Planul integrat de dezvoltare urbana al orasului Gura Humorului

Planul integrat de dezvoltare urbana al orasului Gura Humorului

Oraşul Gura Humorului a finalizat proiectul „REALIZAREA UNUI SISTEM DE MONITORIZARE VIDEO PENTRU CREŞTEREA SIGURANŢEI ŞI PREVENIREA CRIMINALITĂŢII ÎN ORAŞUL GURA HUMORULUI”, COD SMIS 12834 .

Proiectul a fost finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul de intervenţie 1.1. – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Centre urbane.


Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 este Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, Organism Intermediar responsabil cu implementarea acestui program în Regiunea de Dezvoltare Nord-Est este Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, iar Beneficiar al acestui Program este Oraşul Gura Humorului.

Obiectivul general al acestui proiect l-a constituit supravegherea video permanentă (24/7) şi în timp real a unor obiective perimetrale de interes edilitar ridicat (Parcul dendrologic), precum şi a unor intersecţii principale din vestul şi centrul oraşului Gura Humorului, a porţiunilor de artere de trafic limitrofe şi a unor obiective locale de interes social aflate în proximitatea acestora, eficientizarea activităţilor de depistare, combatere şi instrumentare juridică a infracţiunilor, reducerea accidentelor, fluidizarea traficului rutier şi creşterea gradului de protecţie a mediului.
Valoarea totală a proiectului este de 2.798.909,52 lei, din care valoarea totală eligibilă este de 2.248.158,05 lei, valoarea neeligibilă estimată inclusiv TVA aferentă 11.193,55 lei, iar valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile este de 539.557,92 lei.

Beneficiarii direcţi sunt reprezentaţi de comunitatea locală din Gura Humorului, ce numără aproximativ 15.656 locuitori, persoanele ce tranzitează oraşul, agenţii economici din zonă.
Beneficiarii indirecţi ai proiectului sunt reprezentaţi de serviciile de urgenţă, societăţile de utilităţi, Asistenţa Socială, Jandarmeria, Poliţia, Pompierii, Ambulanţa, Poliţia Rutieră.

Rezultatele obţinute:
– Amenajarea unui dispecerat de monitorizare video complet echipat;
– Montarea a 48 de camere de supraveghere la nivelul orasului;
– Locuri de muncă create ca urmare a implementarii proiectului;

În ceea ce priveşte impactul proiectului, acesta contribuie la creşterea gradului de siguranţă publică, îmbunătăţirea supravegherii în spaţiile publice, prevenirea comportamentelor antisociale şi ajută la prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional.

Mai multe informaţii despre acest Proiect pot fi obţinute de la Biroul Dezvoltare Locală şi Managementul Proiectului din cadrul Primăriei Oraşului Gura Humorului, Persoană de contact – Manager Proiect – Apostol Vasile Bogdan, telefon/fax: 0230.235.352.

comunicat-presa-plan-integrat

Share this post