Noutati

Anunț privind înscrierea candidaților pentru personal de recensământ în vederea prestării serviciilor aferente recensământului populației și locuințelor – Runda 2021 în teritoriu

PRIMĂRIA  ORAȘULUI GURA HUMORULUI, ÎNCHEIE CONTRACTE DE PRESTĂRI SERVICII PENTRU:
 • Un număr de 5 recenzori pentru autorecenzarea asistată (ARA) în orașul Gura Humorului;
 • Un număr de 14 recenzori pentru colectarea în teren a datelor pentru recensământul populației și locuințelor din orașul Gura Humorului;
 • Un recenzor-șef pentru monitorizarea/coordonarea colectării datelor recensământului populației și locuințelor din orașul Gura Humorului;
 • Un coordonator la nivel de UAT pentru monitorizarea/coordonarea recensământului populației și locuințelor din orașul Gura Humorului;
MODALITATEA DE CONTRACTARE:  Contract de servicii PERIOADA DE CONTRACTARE A SERVICIILOR:
 • Participarea la instruirea organizată de UJIR la o data comunicată ulterior
 • Colectarea datelor în teren:
  • autorecenzarea asistată (ARA): 03-15.05.2022;
  • recenzarea prin efectuare în teren a interviului de către recenzor: 05-17.07.2022.
LOCUL DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII:
 • Pe teren, în limitele administrative ale localității (recenzori, recenzori-șefi și coordonator la nivel de UAT) Gura Humorului;
 • In spațiul amenajat de către UAT în vederea autorecenzării (pentru recenzorii ARA) orașul Gura Humorului
CONDIȚII privind CONTRACTAREA SERVICIILOR:
 • Vârsta minimă de 18 ani împliniți la data selecției – condiție eliminatorie;
 • Minim studii medii absolvite (diplomă absolvent liceu) - condiție eliminatorie;
 • Să nu aibă cazier judiciar - condiție eliminatorie;
 • Să dețină cunoștințe de utilizare a unei tablete;
 • Abilitatea de a comunica într-o manieră civilizată; capacitatea de a stabili contacte inter-personale, de a fi cordial, plăcut, metodic şi riguros;
 • Să dispună de un telefon mobil pe care să-l utilizeze pentru comunicare;
 • Rezistenţă la stres şi lucru sub presiune;
 • În zonele/comunitățile cu populaţie de altă etnie decât cea română, cunoaşterea şi a limbii acelei etnii şi a specificului etniei respective reprezintă un avantaj în desfăşurarea muncii sale pe teren;
 • Experiența în domeniul statisticii, al administrației publice, experiența de operator statistic reprezintă un avantaj.
ATRIBUȚIILE PERSONALULUI DE RECENSĂMÂNT: conform Modelului de contract cadru de servicii pentru RPL2021 prevăzut în Anexa nr. 2 a HG nr. 145/2022 privind modificarea și completarea HG nr.1071/2020 pentru stabilirea bugetului și a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021. CONDIȚII SPECIFICE:
 • Muncă pe teren;
 • Disponibilitate de a lucra în program prelungit, în medie 8 ore pe zi (până la sfârşitul zilei);
 • Disponibilitate de a lucra în weekend (sâmbătă şi /sau duminică).
Pentru clarificari și informații, accesați: https://www.recensamantromania.ro/rpl-2021/legislatie-2021/ Cerere inscriere recensamant.pdf
Read more...

Program Partia Soimul II

Moș Crăciun ne-a adus cadou vreme de făcut zăpadă. Noi lucrăm intens și pe 25 decembrie deschidem pârtia Șoimul 2.
⛷⛷⛷⛷⛷⛷
25 decembrie: 10.00 - 20.00
26 - 30 decembrie: 10.00 - 20.00
31 decembrie: 10.00 - 17.00
1 ianuarie: 12.00 - 20.00
 
Infocenter Arinis - Soimul: 0768 027 370

TARIFE PÂRTIILE ȘOIMUL I SI ȘOMUL II (LEI TVA INCLUS)

Read more...

Program Piscina Acoperita Arinis

Program piscina: 24 decembrie: 10.00 – 13.00; 14.00 – 17.00 25 decembrie: 10.00 – 13.00; 14.00 – 17.00; 18.00 – 21.00 26 – 30 decembrie: 10.00 – 13.00; 14.00 – 17.00; 18.00 – 21.00 31 decembrie: 10.00 – 13.00; 14.00 – 17.00 01 ianuarie: 14.00 – 17.00; 18.00 – 21.00 02 – 10 ianuarie: 10.00 – 13.00; 14.00 – 17.00; 18.00 – 21.00 Tarife piscina: ADULȚI 35 Lei/Serie PREȘCOLARI/ELEVI 20 Lei/Serie COPII<3 ani – Gratuit Tel. programări: 0768027413 (zilnic între orele 10.00-19.00) Program Parcul Hobitilor: 25 – 27 decembrie: 11.00-19.00 Infocenter Arinis - Soimul: 0768 027 370
Read more...