Modalitati de contestare

Modalităţi de contestare conform Legii nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public

În cazul în care o persoană consideră că dreptul privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă, conducatorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitata informaţia.