Anunt atribuire inchiriere

Anunt atribuire inchiriere

1.Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact:
Consiliul Gura Humorului, cu sediul in Gura Humorului, Piata Republicii, nr. 14, cod postal 725300, tel/fax 0230235051, e-mail: primariagh@gmail.com.

2. Data publicării anunțului de închiriere în Monitorul Oficial al României – Partea a VI-a: 05 mai 2021, conform O.U.G. 57/03.07.2019.

3. Criteriile utilizate pentru determinarea ofertei câștigătoare: cel mai mare nivel al chiriei.

4. Numărul ofertelor primite și declarate valabile: 19 oferte primite, 18 oferete declarate valabile.

5. Denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului a cărui ofertă a fost declarată câştigătoare:

  • S.C. MOROPEDE S.R.L., oras Gura Humorului, str. B-dul Bucovina, Nr. 106, județul Suceava, pentru spatiul nr. 1.
  • S.C. BUCOVINA LANDMARKS S.R.L , oras Gura Humorului, str. Avram Iancu, nr. 18, judetul Suceava, pentru spatiul 2.
  • S.C. VALCRIS CODE S.R.L., comuna Manastirea Humorului, str. Stefan Cel Mare, nr. 192, judetul Suceava, pentru spatiul 3.
  • S.C. ANDRONIDA BUCOVINA S.R.L., oras Gura Humorului, str. Stefan cel Mare, nr.77, judetul Suceava, pentru spatiul 4.

6. Durata contractului: 5 ani.

7. Nivelul chiriei.

  • S.C. MOROPEDE S.R.L. – 15,70 euro/m.p./luna, pentru spatiul nr. 1.
  • S.C. BUCOVINA LANDMARKS S.R.L. – 14,55 euro/m.p./luna pentru spatiul nr.2.
  • S.C. VALCRIS CODE S.R.L.- 30 euro/m.p./luna pentru spatiul nr.3.
  • S.C. ANDRONIDA BUCOVINA S.R.L. – 21,20 euro/m.p/luna pentru spatiul nr. 4.

8. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax și / sau adresa de e-mail a instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Suceava, municipiul Suceava, str. Stefan Cel Mare, nr. 62, județul Suceava, telefon 0230/214.948, Fax: 0230/523290, e-mail: trsv-birp@just.ro.

9. Data informării ofertanților despre decizia de stabilire a ofertei câștigătoare: 27 mai 2021.

10. Data transmiterii anunțului de atribuire către instituțiile abilitate în vederea publicării: 03 iunie 2021.

Share this post