Alocație pentru susținerea familiei

Alocație pentru susținerea familiei

Legislație: Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată cu modificările și completările ulterioare

 Condiții obligatorii pentru a beneficia de alocație pentru susținerea familiei:

 • Familiile au domiciliul în or. Gura Humorului;
 • Titularul cererii și familia acestuia realizează un venit lunar de până la 633 lei/membru de familie;
 • Titularul cererii și membrii adulți ai familiei acestuia se află în căutarea unui loc de muncă, fiind în evidența AJOFM Gura Humorului;
 • Titularul cererii și familia acestuia poate deține o singură locuinţă:
 • Titularul cererii și familia acestuia poate deține doar un autoturism sau o motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani;
 • Titularul cererii și familia acestuia poate deține o suprafață de teren de până la 1000 mp situată intravilan;
 • Titularul cererii și familia acestuia poate deține în conturi bancare sume de până la 3.000 lei.

Documentele necesare pentru depunerea solicitărilor de alocație pentru susținerea familiei: 

 1. Cerere – declarație pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială (2 exemplare);
 2. Copii xerox după toate actele de stare civilă ale membrilor familiei (carte de identitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie, certificat de deces, hotărâri judecătorești de divorț și încredințare a copiilor, hotărâri de plasament și încredințare a minorilor, dispoziții tutelă etc.);
 3. Adeverință de venituri impozabile eliberată de ANAF Gura Humorului pentru toate persoanele adulte;
 4. Adeverință de venit agricol eliberată de Primăria or. Gura Humorului pentru toate persoanele adulte;
 5. Adeverință eliberată de Serviciul Taxe și impozite din cadrul Primăriei or. Gura Humorului, din care să rezulte dacă familia deține sau nu automobil sau mai multe locuințe;
 6. Adeverință eliberată de AJOFM Gura Humorului din care să rezulte că sunt în căutarea unui loc de muncă și nu au refuzat nejustificat încadrarea într-un loc de muncă (inclusiv persoanele peste 16 ani care nu urmează o formă de învățământ);
 7. Adeverință pentru elevi și studenți, cu specificarea cuantumului și tipului bursei;
 8. Adeverinţă de venit (inclusiv bonurile de masă), cupon pensie/şomaj/alocaţie/indemnizație din luna precedentă.

 

Cuantumul alocației de susținere a familiei (2023) 

Venitul/membru de familie Nr. de copii în familie Familie cu 2 părinți Familie cu 1 părinte (monoparentală)
0 – 239 lei 1 copil 99 lei 128 lei
  2 copii 197 lei 256 lei
  3 copii 295 lei 384 lei
  4 – 5 copii 393 lei 512 lei
239 – 634 lei 1 copil 90 lei 122 lei
  2 copii 180 lei 244 lei
  3 copii 270 lei 366 lei
  4 – 5 copii 359 lei 488 lei

Documente si formulare utile: