionare incred.dir. 24 mp, catre Burghianu Mihai.pdf
HCL nr.174-concesionare incred.dir. 21 mp, catre Preluca Gheorghe.pdf
HCL nr.173-concesionare incred.dir. 19 mp, catre Ispasoiu Dorel.pdf
HCL nr.172-concesionare incred.dir. 487 mp, catre Cioltan Ghiocel.pdf
HCL nr.171-concesionare prin licitatie publica 2 parcele, str.Mrea Humorului.pdf
HCL nr.170-concesionare prin licitatie publica 7 parcele str. Moldovei.pdf
HCL nr.169-aprob.modif.HCL nr.94 din 2008.pdf
HCL nr.168-atestare bunuri imobile ce apartin dom.privat Oras Gura Humorului.pdf
HCL nr.167-stabilire impozite si taxe pentru anul 2015.pdf
HCL nr.166-scoatere din evidenta a pers.fizice aflate in stare de insolvabilitate.pdf
HCL nr.165-reactualizare zonare Oras Gura HUmorului in vederea stabilirii impozite si taxe.pdf
HCL nr.164-acordare norma de hrana Politia Locala Gura Humorului.pdf
HCL nr.163-modif. Stat functii Spitalul orasenesc Gura Humorului.pdf
HCL nr.162-modif. Stat functii aparat specialitate al Primarului orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr.161-rectificare buget venituri si cheltuieli.pdf
HCL nr.160-rectificare buget local Oras Gura Humorului pentru anul 2014.pdf
HCL nr.159-aprob.cofinantare chelt.eligibile obiectiv Reabilitare strazi in Orasul Gura Humorului.pdf
HCL nr.158-decontare naveta cadre didactice Colegiul Al.cel Bun, luna sept.2014.pdf
HCL nr.157-aprob.folosinta gratuita 10 lampi ilum.public catre CSEI Sf.Andrei.pdf
HCL nr.156-aprob.valorificare lampi iluminat public, demontate in urma proiect Modernizare sist.iluminat public.pdf
HCL nr.155-decontare naveta cadre didactice GPP Casuta piticilor, luna sept.2014.pdf
HCL nr.154-decontare naveta cadre didactice GPN Lumea copilariei, luna sept.2014.pdf
HCL nr.153-decontare naveta cadre didactice Colegiul Al.cel Bun, luna aug.2014.pdf
HCL nr.152-decontare naveta cadre didactice Sc.Gimnaz.T.Balan, luna sept.2014.pdf
HCL nr.151-decontare naveta cadre didactice Sc.Gimnaz.P.Comarnescu, luna sept.2014.pdf
HCL nr.150-decontare naveta cadre didactice Sc.Nr.1, luna sept.2014.pdf
HCL nr.149-nominaliz.reprez.Consiliul Local in Consilii de admininistratie si CEAC unit.invat.prescolar.pdf
HCL nr.148-atestare bunuri imobile ce apartin dom.privat Oras Gura Humorului.pdf
HCL nr.147-modiif. Stat functii aparat specialitate al primarului si institutii subordonate.pdf
HCL nr.146-rectificare buget local Oras Gura Humorului pentru anul 2014.pdf
HCL nr.145-analiza cont executie buget local Trim.III an 2014.pdf
HCL nr.144-aprob.P.T. si Deviz General Extindere instalatie zapada artificiala Partia Soimul II.pdf
HCL nr.143-aprob.indicatori tehn.ec. Reabilitare str.S.Cobilanschi si A.Vlaicu.pdf
HCL nr.142-aprob.Deviz General, cheltuieli eligibile si neeligibile Reabilitare str.S.Cobilanschi si A.Vlaicu.pdf
HCL nr.141-aprobare DALI REabilitare str.S.Cobilanschi, A.Vlaicu.pdf
HCL nr.140-aprob.indicatori tehn.ec. Reabilitare strazi in oras Gura Humorului.pdf
HCL nr.139-aprob.Deviz.General, chelt.eligibile si neeligibile Reabilitare strazi oras Gura Humorului.pdf
HCL nr.138-aprob.DALI Reabilitare strazi oras Gura Humorului.pdf
HCL nr.137-aprob.indicatori tehn.ec. Contr. subsecvent 2, Reabilitare strazi oras Gura Humorului, Etapa I.pdf
HCL nr.136-aprob.Deviz General, chelt.eligibile si neeligibile Reabilitare strazi Gura Humorului, Contr.subsecvent 2.pdf
HCL nr.135-aprob.DALI Reabilitare strazi in orasul Gura Humorului, Contr.subsecvent 2.pdf
HCL nr.134-aprob.folosinta gratuita a unui autoturism catre Spitalul Orasenesc.pdf
HCL nr.133-aprob.incheiere contract consultanta juridica in dosar nr.455.237.2013.pdf
