Anunt licitatie publica pentru inchirierea a doua terenuri

Anunt licitatie publica pentru inchirierea a doua terenuri

Primaria Orasului Gura Humorului cu sediul in Gura Humorului, Pta Republicii, nr. 14, cod postal 725300, tel/fax 0230235051, e-mail: primarigh@gmail.com, CIF 6631418, cod IBAN nr. RO24TREZ5945006XXX000046 – organizeaza licitatie publica pentru inchirierea pe o periodada de 5 ani, a doua terenuri in suprafata totala de 170 mp situate in zona plecare schiori – Partia de Schi Soimul.
Documentația de atribuire a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al orasului Gura Humorului nr. 84/27.11.2020 și conține:

  • Caietul de sarcini;
  • Fișa de date a procedurii
  • Contract cadru
  • Formulare și modele de documente

Modalitățile de intrare in posesie a documentației de atribuire: Biroul Taxe si Impozite.
Prețul documentației de atribuire este de 50 lei pe suport hârtie și gratuit în format electronic si se achită la Biroul Taxe si Impozite, Primaria Gura Humorului.
Data limită până la care se pot solicita clarificări este 11.12.2020

Informații privind ofertele:

  • Data limita pentru depunerea ofertelor este 18.12.2020.
  • Ofertele se depun la Biroul Relatii cu Publicul, într-un singur exemplar.
  • Ședința publică de licitație se va desfășura la obiectivul, Primaria Orasului Gura Humorului în data de 21.12.2020.
  • Soluționarea litigiilor este de competenta Tribunalului Suceava.Termenul de contestație este de 3 zile de la primirea notificării privind rezultatul licitației.
  • Anunțul de licitație a fost transmis spre publicare în data de 27.11.2020.

Share this post