Anunturi

Anunt proiect – Închidere depozit de stocare temporară a deșeurilor

ORAȘUL GURA HUMORULUI cu sediul în oraș Gura Humorului, str. Piața Republicii, nr. 14, jud. Suceava, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Suceava în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul cu titlul ”Închidere depozit de stocare temporară a deșeurilor din Orașul Gura Humorului, jud. Suceava”, propus a fi amplasat în oraș Gura Humorului, Zona Lunca Moldovei, jud. Suceava. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Suceava, din mun. Suceava, str. Bistriței, nr. 1A, în zilele de luni – joi, între orele 8 - 15 și vineri, între orele 8 - 13, precum și la următoarea adresă de internet http://apmsv.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Suceava.
Read more...

Transportul Public Local – Program actualizat

Incepand cu data de 12.09.2023, se vor modifica orarele autobuzelor destinate transportului public local: LINIA 1: OBOR – CENTRU – PARC ARINIS – OBOR va circula de luni pana vineri in intervalele orare: 07:00 – 10:00 / 12:00 – 17:00 / 19:00 – 21:00 (cursa speciala pentru transportul scolar al elevilor care fac cursuri dupa-amiaza). LINIA 2: VORONET – PARC ARINIS – CENTRU – VORONET va circula de luni pana vineri in intervalele orare: 07:00 – 10:00 / 12:00 – 17:00 / 19:00 – 21:00 (cursa speciala pentru transportul scolar al elevilor care fac cursuri dupa-amiaza). SAMBATA, 16.09.2023 si DUMINICA, 17.09.2023, cu prilejul festivalului OKTOBERFEST, autobuzele de pe: LINIA 1: OBOR – CENTRU – PARC ARINIS – OBOR si LINIA 2: VORONET – PARC ARINIS – CENTRU – VORONET vor circula intre intervalele orare : 12:00 – 01:00 (autobuzele vor sosi la intervale de o ora in fiecare statie de pe cele 2 trasee).
Read more...

Transport Public Local – Trasee actualizate

Traseele și orarele autobuzelor electrice destinate transportului public local se vor modifica după cum urmează:
1. Trasel 1 Voronet va pleca de la capăt de linie din Brusturosul - Parc Ariniș - Centru - Brusturosul
2. Traseul 2 Obor va pleca din capăt de linie Obor ANL - Centru - Parc Ariniș - Obor ANL
3. Traseul 3 Zona Industriala se modifică și se va numi Traseu 3 Centru, va pleca din capăt de linie Garla Morii - Stefan cel Mare - Centru - BOGDANEASA - Garla Morii
(stațiile și orarul se pot vedea in fotografiile atașate)
 
Read more...

Anunt Important – Eliberarea actului de identitate

Ca urmare a Radiogramei nr.3382622/19.05.2023 a Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor, cu privire la termenul de eliberare a actelor de identitate, vă informăm că începând cu data de 22.05.2023, termenul de soluționare a cererii pentru eliberarea actului de identitate este de minim 20 de zile calendaristice. Prin excepție, cetățeanul care se află într-o situație deosebită, până la inmânarea noii cărți de identitate, va fi pus în legalitate cu o carte de identitate provizorie pentu motivul "ALTE CAZURI", a cărui termen de valabilitate este de 45 de zile, potrivit dispozițiilor art.20 alin.(2) litera b) din O.U.G. nr.97/2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Serviciul Public Comunitar Local de Evidența Persoanelor Gura Humorului Şef Serviciu: Sinocicu Gheorghiță Vasia
Read more...