Proiect T.U.R.I.S.T.

TITLUL PROIECTULUI: ”T.U.R.I.S.T. (TERITORIU URBAN REVITALIZAT CU INFRASTRUCTURĂ PENTRU SPRIJINIREA TURISMULUI) GURA HUMORULUI”, Cod SMIS 119557, Proiect finanțat prin:  PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020

REZULTATELE PROIECTULUI

I. Zona Piatra Pinului și versantul Piatra Șoimului, pe versantul nordic ce coboară dinspre Obcina Voroneț, către Parcul Ariniş, între altitudinile de 470 m şi 757 m.

Au fost create 2 trasee care vor fi accesibile persoanelor cu mai puțin antrenament în mersul pe munte, familiilor cu copii, având durata de parcurs de circa o oră la urcare şi 45 minute la coborâre.

Traseu turistic Piatra Pinului – recomandat ca traseu de urcare în circuit. Lungimea totală a traseului este de 1.910m. Lățime traseu: 1,46m. Spectaculozitatea acestui traseu constă în faptul că el se desfășoară în apropierea Pietrei Pinului, zonă în care, pe marginea traseului se întâlnesc bolovani uriași, cu forme deosebite. Suprafaţa traseului este de 2.802mp.

Traseu turistic Şoimului – recomandat ca traseu de coborâre în circuit. Lungimea totală a traseului este de 1.882m. Lățime traseu: 1,47m. Spectaculozitatea acestui traseu constă în faptul că traversează câteva zone umede. Suprafaţa traseului este de 2.769,00mp.

Construirea unui foișor de observare dotat cu toaletă publică şi amenajare loc de joacă pentru copii în punctul de cota maximă al celor două trasee. Construcția, cu regimul de înălțime subsol + parter + 6 etaje, are o suprafață construită de 101,40 mp.

Pe parapetul platformei de observare se vor monta, pe toate laturile, panouri cu informații despre obiectivele naturale, culturale şi turistice din zona Bucovinei, contribuind în acest fel la informarea turiștilor. De asemenea, se vor monta patru binocluri (câte unul pe fiecare latură), binocluri ce vor sta în permanenţă la dispoziția turiștilor pentru observarea peisajului şi a ținuturilor înconjurătoare.

Locul de joacă pentru copii va fi amenajat lângă Foișorul de observare, cu dotări specifice zonelor montane, executate numai din materiale naturale (lemn) conform EN1176 si EN1177. Suprafața ocupată de locul de joacă va fi de 430 mp.

II. Zona de nord-est din Parcul Ariniș, parc situat pe malul stâng al râului Moldova

> teren special pentru sport, cu 2 piste de popice şi spaţiu pentru şahişti cu 4 mese de şah. Suprafața construită a acestui teren amenajat este de 352,00 mp.
> în extremitatea estică a parcului, pe amplasamentul unei foste parcări auto, s-a construit o toaletă publică pentru turiștii din parc. Toaleta este o construcție parter, având suprafața construită la sol de 141,80 mp.
> Tot pe amplasamentul fostei parcări auto se va amenaja un loc de joacă pentru copii, cu o suprafaţă de 200,00 mp;
> în zona aleilor de acces, dintre terenul special pentru sport şi locul de joacă propus în parc, se vor amplasa 11 aparate de fitness, din care 3 aparate vor fi destinate persoanelor cu dizabilităţi. Suprafaţa spaţiului fitness este de 230,00 mp;
> Reamenajarea spațiilor verzi din parcul Ariniş. Suprafața totală a spațiilor verzi ce vor fi reamenajate este de circa 3.000mp.

Axa Prioritară 7: Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului

Prioritatea de investiții 7.1 – Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice

BENEFICIARUL INVESTIȚIEI: ORAȘUL GURA HUMORULUI

SCOPUL PROIECTULUI: Proiectul urmăreşte realizarea a 3 infrastructuri publice la scară mică, pentru valorificarea eficientă şi durabilă a resurselor turistice naturale specifice staţiunii turistice de interes naţional Gura Humorului, în scopul stimulării unei creşteri economice favorabile ocupării forţei de muncă, prin investiţiile private ce vor fi atrase în zonă.

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI:

Valorificarea potențialului turistic al stațiunii Gura Humorului în vederea creșterii economice durabile, atragerii de investiții şi creșterii numărului mediu de salariați prin dezvoltarea infrastructurii pentru sprijinirea turismului.

OBIECTIVUL SPECIFIC AL PROIECTULUI:

Crearea a 3 infrastructuri publice la scară mică pentru valorificarea atracțiilor turistice din staţiunea turistică de interes naţional Gura Humorului, până la finalizarea implementării proiectului.

VALOAREA TOTALĂ A  PROIECTULUI: 11.609.595,14 LEI

GALERIE FOTO:

 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,
vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro


Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro