Acte identitate

Acte de identitate

Facem un apel către toți cetățenii pentru a verifica periodic existența actelor de stare civilă și termenul de valabilitate al actelor de identitate, în vederea evitării situațiilor în care pot deveni contravenienți la prevederile legii.

Actul de identitate (cartea de identitate, CI; cartea de identitate provizorie, CIP; buletinul de identitate, BI; cartea electronică de identitate, în curs de implementare) se eliberează cetățeanului român care a împlinit vârsta de 14 ani și care domiciliază în România.

Cu aceasta se face dovada identității, a adresei de domiciliu pe teritoriul României, a adresei de reședință a titularului și (după caz) a cetățeniei române. Din anul 2007 cartea de identitate ține loc și de pașaport UE.

Actul de identitate poate fi solicitat a fi eliberat cu 180 de zile inainte de expirare.

Termenul de valabilitate a cărții de identitate este de :

– 4 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 – 18 ani;
– 7 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 – 25 ani;
– 10 ani după împlinirea vârstei de 25 ani;
– permanent (termen 60 de ani) după împlinirea vârstei de 55 ani.

 • CEREREA se listează pe o singură foaie A4, față-verso sau se obţine de la BIROUL DE COPIAT ACTE, se completează de minor şi se va semna doar în faţa lucrătorului de la ghişeu de către minor şi de către părinte sau de reprezentantul său legal. Aceasta se completează cu majuscule.

 • CHITANŢA reprezentând contravaloarea cărţii de identitate 

 • CERTIFICATUL DE NAŞTERE AL MINORULUI – original şi copie;

 • CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE AL PĂRINŢILOR sau, după caz, SENTINŢA DE DIVORŢ DEFINITIVĂ ŞI IREVOCABILĂ/ (CERTIFICATUL DE DIVORŢ ȘI ACORDUL PARENTAL PRIVIND ÎNCREDINȚAREA MINORULUI), în cazul în care părinţii sunt divorţaţi – original şi copie;

 • ACTUL DE IDENTITATE AL UNUIA DINTRE PĂRINŢI sau al reprezentantului legal, ORIGINAL, DOCUMENT CU CARE SE REALIZEAZĂ ȘI DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU şi prezenţa obligatorie a acestuia la ghişeu;

ATENȚIE

Atunci când autoritatea părintească se exercită de ambii părinți, cu domicilii diferite, iar minorul locuiește în mod statornic cu unul dintre aceștia, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semnează de către părintele la care minorul are domiciliul, nefiind necesară și semnătura celuilalt părinte.

Atunci când instanţa a hotărât ca locuinţa minorului să fie la unul dintre părinţi, iar minorul locuieşte statornic la celălalt părinte, se solicită declaraţia de consimţământ a părintelui la care instanţa a hotărât că are locuinţa, din care să rezulte că este de acord ca în actul de identitate al minorului să fie înscris domiciliul la adresa la care acesta locuieşte statornic. Declaraţia poate fi dată la ghişeu, în faţa personalului S.P.C.E.P. , iar în situaţiile în care părintele nu se poate prezenta la ghişeu, declaraţia trebuie să fie autentificată la misiunea diplomatică a României din statul în care acesta se află, la notarul public român ori la autorităţile străine competente. În acest ultim caz, declaraţia va fi prezentată tradusă şi legalizată potrivit normelor legale în vigoare.

 • CEREREA se listează pe o singură foaie A4, față-verso sau se obţine de la BIROUL DE COPIAT ACTE, se completează de solicitant şi se va semna doar în faţa lucrătorului de la ghişeu. Aceasta se completează cu majuscule.

 • CHITANŢA reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (7 LEI) se achită la CIC (Centrul de Informare pentru Cetăţeni – str. Moţilor nr. 7 – casierie – etajul 1).

 • ACTUL DE IDENTITATE;

 • CERTIFICATUL DE NAŞTERE – original şi copie;

 • CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor – original şi copie;

 • SENTINŢA DE DIVORŢ DEFINITIVĂ ŞI IREVOCABILĂ/(CERTIFICATUL DE DIVORŢ ȘI CONVENȚIA PRIVIND ÎNCREDINȚAREA MINORULUI) în cazul persoanelor divorțate – original şi copie;

 • CERTIFICATELE DE NAŞTERE ALE COPIILOR SUB 14 ANI, care își schimbă domiciliul împreună cu părintele – original;

 • EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ obţinut cu cel mult 30 DE ZILE anterior datei depunerii cererii sau ACTUL DE PROPRIETATE CU CARE SE FACE DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU – original şi copie și prezența unui proprietar la ghișeu.

 • ATENŢIE: Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit ESTE NECESARĂ PREZENȚA GĂZDUITORULUI (proprietarul spaţiului de locuit) care va prezenta actul de proprietate (original şi copie) şi actul de identitate.

În situaţia în care găzduitorul nu se poate prezenta la momentul depunerii cererii, împreună cu solicitantul, declaraţia de primire în spaţiu poate fi dată cu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate la notarul public din ţară ori în faţa poliţistului din structurile teritoriale ale Poliţiei Române şi, cu cel mult 6 luni înainte de această dată, la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate ori la autorităţile străine competente. În acest ultim caz, declaraţia de primire în spaţiu va fi prezentată tradusă şi legalizată potrivit normelor legale în vigoare. Declaraţia găzduitorului, se prezintă de solicitant odată cu depunerea documentelor pentru eliberarea cărţii de identitate.

Solicitanţii sub 18 ani vor prezenta documentele de la secțiunea ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 14 ANI PÂNĂ LA ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 18 ANI

Vă informăm despre posibilitatea deplasării cu stația mobilă la domiciliul persoanelor netransportabile, în vederea preluării imaginii, folosind echipamentele foto digitale din dotare și de primire a documentelor necesare eliberării actelor de identitate. În acest sens dovada stării de sănătate a persoanelor care se află în imposibilitatea de a se deplasa, se va face printr-un document justificativ, respectiv : certificat de încadrare în grad de handicap, bilet de externare din spital ( de dată recentă) sau adeverință (de dată recentă) de la medicul de familie din care să rezulte că solicitantul nu se poate deplasa.
Solicitările pot fi făcute de către aparținătorii persoanelor , în scris la sediul S.P.C.L.E.P. Gura Humorului. Precizăm că accesarea acestor facilități nu implică niciun fel de cheltuieli suplimentare.