Invitatie pentru consultarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Orașului Gura Humorului

Invitatie pentru consultarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Orașului Gura Humorului

În conformitate cu prevederile Legii 52/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind transparența decizională în administrația publică locală, aducem la cunoștință publică faptul că a fost elaborată Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Orașului Gura Humorului cu orizontul de timp 2022-2030.

Cei interesați pot transmite pe adresa de e-mail: primariagh@gmail.com sau în scris la registratura primăriei propuneri, sugestii și opinii cu valoare de recomandare privind Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Orașului Gura Humorului cu orizontul de timp 2022-2030 până la data de 23.07.2022, pe care o pot consulta pe site-ul instituției: http://www.primariagh.ro

Participarea și opiniile cetățenilor sunt importante, contribuind la realizarea justă și sustenabilă a viziunii obiectivelor strategice și direcțiilor de dezvoltare ale Orașului Gura Humorului și mai mult asigurând includerea priorităților avute de cetățeni în Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Orașului Gura Humorului, urmărindu-se realizarea unui consens în ceea ce privește viitorul Orașului Gura Humorului.

Strategia poate fi descarcata de aici: SIDU GH final.pdf

Share this post