Anunt privind curățarea trotuarelor și îndepărtarea zăpezii

Anunt privind curățarea trotuarelor și îndepărtarea zăpezii

Stimați  cetățeni,

Vă reamintim obligațiile pe care le aveti conform HCL Nr.51/1997 republicată :

Art.3 :

“Deținătorii de imobile sub orice titlu si utilizatorii acestora au obligația curățării zilnice a trotuarelor, rigolelor și șanțurilor aferente clădirii respective, inlăturarea zăpezii si gheții de pe acestea, de pe acoperișuri si terase, eliberarea căilor de acces pentru circulația pietonală.”

Art.4 :

“Nerespectarea acestor obligații constituie contravenție și se sancționează cu amendă  de la 400 la 800 lei !”

Va multumim pentru ințelegere.

Share this post