Anunt concurs pentru promovarea în grad profesional

Anunt concurs pentru promovarea în grad profesional

Primaria Gura Humorului organizeaza, in limita funcţiilor publice rezervate promovării din planul de ocupare a funcţiilor publice şi în limita fondurilor bugetare,  examen/concurs pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deţinut, in data de 06 septembrie 2012 .

a. probele stabilite pentru examen/concurs:

-proba scrisa
-interviu

b. condiţiile de desfăşurare a examenului/concursului:

– data până la care se pot depune dosarele de înscriere: 26 august 2012
– data, ora şi locul organizării probei scrise : 06 septembrie 2012 ,ora 10, Primaria orasului Gura Humorului-Piata Republicii ,nr. 14

c. continutul dosarului de inscriere:

– copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care promoveaza ;
– copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
– formularul de înscriere prevăzut în anexa nr.1

Formularul de inscriere se pune la dispozitia candidatilor prin secretariatul comisiei de concurs –cam nr.8

d. bibliografia pentru examen/concurs :anexa nr. 2

Mai multe detalii si anexele in atasament: Anunt examen promovari 2012.doc

Share this post