Situatii de urgenta

Miercurea Alarmelor – Exercitiu ISU

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bucovina” al județului Suceava va organiza și desfășura în data de 01.03.2023, în intervalul 10.00 - 11.00, antrenament-ul/exercițiul de alarmare publică, denumit generic „MIERCUREA ALARMELOR". Sirenele vor fi astfel activate si in orasul Gura Humorului, pentru verificarea funcționării corecte. 📢📢📢
Read more...

Decontarea cheltuielilor cu hrana si cazarea – Informatii actualizate pentru persoanele care gazduiesc cetateni straini proveniti din Ucraina

Persoanele fizice care găzduiesc cetățeni străini sau apatrizi aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, beneficiază de decontarea cheltuielilor cu hrana si cazarea. Pentru a beneficia de decontare, persoanele fizice depun în primele 3 zile lucrătoare ale fiecărei luni pentru luna precedentă, la autoritățile administrației publice locale ale nităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale pe raza cărora se află locuința în care sunt găzduite persoanele, o cerere în care precizează numărul persoanelor găzduite, numele și prenumele acestora, localitățile din care aceștia declară că provin și intervalul de timp pentru care solicită decontarea cheltuielilor, însoțită de: a) o declarație pe propria răspundere cu privire la realitatea informațiilor cuprinse în cerere. b) copia actului de identitate al solicitantului și documente care atestă dreptul de folosință asupra locuinței în care sunt găzduite persoanele. c) copia actului de identitate sau pașaport al persoanelor găzduite Cererea se depune de către o singură persoană pentru aceeași locuință. Cererile depuse după termenul prevăzut se soluționează în luna următoare. Noile modele de cerere si declaratie pe proprie raspundere:

No files found.

Read more...

Decontarea cheltuielilor cu hrana – Informatii pentru persoanele care gazduiesc cetateni straini proveniti din Ucraina

Persoanele fizice care găzduiesc cetățeni străini sau apatrizi aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, beneficiază de decontarea cheltuielilor cu hrana. Pentru a beneficia de decontare, persoanele fizice depun în primele 3 zile lucrătoare ale fiecărei luni pentru luna precedentă, la autoritățile administrației publice locale ale nităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale pe raza cărora se află locuința în care sunt găzduite persoanele, o cerere în care precizează numărul persoanelor găzduite, numele și prenumele acestora, localitățile din care aceștia declară că provin și intervalul de timp pentru care solicită decontarea cheltuielilor cu hrana, însoțită de: a) o declarație pe propria răspundere cu privire la realitatea informațiilor cuprinse în cerere. b) copia actului de identitate al solicitantului și documente care atestă dreptul de folosință asupra locuinței în care sunt găzduite persoanele. c) copia actului de identitate sau pașaport al persoanelor găzduite Cererea se depune de către o singură persoană pentru aceeași locuință. Cererile depuse după termenul prevăzut se soluționează în luna următoare. Atasamente:

No files found.

Read more...

Sprijin pentru refugiatii din Ucraina

Guvernul României pune la dispoziția cetățenilor ucraineni care intră pe terioriul țării noastre în această perioadă o broșură cu informații privind obținerea azilului, dreptul la muncă, servicii medicale și alte detalii importante pentru cetățenii ucraineni. Broșura în engleza poate fi accesată în link-ul: https://www.prefectura.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2022/02/Brosura-A5-ENG_compressed-1.pdf Broșura în ucraineană poate fi accesată în link-ul: https://www.prefectura.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2022/02/Brosura-A5-UK_compressed.pdf
Read more...

Solidaritate fata de refugiatii ucraineni

Dragi humoreni, In momentul acesta, orasul Gura Humorului este desemnat oras de tranzit pentru cetatenii din Ucraina. Pentru cei care pot si doresc sa dea o mana de ajutor familiilor care se deplaseaza spre alte locatii, o puteti face completand formularul de mai jos: De asemenea, ne puteti trimite detaliile si direct pe pagina de facebook a primariei: https://www.facebook.com/primariagh Donațiile in alimente, bani sau materiale de igienă și consum se pot face la preoții parohiilor la care sunteti arondați in orasul Gura Humorului. Centralizarea si distribuirea spre cazari se va face de la punctul de permanenta de la Primaria Gura Humorului, de unde veti fi contactati in prealabil.

Telefon punct de coordonare: 0731 570 952, 0230 235 046

Va multumim pentru solidaritatea si ospitalitatea de care dati dovada !
Read more...

Noi masuri restrictive in orasul Gura Humorului

Avand in vedere incidenta cumulata a cazurilor pozitive de COVID-19, care la nivelul Orasului Gura Humorului este de peste 7,5/1000 de locuitori, fiind in scenariul rosu, conform hotararii nr. 179 din 13.10.2021 a C.J.S.U. Suceava, in orasul Gura Humorului se instituie suplimentar urmatoarele masuri: Art.4 a) Se instituie obligatia pentru operatorii economici care desfasoara activitati de comert/ prestari de servicii in spatii inchise si/sau deschise, publice și/sau private, să își organizeze și să își desfașoare activitatea în intervalul orar 5,00-22,00. Prin excepție, în intervalul orar 22,00-5,00, operatorii economici pot activa doar în relația cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu. Măsurile prevăzute nu se mai aplică dacă incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 7/1.000 de locuitori. b) Se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în intervalul orar 20,00-5,00, cu următoarele excepții: - deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și inapoi; - deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente; - deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei; - deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie; Măsurile instituite în nu se mai aplică dacă incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 7/1.000 de locuitori. Măsurile instituite în localitățile prevăzute la lit. b) nu se aplică persoanelor care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinate și care fac dovada îndeplinirii acestei condiții prin intermediul certificatului de vaccinate, pe suport hârtie sau în format electronic, sau al certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID-19; Hot-179-CJSU.pdf
Read more...

Noi masuri restrictive in orasul Gura Humorului

Avand in vedere incidenta cumulata a cazurilor pozitive de COVID-19, care la nivelul Orasului Gura Humorului este de peste 7,5/1000 de locuitori, fiind in scenariul rosu, conform hotararii nr. 179 din 13.10.2021 a C.J.S.U. Suceava, in orasul Gura Humorului se instituie suplimentar urmatoarele masuri: Art.4 a) Se instituie obligatia pentru operatorii economici care desfasoara activitati de comert/ prestari de servicii in spatii inchise si/sau deschise, publice și/sau private, să își organizeze și să își desfașoare activitatea în intervalul orar 5,00-22,00. Prin excepție, în intervalul orar 22,00-5,00, operatorii economici pot activa doar în relația cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu. Măsurile prevăzute nu se mai aplică dacă incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 7/1.000 de locuitori. b) Se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în intervalul orar 20,00-5,00, cu următoarele excepții: - deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și inapoi; - deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente; - deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei; - deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie; Măsurile instituite în nu se mai aplică dacă incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 7/1.000 de locuitori. Măsurile instituite în localitățile prevăzute la lit. b) nu se aplică persoanelor care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinate și care fac dovada îndeplinirii acestei condiții prin intermediul certificatului de vaccinate, pe suport hârtie sau în format electronic, sau al certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID-19; [embeddoc url="http://www.primariagh.ro/wp-content/uploads/2021/10/Hot-179-CJSU.pdf" height="750px" download="all" viewer="browser"]
Read more...