Ajutor social

Ajutor Social

Ajutorul social se acordă numai persoanelor sau familiilor care au domiciliul sau rezidența în orașul Gura Humorului.

Ajutorul social se acordă pe bază de cerere și declarație pe propria răspundere, însoțite de actele doveditoare privind componența familiei și veniturile membrilor acesteia; existența oricăror alte venituri decât cele care pot fi dovedite cu acte se menționează în declarația pe propria răspundere a persoanei care solicită ajutorul social.

Documentele necesare

Legislație:  Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, republicată cu modificările și completările ulterioare

Condiții obligatorii pentru a beneficia de ajutor social:

 • Familiile şi/sau persoanele singure au domiciliul în or. Gura Humorului;
 • Titularul cererii și familia acestuia nu au nici o sursă de venit stabilă;
 • Titularul cererii și membrii adulți ai familiei acestuia se află în căutarea unui loc de muncă, fiind în evidența AJOFM Gura Humorului;
 • Titularul cererii și familia acestuia poate deține o singură locuinţă:
 • Titularul cererii și familia acestuia poate deține doar un autoturism sau o motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani;
 • Titularul cererii și familia acestuia poate deține o suprafață de teren de până la 1000 mp situată intravilan;
 • Titularul cererii și familia acestuia poate deține în conturi bancare sume de până la 3.000 lei.

Documentele necesare pentru depunerea solicitărilor de ajutor social:

 1. Cerere – declarație pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială (2 exemplare);
 2. Copii xerox după toate actele de stare civilă ale membrilor familiei (carte de identitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie, certificat de deces, hotărâri judecătorești de divorț și încredințare a copiilor, hotărâri de plasament și încredințare a minorilor, dispoziții tutelă etc.);
 3. Adeverință de venituri impozabile eliberată de ANAF Gura Humorului pentru toate persoanele adulte;
 4. Adeverință de venit agricol eliberată de Primăria or. Gura Humorului pentru toate persoanele adulte;
 5. Adeverință eliberată de Serviciul Taxe și impozite din cadrul Primăriei or. Gura Humorului, din care să rezulte dacă familia deține sau nu automobil sau mai multe locuințe;
 6. Adeverință eliberată de AJOFM Gura Humorului din care să rezulte că sunt în căutarea unui loc de muncă și nu au refuzat nejustificat încadrarea într-un loc de muncă (inclusiv persoanele peste 16 ani care nu urmează o formă de învățământ);
 7. Adeverință pentru elevi și studenți, cu specificarea cuantumului și tipului bursei;
 8. Adeverinţă de venit (inclusiv bonurile de masă), cupon pensie/ şomaj/alocaţie/indemnizatie din luna precedentă.

Nivelul minim garantat lunar:

 • persoană singură  170 lei;
 • familie formată din 2 persoane  305 lei;
 • familie formată din 3 persoane  427 lei;
 • familie formată din 4 persoane  529 lei;
 • familie formată din 5 persoane  631 lei;
 • familie formată din 6 persoane  674 lei;
 • familie formată din 7 persoane  718 lei;
 • familie formată din 8 persoane  762 lei;
 • familie formată din 9 persoane  805 lei;
 • familie formată din 10 persoane 849 lei;
 • familie formată din 11 persoane 893 lei;
 • familie formată din 12 persoane 936 lei