Anunt privind organizarea licitaţiei publice pentru închiriere pășune

Anunt privind organizarea licitaţiei publice pentru închiriere pășune

Anunt privind organizarea licitaţiei publice pentru închiriere pășune în suprafață de 28,6432 ha a trupului de pășune din zona “Lunca Moldovei” – (Lunca moldovei I -3,2870 ha, Lunca Moldovei II – 6,0000 ha, Lunca Moldovei III – 19,3562 ha)

Organizatorul licitaţiei: Primăria oraşului Gura Humorului, oraşul Gura Humorului, strada Piața Republicii, nr. 14, județul Suceava, tel./fax 0230.235051, e-mail:primariagh@gmail.com anunță închirierea pentru o perioadă de 10 ani a suprafeței de 28,6432 hectare pajişti permanente în ședință publică prin atribuire directă sau, după caz, licitație.

Tipul licitaţiei: Atribuirea directă va avea loc în data de 24.03.2023, ora 12°°
Locul desfăşurării licitaţiei: Sediul Primăriei oraşului Gura Humorului, județul Suceava;
Se pot înscrie la ședința publică în vederea închirierii prin atribuire directă crescătorii de animale persoane fizice ori juridice având animalele înscrise în RNE membri ai colectivității locale sau care au sediul social pe teritoriul Orașului Gura Humorului.

Suprafețele de pajişti care nu se pot închiria prin atribuirea directă vor fi scoase la licitație publică cu strigare va avea loc în data de 29.03.2023, ora 12°°.
Locul desfăşurării licitaţiei: Sediul Primăriei oraşului Gura Humorului, județul Suceava.
Licitaţia este organizată şi se va desfăşură în condițiile Ordonanței de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, a OUG nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștelor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 cu modificările și completările ulterioare.

Data şi ora-limită până la care poate fi depusă documentaţia pentru înscrierea la licitaţie: 21.03.2023, până la ora 14°° la Registratura Primăriei orașului Gura Humorului;

Condițiile de participare la licitație sunt prezentate în caietul de sarcini care poate fi procurat de la sediul organizatorului licitaţiei, Primăria orașului Gura Humorului, str.Piața Republicii nr.14, jud.Suceava.
Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei telefon/fax: 0230.235.051

Organizator: Primăria orașului Gura Humorului, județul Suceava

Plata se va face din contul RO77TREZ59424510220XXXXX deschis la Trezoreria Gura Humorului, CIF 6631418

Share this post