HCL nr.132- aprob.atribuire folosinta gratuita 500 mp catre Asoc.Romilor Crestini Maranata.pdf
HCL nr.131-vanzare cu respectare drept preemptiune pentru Macarescu Vasile, 300 mp.pdf
HCL nr.130-vanzare cu respect.drept preemptiune pentru Varga Cezar, 576 mp.pdf
HCL nr.129-concesionare incred.dir. 590mp, catre Ciurla Gheorghe.pdf
HCL nr.128-concesionare incred.dir. 40 mp, catre Robu Dumitru.pdf
HCL nr.127-atestare bunuri imobile ce apartin dom.privat al Orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr.126-constituire Comisie locala avizare cereri adunari publice.pdf
HCL nr.125-aprob.inchidere temporara Comp.Neonatologie si Pediatrie Spital Orasenesc.pdf
HCL nr.124-modif.Stat functii aparat de specialitatea al primarului si institutii subordonate.pdf
HCL nr.123-nominalizare reprez.Consilul Local in Cons.Admin. si CEAC a unitati invat.Gura Humorului.pdf
HCL nr.122-modif.HCL nr.113 din 2012, reprezentanti Consiliul Local in Cons.Administratie Spital Orasenesc.pdf
HCL nr.120-validare mandat consilier local Cazacu Emilian.pdf
HCL nr.119-aprob.PUZ sistematizare zona str. Viitorului.pdf
HCL nr.118-decontare naveta cadre didactice GPP Casuta piticilor, luna iunie 2014.pdf
HCL nr.117-decontare naveta cadre didactice GPN Lumea copilariei, iunie 2014.pdf
HCL nr.116-decontare naveta cadre didactice Colegiul Al.cel Bun, luna iunie 2014.pdf
HCL nr.115-decontare naveta cadre didactice Sc.Gimnaz.T.Balan, luna iunie 2014.pdf
HCL nr.114-decontare naveta cadre didactice Sc.Gimnaz.P.Comarnescu, luna iunie 2014.pdf
HCL nr.113-decontare naveta cadre didactice Sc.Nr.1, luna iunie 2014.pdf
HCL nr.112-reziliere Contract concesiune nr.9765 din 2007, titular Lucaci Mircea.pdf
HCL nr.111-aprob.incheiere Act aditional la Contract 1582 din 2011.pdf
HCL nr.110-atribuire folosinta gratuita a 35 mp, catre Parohia Sf.Mihai si Gavriil Gura Humorului.pdf
HCL nr.109-atestare bunuri imobile ce apartin dom.privat ala orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr.108-modificare Stat functii aparat de specialitate al primarului si al institutiilor subordonate.pdf
HCL nr.107-rectificare buget local oras Gura Humorului pentru anul 2014.pdf
HCL nr.106-constatare incetare de drept mandat consilier local , Simerea Stelian, prin demisie.pdf
HCL nr.105-aprob.DEviz general, chelt.eligibile si neeligibile Reabilitare strazi oras Gura Humorului.pdf
HCL nr.104-aprob.Indicatori tehn.ec. pentru Contr.subsecvent 1, Reabilitare strazi in Oras Gura Humorului.pdf
HCL nr.103-aprob. DALI, indicatori tehn-ec. si Deviz gen actualizat , REabilitare strazi in Oras Gura Humorului.pdf
HCL nr.102-modificare tarife inchiriere spatii Centrul pentru Cultura Gura Humorului.pdf
HCL nr.101-atestare bunuri imobile ce apartin dom.privat Oras Gura Humorului.pdf
HCL nr.100-desemnare reprez. Consilul Local in comisia de solutionare contestatii concurs manager Spital Orasenesc.pdf
HCL nr.099-modificare Stat functii al aparatului de specialitate al primarului si instit.subordonate.pdf
HCL nr.098-rectificare buget local Oras Gura Humorului pentru anul 2014.pdf
HCL nr.097-analiza cont executie buget local pentru Trim.II 2014.pdf
HCL nr.096-aprob.Documentatie tehnica pentru Lucrari reparare drumuri oras Gura Humorului.pdf
HCL nr.095-aprob.incheiere Act aditional la contract nr.4984 din 2010.pdf
HCL nr.094-aprob.stabilire zona desfasurare activitate picnic Oras Gura Humorului.pdf
HCL nr.093-atesatarea bunurilor imobile ce apartin dom.privat al Orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr.092-rectificare buget local Oras Gura Humorului pentru anul 2014.pdf
