Monitorul Oficial Local

1. STATUTUL ORASULUI GURA HUMORULUI


2. REGULAMENTELE PRIVIND PROCEDURILE ADMINISTRATIVE


– Regulamentul privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri adoptate de Consiliul Local Gura Humorului
– Regulamentul privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de dispoziții emise de Primarul Orasului Gura Humorului

3. HOTĂRÂRILE ADOPTATE DE CONS. LOCAL GURA HUMORULUI

– Hotărâri adoptate
– Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri
– Registrul pentru evidența hotărârilor adoptate

4. DISPOZIȚIILE EMISE DE PRIMARUL ORASULUI

– Dispozițiile emise de Primarul orasului Gura Humorului, cu caracter normativ
Registrul pentru evidența dispozițiilor emise
– Registrul pentru evidența proiectelor de dispoziții

5. DOCUMENTE ȘI INFORMAȚII FINANCIARE

– Proiecte ale bugetelor, Plati restante, Indicatori

6. ALTE DOCUMENTE

– Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative
– Registrul pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele de hotărâri și dispoziții cu caracter normativ
– Informarea asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autoritățile administrației publice locale
– Informarea asupra proiectelor de acte administrative cu caracter normativ
– Minute ședințe Consiliu Local
– Procesele verbale ale ședințelor Consiliul Local
– Declarații de căsătorie


– Alte documente de interes public

– Raport de activitate Primar

– Ordine de zi sedinte Consiliu Local

– Dispozitie nr.5 din 10.01.2023 Constituire U.L.S.pdf