Comunicat Proiect Infrastructura Rutiera

Comunicat Proiect Infrastructura Rutiera

Oraşul GURA HUMORULUI  derulează în perioada 16.04.2011 – 15.12.2012, proiectul “reabilitarea infrastructurii rutiere Oraş Gura humorului”, cod smis 12809.

Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere Domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană Sub-domeniul: Centre urbane.

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 este Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, Organism Intermediar responsabil cu implementarea acestui program în Regiunea de Dezvoltare Nord-Est este Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, iar Beneficiar al acestui Program este Oraşul Gura Humorului.

Obiectivul general îl reprezintă creşterea nivelului calităţii infrastructurii de transport în oraşul Gura Humorului în vederea îmbunătăţirii accesibilităţii, reducerea timpului de transport, evitarea  blocajelor şi fluidizarea traficului pentru o dezvoltare durabilă a oraşului prin reabilitarea unui număr de 16 străzi.

Cele 16 Strazi care vor fi reabilitate prin intermediul proiectului sunt următoarele: Crai Nou, Crizantemelor, Emil Racoviţă, Gării, Mărăşeşti, Moldovei, Orizont, Pescarilor, Sf. Maria, Stadionului, Sulina, Unirii, Victoriei, Vasile Lupu, Viitorului, Zorilor.  Pe strada Voroneţ se va amenaja o pistă de biciclişti în lungime de 1200 m.

Valoarea totală a proiectului este de 8.417.713,13 Lei, din care valoarea totală eligibilă este de 6.802.197,79 Lei iar valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile este de 1.615.515,34 Lei.

Beneficiarii proiectului sunt reprezentaţi de comunitatea locală din Gura Humorului, ce numără aproximativ 15.941 locuitori, proprietarii de autoturisme care tranzitează zona (s-a  estimat că zona este tranzitată anual de un număr de 367.920 autovehicule), pietonii care tranzitează zona, turiştii care tranzitează zona.

Mai multe informaţii despre acest Proiect pot fi obţinute de la Biroul Dezvoltare Locală şi Managementul Proiectului din cadrul Primăriei Oraşului Gura Humorului, Persoană de contact – Manager Proiect – Andronic Brânduşa, Număr telefon/Fax: 0230.235.352.

Atasament: comunicat infrastructura rutiera

Share this post