Proiect Ambulatoriu

”Extinderea, reabilitarea si dotarea infrastructurii medicale existente in vederea relocarii ambulatoriului integrat al Spitalului Orasenesc Gura Humorului”

Finanțat prin: Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectiv specific 8.2, Operațiunea B

Valoare  totală proiect : 9.438.228,16 Lei ( cu TVA)

VALOAREA NERAMBURSABILĂ DIN FEDR (70%): 6.257.677,4 LEI

VALOAREA NERAMBURSABILĂ DIN BUGETUL NAȚIONAL (28%): 2.503.070,9 LEI

VALOAREA COFINANȚĂRII BENEFICIARULUI (2%) + CHELTUIELI NEELIGIBILE: : 633.051,14 Lei

Perioada de implementare : 01.05.2018 – 30.09.2022

Scopul proiectului – Modernizarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Orășenesc Gura Humorului

Proiectul va contribui direct la:
– cresterea accesibilitaii serviciilor de sanatate;
– imbunatatirea calitatii serviciilor medicale de ambulatoriu prin dotare corespunzatoare;
– accesibilizarea spațiului destinat serviciilor medicale și a căilor de acces;

Implementarea proiectului va contribui la:
– promovarea incluziunii sociale si prevenirea marginalizarii locuitorilor Orasului Gura Humorului prin asigurarea unui proces medical la standarde europene;
– furnizarea de îngrijire primară continua;
– eficientizarea sistemului de sănătate, prin reducerea internărilor evitabile;
– accesibilizarea ofertei de servicii de asistență în cadrul ambulatoriului.

Investitiile avute in vedere sunt:
– extinderea si reabilitarea cladirii ambulatoriului;
– dotarea si echiparea ambulatoriului;
– amenajarea exterioara a incintei.

Obiectivele specifice ale proiectului

  1. Extinderea si reabilitarea cladirii Ambulatoriului Spitalulul Orasenesc Gura Humorului

Importanta obiectivului de investitii derivă din necesitatea punerii la dispozitie a spațiilor adecvate desfasurării activităților medicale, impunându-se astfel investiții pentru modernizarea infrastructurii din cadrul unitații medicale. Scopul investitiei reprezinta extinderea si reabilitarea cladirii Ambulatoriului Spitalulul Orasenesc Gura Humorului pentru asigurarea unor servicii medicale de calitate si la standarde europene. Astfel, se vor reduce cheltuielile actuale cu intretinerea unitatii sanitare in vederea respectarii celor mai inalte standarde igienico-sanitare, de siguranta, de eficiența energetică, precum și de respectare a necesităților persoanelor cu dizabilitati.

Reorganizarea ambulatoriului de specialitate va duce la reducerea timpului și costurilor cu deplasarea pacienților in oraș între diversele locatii in care se afla in prezent cabinetele cu specializarea care lipseste, realizandu-se economii prin scăderea timpului necesar pentru diagnosticare si tratament.

Imbunatățirea condițiilor de muncă va duce la creșterea satisfacției angajaților la locul de munca avand ca efect direct cresterea eficientei muncii acestora.

  1. Dotarea si echiparea Ambulatoriului Spitalului Orasenesc Gura Humorului

In cadrul proiectului vor fi achizitionate echipamente medicale moderne.

Achzitionarea de echipamente de investigații noi și moderne va reduce, de asemenea, costurile pentru deplasarea pacienților la alte spitale din zonă, mai bine dotate pentru diverse investigații, astfel realizandu-se economii din scăderea numărului de pacienți redirecționați.

Proiectul își propune extinderea pe verticală, cu înca un etaj, a clădirii de pe strada Lt. Marceanu nr.24. Pe lângă realizarea etajului al II–lea se va prevedea construirea unui lift si a unei scări pe care se va asigura accesul separat la cabinetele ambulatoriului de la etajul proiectat.

In spațiul nou creat vor fi relocate urmatoarele cabinete:
 -gastroenterologie;
-recuperare, medicina fizica si balneologie;
-medicina interna;
-dermatovenerologie;
-urologie;
-endocrinologie;
-ORL;
-obstetrica – ginecologie;
-chirurgie.

Cabinetul de pediatrie va functiona in spatiul actual, situat la parterul cladirii, avand acces separat fata de compartimentul pediatrie.

Prin proiect se va asigura un mediu adecvat pentru desfasurarea unui act medical de calitate, cu dotari complete si echipamente de ultima generatie si la cel mai inalt grad de performanta astfel incat activitatea medicala sa se poata desfasura in conditii optime.

Rezultate așteptate

  1. Suprafata desfasurata cladire ambulatoriu reabilitata (mp)

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 110,35

  1. Suprafata desfasurata ambulatoriu nou creata (mp)

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 421,00

  1. Numar de echipamente medicale specifice achizitionate prin proiect (bucati)

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 54

  1. Beneficiarii de infrastructură medicală construita/ reabilitata/ modernizata/ extinsa/ dotata (pentru servicii medicale comunitare si ambulatorii):

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 7.800 persoane

 


Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,
vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro


Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro