Comunicat Proiect Monitorizare Video

Comunicat Proiect Monitorizare Video

Oraşul GURA HUMORULUI  derulează în perioada 16.04.2011 – 15.04.2012, proiectul “REALIZAREA UNUI SISTEM DE MONITORIZARE VIDEO PENTRU CREŞTEREA SIGURANŢEI ŞI PREVENIREA CRIMINALITĂŢII ÎN Oraşul Gura humorului”, cod smis 12834 .

Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere Domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană Sub-domeniul: Centre urbane.

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 este Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, Organism Intermediar responsabil cu implementarea acestui program în Regiunea de Dezvoltare Nord-Est este Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, iar Beneficiar al acestui Program este Oraşul Gura Humorului.

Obiectivul general al acestui proiect îl constituie supravegherea video permanentă (24/7) şi în timp real a unor obiective perimetrale de interes edilitar ridicat (Parcul dendrologic), precum şi a unor intersecţii principale din vestul şi centrul oraşului Gura Humorului, a porţiunilor de artere de trafic limitrofe şi a unor obiective locale de interes social aflate în proximitatea acestora, eficientizarea activităţilor de depistare, combatere şi instrumentare juridică a infracţiunilor, reducerea accidentelor, fluidizarea traficului rutier şi creşterea gradului de protecţie a mediului.

Valoarea totală a proiectului este de 2.798.909,52 Lei, din care valoarea totală eligibilă este de 2.248.158,05 Lei, valoarea neeligibilă estimată inclusiv TVA aferentă  11.193,55 Lei iar valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile este de 539.557,92 Lei.

Beneficiarii directi sunt reprezentati de comunitatea locală din Gura Humorului, ce numără aproximativ 15.941 locuitori, persoanele ce tranzitează orasul, agentii economici din zonă.

Beneficiarii indirecţi ai proiectului sunt reprezentaţi de serviciile de urgenţă, societăţile de utilităţi, Asistenţa Socială, Jandarmeria, Poliţia, Pompierii, Ambulanţa, Poliţia Rutieră.

Mai multe informaţii despre acest Proiect pot fi obţinute de la Biroul Dezvoltare Locală şi Managementul Proiectului din cadrul Primăriei Oraşului Gura Humorului, Persoană de contact – Manager Proiect – Apostol Vasile Bogdan, Număr telefon/Fax: 0230.235.352.

Atasament: comunicat monitorizare video

Share this post