Comisii de specialiatate

Componența comisiilor de specialitate (2020-2024)

programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii, comerț, muncă si agricultură

 • Ionașcu Mihaiela – Presedinte
 • Murariu Luminița – Secretar
 • Gherghel Grațian-Decebal
 • Solonaru Bogdan
 • Dumitrean Ioan

pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului, turism, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

 • Ciocoiu Mihail – Presedinte
 • Andrieș Tudor-Victor – Secretar
 • Gherghel Grațian-Decebal
 • Lazăr Gheorghe
 • Flutur Edward-Viorel

pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, protecția copilului, culte, activități sportive și de agrement

 • Lazăr Gheorghe – Presedinte
 • Crăiuț Adriana-Valerica – Secretar
 • Geangoș Toma
 • Munteanu Eugen
 • Murgoci Florin-Iosub

pentru administrația publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor

 • Cauc Petronela-Maria – Presedinte
 • Saghin Tiberiu – Secretar
 • Simeria Razvan Vladimir
 • Ciocoiu Mihail
 • Romanescu Adrian-Neculai