Proiect Scoala 1

TITLUL PROIECTULUI: “INVESTIȚII ÎN INFRASTRUCTURA EDUCAȚIONALĂ DIN CADRUL ȘCOLII GIMNAZIALE NR. 1 GURA HUMORULUI”, cod SMIS 124171

Proiect finanțat prin: PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020

Axa prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale

Prioritatea de investiții 10.1. – Investițiile în educație, și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare

Obiectiv Specific 10.1: Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului

APEL DEDICAT ÎNVĂȚĂMÂNTULUI OBLIGATORIU

BENEFICIARUL INVESTIȚIEI: ORAȘUL GURA HUMORULUI

SCOPUL PROIECTULUI:

Această investiţie va crea condiţii pentru creşterea calităţii procesului educațional, prin asigurarea unor spaţii adecvate necesare derulării activităţii Scolii Gimnaziale Nr. 1 Gura Humorului. Se vor amenaja sălile de curs conform cu normativele în vigoare, iar clădirea va dispune de toate instalaţiile, dotările şi utilităţile necesare desfăşurării normale a activităţilor.

Astfel noua clădire (dupa extindere) va beneficia de absolut toate condiţiile necesare funcționării în condiții optime a unei unităţi de învăţământ.

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI:

Obiectivul general al proiectului propus il constituie imbunatatirea infrastructurii de educatie la nivelul orasului Gura Humorului si implicit a procesului educational, prin crearea de noi spatii necesare derularii activitatii educationale in conditii optime in cadrul Scolii Gimnaziale nr. 1 Gura Humorului.

OBIECTIVUL SPECIFIC AL PROIECTULUI:

  • Reabilitarea si extinderea cladirii existente a Scolii Gimnaziale nr. 1
  • Imbunatatirea procesului educational prin dotarea scolii cu echipamente didactice, IT si materiale specifice pentru documentare.

REZULTATELE PROIECTULUI:

DATA DE ÎNCEPERE: 17.03.2022

 PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 15.02.2018 – 31.12.2023

 VALOAREA TOTALĂ A  PROIECTULUI: 9.965.890,42 LEI

  • VALOAREA NERAMBURSABILĂ DIN FEDR (85%): 423.422,65 LEI
  • VALOAREA NERAMBURSABILĂ DIN BUGETUL NAȚIONAL (13%): 288.288,16 LEI
  • VALOAREA COFINANȚĂRII BENEFICIARULUI (2%) + CHELTUIELI NEELIGIBILE: 179,61 LEI

 PRINCIPALELE INTERVENTII PROPUSE:

– Se va demola corpul C 2, Centrala Termica 3 și Grupurile Sanitare 4.

– Se va intervenii la constructia existenta Corp A (corpul vechi, existent) si va reabilita (denumit Corp 1) prin:

– demontarea pardoselile existente

 – se propune recompartimentarea unei sali de clasa de la etajul constructiei existente in cabinet medical, sala de asteptare si grup sanitar

 – la parterul constructiei existente in zona cu g.s. profesori, se va amenaja vestiarul pentru personal,

 – sarpanta existenta se va modifica in zona de intersectie dintre corpul existent si cel propus conform planselor anexate, in rest ramane nemodificata ( se vor inlocui doar elementele din lemn deteriorate).

– se vor face reparatii la tencuiala existenta(interior+exterior).

 – se vor reface treptele exterioare.

– se va inlocui invelitoarea existenta cu tabla plana, culoarea gri inchis.

 – se inlocuiesc instalatiile interioare

– se propune inlocuirea tamplariei

 – se va monta termosistem

– dezafectarea cosurilor de fum – realizarea unei termoizolatii in pod. CONTINUARE LUCRARI ( structura beton existenta – denumit Corp 2)

– se propune continuarea lucrarilor cu P+2E(structura pe cadre, cu inchideri din zidarie tip GVP , tamplarie PVC cu geam termopan).

 – se va realiza o legatura pe orizontala cu Corpul 1 la nivelul parterului.

CONSTRUCTIE NOUA (denumit Corp 3) – se propune realizarea unui corp de cladire in continuarea Corpului 2 (avand legatura pe orizontala cu acesta la nivelul parterului), pe o structura de rezistenta independenta, cu regim de inaltime P+2E

Prin proiect se vor achiziționa  echipamente tehnice,  software pentru pc, mobilier nou și se va dota cabinetul medical din cadrul școlii.

Prin prezentul proiect, se va realiza construirea unei noi infrastructuri,  luând în considerare aspecte privind soluțiile eficiente energetic și responsabile față de mediu, cu impact redus asupra acestuia, crearea unor condiții de igiena corespunzatoare, dar și economisirea de fonduri pentru operarea clădirii.

PENTRU INFORMAȚII DETALIATE DESPRE CELELALTE PROGRAME COFINANȚATE DE UNIUNEA EUROPEANĂ, VĂ INVITĂM SĂ VIZITAȚI : www.FONDURI-UE.RO., www.inforegio.ro sau facebook.com/inforegio.ro.