DOTAREA CU ECHIPAMENTE NECESARE FACILITĂRII PROCESULUI EDUCAȚIONAL AL INSTITUȚIILOR ȘCOLARE DIN ORAȘUL GURA HUMORULUI”, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C15 – EDUCAȚIE, Reforma 4, Investiția 11 – Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare