Anunt proiect – Închidere depozit de stocare temporară a deșeurilor

Anunt proiect – Închidere depozit de stocare temporară a deșeurilor

ORAȘUL GURA HUMORULUI cu sediul în oraș Gura Humorului, str. Piața Republicii, nr. 14, jud. Suceava, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Suceava în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul cu titlul ”Închidere depozit de stocare temporară a deșeurilor din Orașul Gura Humorului, jud. Suceava”, propus a fi amplasat în oraș Gura Humorului, Zona Lunca Moldovei, jud. Suceava.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Suceava, din mun. Suceava, str. Bistriței, nr. 1A, în zilele de luni – joi, între orele 8 – 15 și vineri, între orele 8 – 13, precum și la următoarea adresă de internet http://apmsv.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Suceava.

Share this post