Decontarea cheltuielilor cu hrana – Informatii pentru persoanele care gazduiesc cetateni straini proveniti din Ucraina

Decontarea cheltuielilor cu hrana – Informatii pentru persoanele care gazduiesc cetateni straini proveniti din Ucraina

Persoanele fizice care găzduiesc cetățeni străini sau apatrizi aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, beneficiază de decontarea cheltuielilor cu hrana.
Pentru a beneficia de decontare, persoanele fizice depun în
primele 3 zile lucrătoare ale fiecărei luni pentru luna precedentă, la autoritățile administrației publice locale ale nităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale pe raza cărora se află locuința în care sunt găzduite persoanele, o cerere în care precizează numărul persoanelor găzduite, numele și prenumele acestora, localitățile din care aceștia declară că provin și intervalul de timp pentru care solicită decontarea cheltuielilor cu hrana, însoțită de:
a) o declarație pe propria răspundere cu privire la realitatea informațiilor cuprinse în cerere.
b) copia actului de identitate al solicitantului și documente care atestă dreptul de folosință
asupra locuinței în care sunt găzduite persoanele.
c) copia actului de identitate sau pașaport al persoanelor găzduite
Cererea se depune de către o singură persoană pentru aceeași locuință. Cererile depuse după termenul prevăzut se soluționează în luna următoare.

Atasamente:

No files found.

Share this post