Dezvoltarea capacității de acțiune a Asociației Orașelor din România prin îmbunătățirea eficacității organizaționale proprii și a membrilor

Dezvoltarea capacității de acțiune a Asociației Orașelor din România prin îmbunătățirea eficacității organizaționale proprii și a membrilor

Fondul Social European – Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative
Axa prioritară 1: „Îmbunătăţiri de structură  şi proces ale managementului ciclului de politici publice”
Domeniul major de intervenţie 1.3 Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale
Durata proiectului: 24 luni, octombrie 2009 – decembrie 2011

Obiectiv general

Imbunătățirea eficacității organizaționale la nivelul primăriilor de orașe – în ceea ce privește relația cu cetățenii – prin creșterea nivelului serviciilor oferite de către Asociația Orașelor membrilor săi.

Scop

Proiectul aspiră la schimbarea perspectivei cetățenilor- ca beneficiari direcți ai serviciilor administrației publice locale – cu privire la activitatea depusă într-o primărie, pe de o parte, și în același timp dorește îmbunătățirea managementului organizațional la nivelul autorității publice locale.

Obiective specifice:

Realizarea unei descentralizări a Asociației prin crearea unor structuri de coordonare regională;
Întărirea relației dintre administrația locală și cetățeni/terți  prin crearea unui document strategic de relații publice;
Implementarea și monitorizarea strategiei cadru de relații publice la nivelul a 21 de localități.

Mai multe detalii se gasesc in atasamente:

Prezentare Proiect AOR

Strategia cadru de relatii publice

Share this post