„Actualizarea și transpunerea în format GIS a Planului Urbanistic General și a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Orașul Gura Humorului”, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C10 – Fondul Local, INVESTIȚIA I.4 – Elaborarea/ actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană.

„Înființare Sistem inteligent de transport și sistem de management al transportului urban (ITS/TIC) în Orașul Gura Humorului, județul Suceava”, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C10 – Fondul Local, INVESTIȚIA I.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local).

„Reabilitarea moderată a Colegiului ”Alexandru cel Bun” – Corpul A din Orașul Gura Humorului, județul Suceava”, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C10 – Fond Local, OPERAȚIUNEA I.3 – Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale.

„Reabilitarea moderată a Școlii Gimnaziale „Petru Comărnescu” din Orașul Gura Humorului, județul Suceava”, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C10 – Fond Local, OPERAȚIUNEA I.3 – Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale

“Reabilitarea moderata a Primariei din Orasul Gura Humorului, judetul Suceava”, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C10 – Fond Local, OPERAȚIUNEA I.3 – Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale.