Ajutor încălzire

Ajutoare pentru încălzirea locuinţei în sezonul rece

1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022

Ajutorul pentru încălzirea locuinţei  se acordă consumatorilor de energie electrică, gaze naturale şi lemne, cărbuni, combustibili petrolieri.

Acesta se acordă numai pentru un singur sistem de încălzire, acesta fiind cel principal utilizat.

Pot beneficia de ajutoarele pentru încălzirea locuinţei familiile şi persoanele singure care îndeplinesc următoarele condiți:
1. Venitul mediu net lunar nu depășește 1.386 lei/membru de familie sau 2.053 lei în cazul persoanei singure.

2. Ajutorul pentru încălzire se acordă numai pentru o singură locuință respectiv locuința de domiciliu sau de reședință; titularul să fie proprietarul locuinței sau a unui contract de închiriere.

Acte necesare pentru depunerea dosarelor:

1. C.I. / B.I. pentru membrii familiei peste 14 ani;
2. Certificate naştere pentru copii sub 14 ani;

3. Certificat de căsătorie / deces, Hotărâre judecătorească de divorţ etc.;

4. Act proprietate / contract de închiriere ;

5. Adeverinţa de venit (inclusiv bonurile de masa), cupon pensie/şomaj/alocaţie/ indemnizatie;

6. Adeverinta pentru elevi si studenti, cu specificarea cuantumului si tipului bursei;
7. Factură energie electrică și gaze naturale (luna anterioară);

8. Adeverinta de Venit agricol si Taxe si impozite (Primaria Gura Humorului);

9.
Adeverinta de venit de la Fisc (str. Mănăstirea Humorului) pentru toți membrii majori;
10. Certificat de înmatriculare autoturism;

11. Dosar cu şină.

Cuantumurile lunare ale ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei :

Venituri nete lunare/membru de familie Gaze naturale

– Lei –

Lemne, Cărbuni, Combustibili petrolieri

– Lei –

Energie electrică

– Lei –

<200 lei 250 320 500
200,1 lei 320 lei 225 288 450
320,1 lei 440 lei 200 256 400
440,1 lei 560 lei 175 224 350
560,1 lei 680 lei 150 192 300
680,1 lei 920 lei 125 160 250
920,1 lei 1.040 lei 100 128 200
1.040,1 lei 1.160 lei 75 96 150
1.160,1 lei 1.280 lei 50 64 100
1.280,1 lei – 1.386 lei /membru de familie 25 32 50
1.280,1 lei – 2.053 lei /persoana singura 25 32 50

 

Dosarele complete se depun la Direcţia Publică de Asistenţă Socială Gura Humorului (str. Ştefan cel Mare, nr.13) începând cu data de 04 octombrie 2021, până pe data de 20 a fiecărei luni din sezonul rece.

Orice modificare se anunţă prin depunerea unei noi cereri şi declaraţii îsoţită de actele care atestăa modificarea, în termen de 5 zile de la producerea acestora.

Documente si formulare utile: