Dubla lansare de carte

Dubla lansare de carte

Mihai Camilar – Raboj si pecete magica. Un calendar popular bucovinean

Casian Balabasciuc – Tainele din Smidovatic

lansare

Dubla lansare de carte, care a avut loc vineri, 6 noiembrie 2009, la Muzeul Obiceiurilor Populare din Bucovina – Gura Humorului, a fost completată de spectacolul de obiceiuri oferit de Grupul folcloric “La gioacî, pi prund, mai câtri sarî” de la Şcoala cu clasele I-IV Ciumârna, coordonat de Doamna institutor Puşcă Ilaria, de miniconcertul Grpuluil vocal huţul “Polonenca” din Paltinu, coordonat de Doamna învăţătoare Huţuleac Paraschiva,  precum şi de proiecţia filmului documentar „Casian Balabaşciuc, un suflet huţul , realizat de TVR Iaşi, regia Andreea Ştiliuc, imaginea Relu Tabără.

La eveniment au participat, alături de publicul humorean, Domnul prof. univ. dr. Aurel Buzincu, consilier superior al Direcţiei pentru Cultură Suceava, Domnul ing. Marius Ioan Ursăciuc, primar al oraşului Gura Humorului, Domnul institutor Ilie Sauciuc, director al Şcolii Generale cu clasele I-VIII Vatra Moldoviţei, cadre didactice de la şcolile din Comuna Vatra Moldoviţei.

Volumul „Răboj şi pecete magică. Un calendar popular bucovinean”a apărut în anul 2009 la Tipografia ROF SA Suceava, cu sprijinul financiar al Direcţiei pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Suceava în seria patrimoniu.sv, iniţiată de această instituţie.

Cartea, rod al cercetărilor documentare şi de teren ce valorifică patrimoniul imaterial al Bucovinei durabile, a fost prezentată de prof. univ. dr. Aurel Buzincu şi prof. Elvira Romaniuc, directorul muzeului din Gura Humorului.

„Tainele din Smidovatic”, cea mai nouă apariţie editorială a Domnului Casian Balabaşciuc din Moldoviţa, apărută la Editura „Cibela” Moldoviţa, în anul 2009, a fost prezentată de către preotul paroh din Ciumârna, Dan Constantin Ceredeev.

„O lume tainică, misterioasă, arhaică învie sau … reînvie într-o lume reală în care puţini mai au răgazul să-şi cerceteze lăuntrul” – spunea sfinţia sa, preotul Ceredeev.

„ Râvne, idealuri, credinţe, superstiţii, fantasme, certitudini reale ori închipuite veridic se desfăşoară în mireasmă de legendă. Taine, mistere, închipuiri, năluci, duhuri luminoase ori întunecate răzbat din file. Smidovatic, nume cu rezonanţă stranie, e toponimul în jurul căruia se ţes într-un păienjeniş de fapte, de personaje, de locuri, de năzuinţe, de căderi şi de urcuşuri, întâmplări misterioase, tainice, ireale: Tainele din Smidovatic, adică misterele dintr-un loc misterios, neştiutele dintr-un loc abia ghicit, acoperit de negura bănuielilor, viselor, credinţelor, aspiraţiilor, eşecurilor, dezamăgirilor …

Mintea şi sufletul munteanului sunt învălmăşite de superstiţii. La tot pasul, în singurătatea pădurilor străvechi te întâmpină un duh, o nălucă, o părere, o fiară fioroasă, un necunoscut.

Strunga lupului – poveste? legendă? închipuire? amintire? O lume patriarhală dinainte de cunoaştere. O lume în care-ţi cauţi liniştea şi odihna dar care se dovedeşte a fi la fel de neprietenoasă şi vicleană ca oricare alta. Lupul – fiara pădurii cea mai atroce – nu este mai periculoasă ca omul – fiara cugetătoare a pădurii. O poveste plină de tâlc, cutremurător de actuală ieri, astăzi şi mâine, valabilă aici şi oriunde trăiesc oameni şi, din păcate, înfricoşător de adevărată: „homo homini lupus est”.

Deşi pare că tenebrele întunericului, frica de farmece şi groaza de vrăjitorie stăpânesc aceste meleaguri, Tainele din Smidovatic scot la lumină umanul, credinţa şi bunăcuviinţa munteanului, cu suflet curat şi inocent ca de copil – şi de aceea – uşor influienţabil şi credul (în înţelesul cel mai pur).

O lectură captivantă ce dezvăluie un condei abil care stăpâneşte cuvintele şi se joacă cu ele dându-le înţelesuri nebănuite. O carte frumoasă ce ne scoate din cotidian întorcându-ne în vremea când omul avea mai mult timp de sine, mai mult timp pentru vise, imaginaţie, gândire, simţire …

Mulţumim pentru această oportunitate oferită cu generozitate şi abilitate. O fi o altă taină din Smidovatic că şi noi astăzi ne-am adunat să ne întoarcem în lăuntrul nostru?”

Galerie foto

KPICASA_GALLERY(LansareDeCarteMuzeulObiceiurilorPopulareDinBucovina)

Share this post