Anunț privind înscrierea candidaților pentru personal de recensământ în vederea prestării serviciilor aferente recensământului populației și locuințelor runda 2021 în teritoriu

Anunț privind înscrierea candidaților pentru personal de recensământ în vederea prestării serviciilor aferente recensământului populației și locuințelor runda 2021 în teritoriu

Primăria Orașului Gura Humorului încheie contracte de prestări servicii pentru un număr de 2 recenzori, in vederea colectarii în teren a datelor pentru recensământul populației și locuințelor din orașul Gura Humorului.
MODALITATEA DE CONTRACTARE: Contract de servicii;
PERIOADA DE CONTRACTARE A SERVICIILOR: Recenzarea prin efectuare în teren a interviului de către recenzor: 10.06-17.07.2022;
LOCUL DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII: Pe teren, în limitele administrative ale localității (pe sectorul prestabilit) Gura Humorului;
CONDIȚII PRIVIND CONTRACTAREA SERVICIILOR:
– Vârsta minimă de 18 ani împliniți la data selecției – condiție eliminatorie;
– Minim studii medii absolvite (diplomă absolvent liceu) – condiție eliminatorie;
– Să nu aibă cazier judiciar – condiție eliminatorie;
– Să dețină cunoștințe de utilizare a unei tablete;
– Abilitatea de a comunica într-o manieră civilizată; capacitatea de a stabili contacte inter-personale, de a fi cordial, plăcut, metodic şi riguros;
– Să dispună de un telefon mobil pe care să-l utilizeze pentru comunicare;
ATRIBUȚIILE PERSONALULUI DE RECENSĂMÂNT: conform Modelului de contract cadru de servicii pentru RPL2021 prevăzut în Anexa nr. 2 a HG nr. 145/2022 privind modificarea și completarea HG nr.1071/2020 pentru stabilirea bugetului și a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021.

Informatii suplimentare la tel. 0744662552 (intre orele 08-16).

Share this post