Asistenta sociala – Anunt privind venitul minim de incluziune

Asistenta sociala – Anunt privind venitul minim de incluziune

Avand in vedere ca incepand cu data de 01 ianuarie 2024 se aplica prevederile Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificarile si completarile ulterioare si Hotararea nr.1154/2022, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.196/2016, va punem la dispozitie urmatoarele acte normative:

– Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Hotararea nr.1154/2022, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.196/2016;
– Modelul cererii si declaratiei pe propria raspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala;
– Angajament de plata;
– Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordarii venitului minim de incluziune;
– Acte necesare in vederea acordarii venitului minim de incluziune;

In acelasi timp, va informam ca incepand cu data de 01 ianuarie 2024, se abroga Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare si Legea nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Prin urmare, cei care doresc sa beneficieze de prevederile Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificarile si completarile ulterioare, trebuie sa depuna o noua cerere (model nou) impreuna cu actele necesare la Directia Publica de Asistenta Sociala Gura Humorului, str. Stefan cel Mare, nr.13.

Doc. atasate:

Share this post