Ajutoare pentru încălzirea locuinţei în sezonul rece 1 Noiembrie 2023 – 31 Martie 2024

Ajutoare pentru încălzirea locuinţei în sezonul rece 1 Noiembrie 2023 – 31 Martie 2024

Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă consumatorilor vulnerabili de energie electrică, gaze naturale şi lemne, cărbuni, combustibili petrolieri.

Acesta se acordă numai pentru un singur sistem de încălzire, acesta fiind cel principal utilizat.

Pot beneficia de ajutoarele pentru încălzirea locuinţei familiile şi persoanele singure care îndeplinesc următoarele  condiții:

 • Familiile şi/sau persoanele singure care nu beneficiază de alte forme de sprijin pentru încălzirea locuinţei
 • Titularul cererii și familia acestuia poate deține o singură locuinţă
 • Titularul cererii să fie și titularul contractului de furnizare a gazului natural și a energiei electrice
 • In cazul solicitării ajutorului pentru încălzirea cu energie electrică: consumatorii vulnerabili nu pot deţine altă formă de încălzire
 • Titularul cererii și familia acestuia poate deține doar un autoturism sau o motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani
 • Titularul cererii și familia acestuia poate deține o suprafață de teren de până la 1000 mp situată intravilan
 • Titularul cererii și familia acestuia poate deține în conturi bancare sume de până la 3.000 lei.
 • Venitul mediu net lunar nu depășește 1.386 lei/membru de familie sau 2.053 lei în cazul persoanei singure.

Acte necesare pentru depunerea dosarelor:

 1. I. / B.I. pentru membrii familiei peste 14 ani;
 2. Certificate naştere pentru copii sub 14 ani;
 3. Certificat de căsătorie / deces, Hotărâre judecătorească de divorţ etc.;
 4. Act proprietate / contract de închiriere ;
 5. Adeverinţa de venit (inclusiv bonurile de masa), cupon pensie/ şomaj/alocaţie/indemnizație;
 6. Adeverinta pentru elevi si studenti, cu specificarea cuantumului si tipului bursei;
 7. Factură energie electrică și gaze naturale (luna anterioară);
 8. Adeverinta de Venit agricol si Taxe si impozite (Primaria Gura Humorului);
 9. Adeverinta de venit de la ANAF Gura Humorului (str. Mănăstirea Humorului) pentru toți membrii majori;
 10. Certificat de înmatriculare autoturism;
 11. Dosar cu şină.

Dosarele complete se depun la Direcţia Publică de Asistenţă Socială Gura Humorului (str. Ştefan cel Mare, nr.13) începând cu data de 9 octombrie 2023, până pe data de 15 a fiecărei luni din sezonul rece.

Orice modificare se anunţă prin depunerea unei noi cereri şi declaraţii însoţită de actele care atestă modificarea, în termen de 5 zile de la producerea acestora.


Cuantumurile lunare ale ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei :

 Venituri medii nete lunare/membru de familie Gaze naturale

– Lei –

Energie electrică

– Lei –

Lemne, Cărbuni, Combustibili petrolieri

– Lei –

<200 lei 250 500 320
200,1 lei – 320 lei 225 450 288
320,1 lei – 440 lei 200 400 256
440,1 lei – 560 lei 175 350 224
560,1 lei – 680 lei 150 300 192
680,1 lei – 920 lei 125 250 160
920,1 lei – 1.040 lei 100 200 128
1.040,1 lei – 1.160 lei 75 150 96
1.160,1 lei – 1.280 lei 50 100 64
1.280,1 lei – 1.386 lei /membru de familie  25 50 32
1.280,1 lei – 2.053 lei /persoana singura 25 50 32

Suplimentul pentru energie

Începând cu 1 noiembrie 2023 – pe tot parcursul anului

Suplimentul pentru energie se acordă consumatorilor vulnerabili de energie electrică, cu scopul acoperirii integrale sau parțiale a cheltuielilor cu iluminatul locuinței, susținerea facilităților de gătit și asigurarea apei calde în locuință, asigurarea funcționării echipamentelor electrice medicale și utilizarea mijloacelor de comunicare care presupun utilizarea de energie.

Suplimentul pentru energie se acordă lunar, pe tot parcursul anului și poate fi solicitat împreună cu ajutorul pentru încălzirea locuinței sau separat, dacă sunt îndeplinite condițiile de acordare.

Cuantumurile lunare ale suplimentului pentru energie:

 1. 10 lei/lună pentru consumul de gaze naturale;
 2. 30 lei/lună pentru consumul de energie electrică;
 3. 20 lei/lună pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri.

Share this post