HCL nr.091-decontare naveta cadre didactice GPP Casuta piticilor, mai 2014.pdf
HCL nr.090-decontare naveta cadre didactice GPN Lumea copilariei, luna mai 2014.pdf
HCL nr.089-decontare naveta cadre didactice Colegiul Al.cel Bun, luna mai 2014.pdf
HCL nr.088-decontare naveta cadre didactice Sc.Gimnaz.T.Balan, luna mai 2014.pdf
HCL nr.087-decontare naveta cadre didactice Sc.Gimnaz. P.Comarnescu, luna mai 2014.pdf
HCL nr.086-decontare naveta cadre didactice Sc.Nr.1, luna mai 2014.pdf
HCL nr.085-aprob.schimb terenuri intre Orasul Gura Humorului si Oanea Marcel si Nadia.pdf
HCL nr.084-concesionare incred.dir. 40 mp, catre SC ACHAIA SERV COM SRL.pdf
HCL nr.083-concesionare 24 parcele, str. Pajistei, pentru construire magazii.pdf
HCL nr.082-atestare bunuri imobile ce apratin dom.privat al Orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr.081-aprob.Plan anual actiuni pentru anul 2014,beneficiari Legea 416 din 2001.pdf
HCL nr.080-deconatre naveta cadre didactice GPP Casuta piticilor, luna apr.2014.pdf
HCL nr.079-decontare naveta cadre didactice GPN Lumea copilariei, luna apr.2014.pdf
HCL nr.078-decontare naveta cadre didactice Colegiul Al.cel Bun, luna apr.2014.pdf
HCL nr.077-decontare naveta cadre didactice Sc.Gimnaz.T.Balan, luna apr.2014.pdf
HCL nr.076-decontare naveta cadre didactice Sc.Gimnaz.P.Comarnescu, luna apr.2014.pdf
HCL nr.075-decontare naveta cadre didactice Sc.Nr.1, luna apr.2014.pdf
HCL nr.074-atestare bunuri imobile ce apartin dom.privat al orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr.073-aprob.consum lunar carburant pentru auto, masini, utilaje unit.subordonate Primariei GH.pdf
HCL nr.072-aprob.consum lunar carburanti pentru auto ce apartin autorit.executive.pdf
HCL nr.071-aprob.inchidere temporara Comp.Gastro si Neurologie a Spitalului Orasenesc.pdf
HCL nr.070-modif.Stat functii a DSP Gura Humorului.pdf
HCL nr.069-aprob.tranformare posturi si modif.Stat functii aparat spec.al primarului.pdf
HCL nr.068-aprob. particip. Concurs ,,Floare de Bucovina,,.pdf
HCL nr.067-decontare naveta cadre didactice GPP Casuta Piticilor, luna martie 2014.pdf
HCL nr.066-decontare naveta cadre didactice GPN Lumea Copilariei, luna martie 2014.pdf
HCL nr.065-decontare naveta cadre didactice Colegiul Al.cel Bun, luna martie 2014.pdf
HCL nr.064-decontare naveta cadre didactice Sc.Gimnaz.T.Balan, luna martie 2014.pdf
HCL nr.063-decontare naveta cadre didactice Sc.Gimnaz. P.Comarnescu, luna martie 2014.pdf
HCL nr.062-decontare naveta cadre didactice Sc.Nr.1, luna martie 2014.pdf
HCL nr.061-rectificare buget local oras Gura Humorului.pdf
HCL nr.060-analiza cont executie trim.I - 2014.pdf
HCL nr.059-atribuire spatiu Mrea Voronet.pdf
HCL nr.058-licitatie inchiriere 5 spatii Voronet.pdf
HCL nr.057-aprob.PT, DG si Buget revizuite pentr Proiect Accese si parcari.pdf
HCL nr.056-decontare naveta cadre didactice GPP Casuta piticilor, luna feb.2014.pdf
HCL nr.055-decontare naveta cadre didactice GPN Lumea copilariei, luna feb.2014.pdf
HCL nr.054-decontare naveta cadre didactice Colegiul Al.cel Bun, luna feb.2014.pdf
HCL nr.053-decontare naveta cadre didactice Sc.Gimnaz.T.Balan, luna feb.2014.pdf
HCL nr.052-decontare naveta cadre didactice Sc.Gimnaz.P.Comarnescu, luna feb.2014.pdf
HCL nr.051-decontare naveta cadre didactice Sc.Nr.1, luna feb.2014.pdf
HCL nr.050-aprob.PUD si Rap.eval. concesionare 37 parcele str.Oborului.pdf
HCL nr.049-concesionare prin licitatie publica 315 mp, str.Garii.pdf
HCL nr.048-atestare bunuri imobile ce aprtini dom.privat al Orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr.047-aprob.Proiect Amenajare Muzeu , parteneriat Colegiul Al.cel Bun, buget si cheltuieli proiect.pdf
