Calitatea Vietii

”Îmbunătățirea calității vieții în Orașul Gura Humorului, Județul Suceava”

Proiectul este finanțat prin PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL  2014-2020, Axa prioritară 13 – Sprijinirea regenerarii oraselor mici si mijlocii, Prioritatea de investitii 9b: Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizica, economica si sociala a comunitatilor defavorizate din regiunile urbane si rurale, Obiectivul specific 13.1. : Imbunatatirea calitatii vietii populatiei in orasele mici si mijlocii din Romania

Investitia va cuprinde:

Un tronson de bloc  cu regimul de inaltime de:  parter, 4 etaje si mansarda care va avea in componenta un centru de zi pentru persoane varstnice la parter si apartamente de 2 camere decomandate cu  utilitatile necesare;

La etajele 1- 4 si mansarda  vor fi realizate numai spatii destinate locuirii: 25 apartamente de  2 camere.

Realizarea CENTRULUI CULTURAL MULTIFUNCȚIONAL, va îngloba trei cladiri în care se desfășoară la momentul actual activitatea socio-culturală (muzeul, biblioteca și casa de cultura). In structura modificata si de transformare a constructiilor se vor obtine 3 corpuri de cladire: corpul 1 si corpul 2 fiind constructiile existente iar corpul 3 este corpul nou realizat, cel de legatura. In acest fel, muzeul, biblioteca si casa de cultura, vor functiona intr-un sistem integrat, care va satisface nevoile culturale atat ale orasului cat si ale vizitatorilor.

Prin acest proiect se propune si modernizarea a 17 tronsoane de străzi urbane, cu o lungime totală de 6.002,57 m ( lucrări de reabilitare și modernizare), din care 4.801, 81 m lucrări de modernizare, reabilitare a infrastructurii velo și pietonale.

Strazi propuse spre reabilitare si/sau modernizare:

 • Str. Bogdaneasa (669,52 m); – Ob. 1
 • Str. Vlad Tepes (579,04 m); – Ob. 2
 • Str. Oborului (564,80 m); – Ob. 3
 • Al. Oborului (431,99 m); – Ob. 4
 • Str. Boureni (328,91 m); – Ob. 5
 • Str. Rapa Rosie (272,86 m) – Ob. 6
 • Str. Wurzburg (931,56 m) – Ob. 7
 • Str. Izvorul Rece (126,10 m); – Ob. 8
 • Str. Campului (479,10 m); – Ob. 9
 • Str. Luceafarului (177,65 m); – Ob. 10
 • Str. Rozelor (280,12 m); – Ob. 11
 • Str. Berzelor (60,78 m); – Ob. 12
 • Str. Nuferilor (58,42 m); – Ob. 13
 • Str. Vadului (401,80 m); – Ob. 14
 • Al. Ciprian Porumbescu (142,21 m); – Ob. 15
 • Str. Filaret Barbu (296.16 m); – Ob. 16
 • Al. George Enescu (201,55 m); – Ob.

Scopul proiectului este îmbunătățirea calității vieții în Orașul Gura Humorului, Județul Suceava prin: construire bloc locuințe sociale, realizare centru cultural multifuncțional și modernizare străzi urbane

Obiectivele specifice ale proiectului

 1. OS1 – Imbunatatirea calitatii serviciilor culturale existente si dotarea acestora, in orasul Gura Humorului, judetul Suceava pentru dezvoltarea infrastructurii socio-culturale.
 2. OS 2 – Imbunatatirea serviciilor locative de tip social prin dezvoltarea infrastructurii sociale
 3. OS 3 – Imbunatatirea mobilitatii urbane prin reabilitare si modernizare de drumuri si amenajare de trotuare si piste pentru biciclete.

Rezultate:

Denumire UM  
Spaţiu deschis creat sau reabilitat în zonele urbane mp 36,741.25
Clădiri publice sau comerciale construite sau renovate în zonele urbane mp 3,967.25
Persoane care trăiesc în oraşe mici şi mijlocii unde s-au implementat strategii de dezvoltare locală Persoane 17,106.00
Clădiri publice contruite/ modernizate/ extinse Numar 4.00

 

 

Data de începere a perioadei de implementare – 01.06.2018.
Data de finalizare a perioadei de implementare – 30.06.2023.

Valoarea totală a proiectului este 25.670.463,35 lei, din care:

Valoarea nerambursabilă UE – 19.794.375,02 lei;

Valoarea nerambursabilă Buget Național – 3.027.374,95 lei;

Valoare cofinanțare Orașul Gura Humorului: 2.848.713,38

 

 

 


Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,
vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro


Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro