Evoluţie, Imagine, Previziuni de Viitor

Evoluţie, Imagine, Previziuni de Viitor

Oraşul Gura Humorului derulează în perioada 28.12.2010 – 27.12.2011, Proiectul “Evoluţie, Imagine, Previziuni de Viitor – Strategii de Dezvoltare Locală a Oraşului Gura Humorului”, Cod SMIS 12788.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, Axa prioritară 1, Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice, Domeniul 1.1: Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ, Operaţiunea: „Strategii de dezvoltare locală”.

Obiectivul general al proiectului îl constituie regenerarea calităţii proceselor decizionale la nivelul Consiliului Local al Oraşului Gura Humorului.

Obiectivele specifice ale proiectului, ce vor fi atinse ca urmare a realizării activităţilor proiectului,

sunt:

  • Creşterea capacităţii/abilităţilor de a realiza o reglementare şi planificare ce vizează coerenţa politicilor la nivel de instituţie.
  • Dezvoltarea unei Strategii de Dezvoltare Locală a Oraşului Gura Humorului bazată pe consultarea factorilor interesaţi şi transpunerea în practică a cunoştinţelor/abilităţilor dobândite.

Prin acest Proiect se doreşte elaborarea unei Strategii de Dezvoltare Locală a Oraşului Gura Humorului.

Valoarea totală a proiectului este de 328.521,30 Lei, din care 276.778,10 Lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE, 40.051,42  Lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional, iar 8.791,78, Lei reprezintă cofinanţarea eligibilă a beneficiarului, în procent de 2%.

Grupul ţintă, vizat în mod direct de implementarea şi rezultatele proiectului, este format din 11 persoane – funcţionari publici şi personal contractual ai Primăriei Oraşului Gura Humorului, care vor participa la activităţi direct relaţionate cu obiectivul proiectului: seminarii pe teme de planificare strategică,  bugetare de programe, politici publice şi schimburi de experienţă.

Prin participarea la activităţile proiectului, grupul ţintă îşi va îmbunătăţi capacitatea de planificare strategică, contribuind la procesul de elaborare şi implementare a Strategiei de Dezvoltare Locală.

Beneficiarii indirecţi ai acestui proiect sunt cei aproximativ 16.000 de locuitori ai Oraşului Gura Humorului.

Mai multe informaţii despre acest Proiect pot fi obţinute de la Biroul Dezvoltare Locală şi Managementul Proiectului din cadrul Primăriei Oraşului Gura Humorului, Persoană de contact – Manager Proiect – Grâul Irina, Număr telefon/Fax: 0230.235.352.

Share this post