Comisii de specialiatate

Componența comisiilor de specialitate (2020-2024)

programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii, comerț, muncă si agricultură

 • Dr. Ionașcu Mihaiela
 • Ec. Popescu Gabriela – Cristina
 • Dr.vet. Gherghel Grațian-Decebal
 • Dr. Duprii Gelu-Viorel
 • Ec. Solonaru Bogdan

pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului, turism, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

 • Prof. Ciocoiu Mihail
 • Dr.vet. Gherghel Grațian-Decebal
 • Arhitect Andrieș Tudor-Victor
 • Prof. Lazăr Gheorghe
 • Ing. Flutur Edward-Viorel

pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, protecția copilului, culte, activități sportive și de agrement

 • Prof. Lazăr Gheorghe
 • Ref. Ec. Crăiuț Adriana-Valerica
 • Dr. Geangoș Toma
 • Prof. Munteanu Eugen
 • Artist Brădățan Alexandru-Lucian

pentru administrația publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor

 • A.progr. Leancă Titus
 • Prof. Cauc Petronela-Maria
 • Impeg. Saghin Tiberiu
 • Prof. Ciocoiu Mihail
 • Dr.Ing. Romanescu Adrian-Neculai