Strategia de Dezvoltare Durabila a orasului Gura Humorului – Chestionar opinie publica

Strategia de Dezvoltare Durabila a orasului Gura Humorului – Chestionar opinie publica

Stimați cetățeni,

Primăria Orașului Gura Humorului demarează procesul de elaborare a „Strategiei de Dezvoltare Durabilă cu orizontul de timp 2023”. Sondarea opiniei publice ne va ajuta la analiza socio-economică a domeniilor din orașul Gura Humorului care urmează a fi dezvoltate. Vă invităm să participați activ la dezvoltarea socio-economică și să vă expuneți opinia prin completarea unui chestionar adresat tuturor locuitorilor din Orașul Gura Humorului.
Chestionarul poate fi completat on-line sau descărcând fișierul pdf. Fișierul descărcat și completat poate fi trimis la adresa: primariagh@gmail.com.
Implicarea dumneavoastră este necesară pentru:

  • – elaborarea unei viziuni și a unei Strategii de Dezvoltare adaptate situației socio-economice a orașului Gura Humorului;
  • – creșterea capacității de colaborare dintre cetățeni / mediul de afaceri / societatea civilă și administrația publică;
  • – concentrarea resurselor și eforturilor pentru atingerea unor obiective prioritare;
  • – obținerea unui consens majoritar cu privire la prioritățile de dezvoltare a orașului Gura Humorului;
  • – crearea unui parteneriat consistent pentru validarea strategiei și implementarea acesteia;
  • – întărirea conștiinței de apartenență la comunitate și a spiritului comunitar;
  • – realizarea unor schimbări pozitive în ceea ce privește atitudinea și gradul de implicare – participare a membrilor comunității în procesul de formulare și implementare a Strategiei orașului Gura Humorului.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să apelați 0741 228 581, persoană de contact: Bontea Lizica Valentina.
Vă mulțumim pentru implicare!

Link chestionar online:
https://www.surveymonkey.com/r/T2JMZ3B

Chestionar opinie publica PDF:
Chestionar Opinie Publica Gura Humorului.pdf

Chestionar mediu de afaceri PDF:
Chestionar mediu de afaceri.pdf

Primar,
ing. Marius Ioan Ursaciuc

Share this post