Noi masuri restrictive in orasul Gura Humorului

Noi masuri restrictive in orasul Gura Humorului

Avand in vedere incidenta cumulata a cazurilor pozitive de COVID-19, care la nivelul Orasului Gura Humorului este de peste 7,5/1000 de locuitori, fiind in scenariul rosu, conform hotararii nr. 179 din 13.10.2021 a C.J.S.U. Suceava, in orasul Gura Humorului se instituie suplimentar urmatoarele masuri:

Art.4

a) Se instituie obligatia pentru operatorii economici care desfasoara activitati de comert/ prestari de servicii in spatii inchise si/sau deschise, publice și/sau private, să își organizeze și să își desfașoare activitatea în intervalul orar 5,00-22,00.
Prin excepție, în intervalul orar 22,00-5,00, operatorii economici pot activa doar în relația cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.
Măsurile prevăzute nu se mai aplică dacă incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 7/1.000 de locuitori.

b) Se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în intervalul orar 20,00-5,00, cu următoarele excepții:
– deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și
locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și inapoi;
– deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la
distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;
– deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
– deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie;

Măsurile instituite în nu se mai aplică dacă incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 7/1.000 de locuitori.
Măsurile instituite în localitățile prevăzute la lit. b) nu se aplică persoanelor care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinate și care fac dovada îndeplinirii acestei condiții prin intermediul certificatului de vaccinate, pe suport hârtie sau în format electronic, sau al certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID-19;

[embeddoc url=”http://www.primariagh.ro/wp-content/uploads/2021/10/Hot-179-CJSU.pdf” height=”750px” download=”all” viewer=”browser”]

Share this post