Proiect O.A.Z.A.

TITLUL PROIECTULUI: O.A.Z.A. (ORAȘ ACTIV CU ZONE VERZI AMENAJATE) – GURA HUMORULUI, cod SMIS 119000

Proiect finanțat prin: PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020

Axa prioritară 5 – Imbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

Prioritatea de investiții 5.2. Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului.

BENEFICIARUL INVESTIȚIEI: ORAȘUL GURA HUMORULUI

SCOPUL PROIECTULUI:

Proiectul ”O.A.Z.A. (Oraș Activ cu Zone verzi Amenajate) – Gura Humoruluivizează reconversia funcțională a unor terenuri abandonate, neutilizate și degradate, situate în intravilan, aflate în proprietatea Orașului Gura Humorului.

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI:
Reconversia și refuncționalizarea unor terenuri degradate în vederea îmbunătățirii, revitalizării, reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului în mediul urban.

OBIECTIVUL SPECIFIC AL PROIECTULUI:
Reconversia unor terenuri degradate și abandonate din Orașul Gura Humorului în vederea creării a 3 parcuri cu funcțiuni de zone de agrement, recreere și petrecere a timpului liber pentru comunitate, până la finalizarea proiectului.

REZULTATELE PROIECTULUI:
> Creșterea cu 78.605 mp a suprafeței spațiilor verzi create în Orașul Gura Humorului până la finalizarea implementării proiectului.
> Îmbunătățirea condițiilor de viață a cetățenilor prin crearea unui cadrul natural optim de petrecere a timpului în aer liber;
> Satisfacerea nevoilor de agrement și recreere ;
> Reducerea nivelului de poluare prin amenajarea de spații verzi care contribuie la epurarea chimică a atmosferei, purificarea aerului;
> Îmbunătățirea aspectului estetic al orașului prin amenajarea spațiului public.

DATA DE ÎNCEPERE: 26.10.2017

PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 26.10.2017 – 31.03.2022

VALOAREA totală a proiectului este de 22.050.463,28 lei din care:

  • valoarea totală eligibilă nerambursabilă din FEDR(85%) este de 18.512.138,58 lei
  • valoarea totală eligibilă nerambursabilă din bugetul national (13%) este de 2.831.268,25 lei
  • valoarea totala cofinantare buget local(2%)+ cheltuieli neeligibile este de 707.056,45 lei

 Lucrările specifice privind reconversia terenurilor degradate și abandonate și transformarea acestora în zone de agrement, recreere și petrecere a timpului liber pentru comunitate vor genera crearea a 3 zone de spațiu verde, parcuri, respectiv:

Parcul ”Satul Hobbiților – creat ca urmare a lucrărilor de amenajare a terenului neproductiv și degradat, în suprafață de 19.050 mp. Lucrările de amenajare prevăzute pentru această locație sunt:

> 5 căsuțe tip ”hobbit”;
> loc de joacă în aer liber;
> labirint verde;
> clădire grupuri sanitare și spații;
> alei pietonale pietruite și piațetă;
> mobilier urban și construcții diverse;
> pistă pentru biciclete.

Spațiul verde amenajat, a fost conceput încât să ofere locuitorilor un spațiu curat, natural și relaxant cu multa umbră și compoziții naturale deosebite.

Parcul Fântânii – creat ca urmare a lucrărilor de amenajare a terenului neproductiv și degradat, în suprafață de 39.755 mp. Lucrările de amenajare prevăzute pentru această locație sunt:

> fântână arteziană;
> gradenă vizionare;
> pista skateboard;
> alei pietonale pietruite și piațetă;
> mobilier urban și construcții diverse;
> pistă pentru biciclete;
> clădire grupuri sanitare și spații.

Spațiul verde amenajat, a fost conceput încât să ofere locuitorilor un spațiu curat, natural și relaxant cu multa umbră și compoziții naturale deosebite. Suprafața plantată este alcătuită din peluză cu gazon, vegetație medie și vegetație înaltă.

Parcul Soarelui – în suprafață de 19.800 mp este creat ca urmare a lucrărilor de amenajare a terenului neproductiv și degradat. Lucrările de amenajare prevăzute pentru locația situată în zona de nord a Voronețului, cartier al orașului Gura Humorului, sunt:

> spațiu verde amenajat, în suprafață de 17.820,00 mp;
> alei pietonale pietruite și piațetă;
> mobilier urban și construcții diverse;
> clădire grupuri sanitare și spații administrative.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro


Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro