Evenimente

Închiderea depozitului de stocare temporară a deșeurilor din Orașul Gura Humorului

Recepție la terminarea lucrărilor pentru proiectul cu titlul: „Închiderea depozitului de stocare temporară a deșeurilor din Orașul Gura Humorului, Județul Suceava” din cadrul Programului „Mediu, adaptare la schimbările climatice și ecosisteme”(RO-Mediu) - ”Măsuri de reducere a contaminării cu substanțe periculoase în depozite municipale temporare”, finanțat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European SEE 2014-2021. Obiectivul general al proiectului este Îmbunătăţirea stării mediului înconjurător şi reducerea efectelor adverse ale poluării generate de groapa de gunoi temporară în regiunea Nord-Est, Gura Humorului.
Read more...