PNRR C3 – Managementul Deseurilor

“ÎNFIINȚARE CENTRU DE COLECTARE DEȘEURI PRIN APORT VOLUNTAR ÎN ORAȘUL GURA HUMORULUI, JUDEȚUL SUCEAVA”, COD C3I1A0122000489, depus în cadrul Programului: Planul Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C3 – MANAGEMENTUL DEȘEURILOR, Subinvestiția I.1.A – ”ÎNFIINȚAREA DE CENTRE DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR”

“REALIZAREA DE INSULE ECOLOGICE DIGITALIZATE ÎN ORAȘUL GURA HUMORULUI, JUDEȚUL SUCEAVA”, depus în cadrul Programului: Planul Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C3 – MANAGEMENTUL DEȘEURILOR, Subinvestiția I.1.B – Construirea de insule ecologice digitalizate;