Social

Acest departament din cadrul administrației publice locale este organizat ca un serviciu public aflat în subordinea Consiliului Local Gura Humorului.

Serviciile de asistență socială sunt servicii specializate de protejare a persoanelor, grupurilor, comunităților cu probleme speciale, aflate temporar în dificultate care, din motive de natură economică, socio-culturală, biologică sau psihologică nu au posibilitatea de a realiza prin mijloace si eforturi proprii un mod normal dar decent de viață.

Direcția de asistență socială