Alocatie de stat

Alocatie de stat

Legislație: Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată cu modificările și completările ulterioare

Documentele necesare pentru depunerea solicitărilor de alocație de stat pentru copii născuți în România:

1. Cerere-tip pentru acordarea alocației de stat pentru copii;
2. Declarația-tip a unuia dintre părinți că este de acord ca celălalt părinte să fie titularul acestui drept;
3. Copie după certificatul de naștere al copilului;
4. Copii după cărțile de identitate ale părinților;
5. Copie după certificatul de căsătorie, după caz;
6. Cod IBAN pentru un cont bancar pe numele titularului.

Documentele necesare pentru depunerea solicitărilor de alocație de stat pentru copii născuți în străinătate:

1. Cerere-tip: Formularul 001 pentru acordarea alocației de stat pentru copii;
2. Declarația-tip din care rezultă că un părinte este de acord ca celălalt părinte să fie titularul alocației de stat;
3. Copie după certificatul de naștere al copilului din România și din străinătate;
4. Copii după cărțile de identitate ale părinților;
5. Copie după certificatul de căsătorie, după caz;
6. Copie după contractul de muncă (unde este cazul);
7. Copie Codice fiscale sau Tarjeta sanitaria sau NINO, după caz;
8. Adeverință Seguaridad social precum și Adeverință că nu a beneficiat copilul de alocație de stat în țara respectivă;
9. NIE părinți, unde este cazul;
10. Cod IBAN pentru un cont bancar pe numele titularului.

Pentru informații și explicații suplimentare, în funcție de țara de naștere a copilului și situația particulară a familiei, vă rugăm să contactați personalul DPAS Gura Humorului telefonic sau prin e-mail.

Documente si formulare utile: