Indemnizatie crestere copil

Indemnizaţia pentru creşterea copilului până la vârsta de 2 ani

Legislație: Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010, privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare

Condiția de acordare a indemnizației de creșterea copilului până la vârsta de 2 ani este: oricare dintre părinți a realizat venituri supuse impozitului pe venit – timp de 1 an de zile în ultimii 2 ani până la nașterea copilului.

Documentele necesare pentru solicitarea indemnizației de creșterea copilului până la 2 ani:

 1. Copie după actul de identitate al solicitantului și al soțului (după caz);
 2. Copie după certificatele de naştere ale tuturor copiilor familiei;
 3. Copie după certificatul de persoană cu handicap al copilului, după caz;
 4. Copie după certificatul de căsătorie;
 5. Cerere-tip;
 6. Adeverinţă-tip completată de angajator;
 7. Declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă că solicitantul nu beneficiază în acelaşi timp de indemnizaţie de maternitate, în situaţia prevăzută la art.10, alin.1, lit.b;
 8. Copie (semnată şi ştampilată pentru conformitate cu originalul) după cererea de acordare a concediului de creştere a copilului până la 2 ani, înregistrată la angajator;
 9. Copie după decizia de suspendare a contractului de muncă (semnată şi ştampilată pentru conformitate cu originalul);
 10. Dovada eliberată de autorităţile competente sau, după caz, declaraţie pe propria răspundere, din care să rezulte că solicitantul realizează venituri profesionale supuse impozitului pe venit – dacă părintele renunţă la indemnizaţie şi solicită stimulentul lunar de inserție;
 11. Copie după toate concediile medicale ale mamei (08 – concediul de lăuzie) (stampilat pentru conformitate  cu originalul)
 12. Alte acte doveditoare, după caz.
 13. COD IBAN sau PRIN MANDAT POSTAL

Documente si formulare utile: