Mobil şi activ pe o piaţă modernă a muncii

Mobil şi activ pe o piaţă modernă a muncii

Articol publicat in data: 17 noiembrie 2010.

Joi, 18 Noiembrie 2010, va avea loc la Gura Humorului lansarea proiectului:
Mobil şi activ pe o piaţă modernă a muncii.

Implementarea acestui proiect se realizează în parteneriat cu Primăria Gura Humorului.

Proiectul se va derula pe o perioadă de 18 luni şi va primi o finanţare nerambursabilă de 1.611.800 lei din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 5, Domeniul Major de Intervenţie (DMI) – 5.1 – Dezvoltarea şi Implementarea Măsurilor Active de Ocupare. Valoarea totală a proiectului este de 1.765.459 lei.

Obiectivul general al proiectului este cel de dezvoltare a capacităţii de ocupare a persoanelor inactive şi a şomerilor de lungă durată din zona Gura Humorului.

Grupul ţintă a fost stabilit pentru 700 de persoane inactive şi 300 de şomeri de lungă durată.

Obiectivele specifice ce derivă din obiectivul general sunt:

  • dezvoltarea unor măsuri de ocupare în concordanţă cu piaţa muncii din microregiunea în care se implementează proiectul;
  • înfiinţarea unui Centru local de Informare, Consiliere şi Asistenţă pentru Ocupare, care să ofere informare, consiliere, orientare profesională şi asistenţă pentru căutarea unui loc de muncă şi formare profesională pentru grupul ţintă;
  • îmbunătăţirea accesului la informare a persoanelor inactive şi a şomerilor de lungă durată cu privire la piaţa muncii, cu accent pe dezvoltarea mobilităţii ocupaţionale şi geografice şi dezvoltării antreprenoriale, prin campanii de informare şi târguri de locuri de muncă.

Proiectul işi gaseşte oportunitatea deoarece militează pentru consolidarea unui climat de stabilitate socială şi economică în zona Gura Humorului.

Evenimentul este găzduit de Primăria Gura Humorului, în sala mare de şedinte, joi 18 Noiembrie 2010, începând cu ora 11:00.

Lucreţiu Gabor,
Manager Proiect

www.fundatia-silvia.ro

Share this post