Închiderea depozitului de stocare temporară a deșeurilor din Orașul Gura Humorului

Închiderea depozitului de stocare temporară a deșeurilor din Orașul Gura Humorului

Recepție la terminarea lucrărilor pentru proiectul cu titlul:
„Închiderea depozitului de stocare temporară a deșeurilor din Orașul Gura Humorului, Județul Suceava” din cadrul Programului „Mediu, adaptare la schimbările climatice și ecosisteme”(RO-Mediu) – ”Măsuri de reducere a contaminării cu substanțe periculoase în depozite municipale temporare”, finanțat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European SEE 2014-2021.
Obiectivul general al proiectului este Îmbunătăţirea stării mediului înconjurător şi reducerea efectelor adverse ale poluării generate de groapa de gunoi temporară în regiunea Nord-Est, Gura Humorului.

Share this post