HCL nr.046-aprob.Expertiza Tehnica, DALI, Deviz.Gen si Indicatori Proiect Amenajare Muzeu.pdf
HCL nr.045-revocare HCL nr.25,26 si 27 din 2014.pdf
HCL nr.044-aprob.Stat de functii aparat specialitate al primarului orasului Gura Humorului.pdf
HCL nr.043-aprob.Organigrama si Stat functii Spitalul Orasenesc Gura Humorului.pdf
HCL nr.041-aprob.scutire plata chirie 2 luni, spatii de la baza Partie de schi.pdf
HCL nr.040-modificare si completare HCL nr.83 din 2011.pdf
HCL nr.039-initiere procedura licitatie inchiriere trupuri pasuni disponibile pentru anul 2014.pdf
HCL nr.038-schimbare denumire din Contract arenda in Contract inchiriere pasuni.pdf
HCL nr.037-vanzare incred.dir. 410 mp, catre Rusu Vasile.pdf
HCL nr.036-concesionare incred.dir. 192 mp, catre Lucasevici Gheorghita si Mihaela.pdf
HCL nr.035-concesionare incred.dir. 192 mp, catre Lucasevici Ionut si Sinziana.pdf
HCL nr.034-concesionare incred.dir. 7 mp, catre IF Spinu Florin.pdf
HCL nr.033-concesionare incred.dir. 10 mp, catre SC FARES IMPEX SRL.pdf
HCL nr.032-vanzare incred.dir. 9,31 mp, catre CMI Pancescu Liliana.pdf
HCL nr.031-vanzare incred. dir. 15 mp, catre Negrea Vasile.pdf
HCL nr.030-vanzare incred.dir. 475 mp, catre Cocev Oleg.pdf
HCL nr.029-vanzare incred.dir.25 mp, catre SC AUTOELYS SRL.pdf
HCL nr.028-atestare bunuri imobile ce apratin dom.privat oras Gura Humorului.pdf
HCL nr.027-aprob.Expertiza Tehnica si DALI, reabilitare cladiri Calin si Raluca.pdf
HCL nr.026-aprob.realizare investitie reabilitare claridi Calin si Raluca, proiect Centru recreere tineri etnie rroma.pdf
HCL nr.025-aprob.utilizare gratuita cladiri Calin si Raluca, proiect Centru recreere tinei etnie rroma.pdf
HCL nr.024-decontare naveta cadre didactice GPP Casuta piticilor.pdf
HCL nr.023-decontare naveta cadre didactice GPN Lumea copilariei, luna ian.2014.pdf
HCL nr.022-decontare naveta cadre didactice Colegiul Al.cel Bun, luna ian.2014.pdf
HCL nr.021-decontare naveta cadre didactice Sc.Gimnaz.T.Balan, luna ian.2014.pdf
HCL nr.020-decontare naveta cadre didactice Sc.Gimnaz.P.Comarnescu, luna ian.2014.pdf
HCL nr.019-decontare naveta cadre didactice Sc.Nr.1, luna ian.2014.pdf
HCL nr.018-denumiri strazi noi, schimbare denumiri a unor strazi, Nomenclator stradal Oras Gura Humorului.pdf
HCL nr.017-aprob.casare si valorificare bunuri CT Marly si Combinat Minier.pdf
HCL nr.016-modif. si completare HCL 185 din 2013 structura oragnizatoria Spital Orasenesc.pdf
HCL nr.015-aprob.folosinta gratuita spatiu pentru desfas.activ. Clubul Pensionarilor.pdf
HCL nr.014-aprob.Regulament functionare Club Pensionari Gura Humorului.pdf
HCL nr.013-atestare bunuri imobila ce apartin dom.privat Oras Gura Humorului.pdf
HCL nr.012-decontare naveta cadre didactice GPN Lumea copilariei, luna dec.2013.pdf
HCL nr.011-decontare naveta cadre didactice Sc.Gimnaz. T.Balan, luna dec.2013.pdf
HCL nr.010-decontare naveta cadre didactice Sc.Nr.1, luna dec.2013.pdf
HCL nr.009-aprobare buget loac Oras Gura Humorului pentru anul 2014.pdf
HCL nr.008-decontare naveta cadre didactice GPN Lumea copilariei, luna nov.2013.pdf
HCL nr.007-decontare naveta cadre didactice Colegiul Al.cel Bun, lunile nov. si dec. 2013.pdf
HCL nr.006-decontare navetacadre didactice Sc. Gimanz. T.Balan, luna nov.2013.pdf
HCL nr.005-decontare naveta cadre didactice Sc. P.Comarnescu, lunile nov. si dec. 2013.pdf
HCL nr.004-decontare naveta cadre didactice Sc. Nr.1, luna nov. 2013.pdf
HCL nr.003-aprobare Stat functii Primaria Gura Humorului.pdf
HCL nr.002-fond premiere evenimente 2014.pdf
HCL nr.001-tarife Complex Arinis, Partia I si II.pdf