ANUNŢ PUBLICITAR ACHIZIŢIE DIRECTĂ

ANUNŢ PUBLICITAR ACHIZIŢIE DIRECTĂ

STUDII DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI ŞI STUDII DE FEZABILITATE

pentru aria protejată “ Piatra Pinului şi Piatra Şoimului “

Primăria Oraşului Gura Humorului lansează procedura de achiziţie publică de furnizare servicii prin aplicarea procedurii de achiziţie directă în vederea atribuirii contractului de servicii de realizare a studiilor de impact asupra mediului şi a studiilor de fezabilitate pentru aria protejată “ Piatra Pinului şi Piatra Şoimului “ .
Procedura selectată : achiziţie directă ;
Data publicării anunţului :15.03.2011;
Criteriul de atribuire : Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic ;
Data limită pentru solicitarea clarificărilor : 20.03.2011;
Data şi ora limită de depunere a ofertelor : 25.03.2011 , ora 16 oo ;
Adresa de la care se ridică caietul de sarcini şi la care se transmit ofertele : Primăria Oraşului Gura Humorului , Biroul de Achiziţii Publice , str.P-ţa Republicii nr.10, loc.Gura Humorului ,cod.725300 , jud. Suceava .
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la adresa de mai sus sau telefonic :0230235051 . Persoană de contact Elena Voloşciuc .
COD CPV 71313400-9 , 90711000-4 , 71241000 -9 ;

PRIMARIA ORASULUI GURA HUMORULUI
Str.P-ta Republicii nr.10 Tel./Fax 0230.235051
email: primariagh@gmail.com

Share this post