Anunt ajutoare pentru încălzirea locuinţei în sezonul rece: noiembrie 2020 – martie 2021

Anunt ajutoare pentru încălzirea locuinţei în sezonul rece: noiembrie 2020 – martie 2021

Ajutorul pentru încălzirea locuinţei  se acordă consumatorilor de energie electrică, gaze naturale şi lemne, cărbuni, combustibili petrolieri.

Acesta se acordă numai pentru un singur sistem de încălzire, acesta fiind cel principal utilizat.

Pot beneficia de ajutoarele pentru încălzirea locuinţei familiile şi persoanele singure ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici de 750 lei.

Acte necesare pentru depunerea dosarelor:

  1. I./B.I. pentru membrii familiei peste 14 ani;
  2. Certificate naştere pentru copii sub 14 ani;
  3. Certificat de căsătorie / deces, Hotărâre judecătorească de divorţ etc.;
  4. Act proprietate / contract de închiriere ;
  5. Adeverinţa de venit (inclusiv bonurile de masa), cupon pensie/şomaj/alocaţie/ indemnizatie;
  6. Adeverinta pentru elevi si studenti, cu specificarea cuantumului si tipului bursei;
  7. Factură energie electrică sau gaze naturale (luna anterioară);
  8. Adeverinta de Venit agricol si Taxe si impozite (Primaria Gura Humorului);
  9. Adeverinta de venit de la Fisc (str. Manastirii) pentru toti membrii majori;
  10. Dosar cu şină.

Dosarele complete se depun la Direcţia Publică de Asistenţă Socială Gura Humorului (str. Ştefan cel Mare, nr.13) începând cu data de 05 octombrie 2020.
Orice modificare se anunţă prin depunerea unei noi cereri şi declaraţii îsoţită de actele care atestăa modificarea, în termen de 5 zile de la producerea acestora.

Cuantumurile lunare ale ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei :

 

Venituri nete lunare/membru de familie Gaze naturale

– Lei –

Lemne, Cărbuni, Combustibili petrolieri

– Lei –

Energie electrică

– Lei –

<155 lei 262 54 240
155,1 lei-210 lei 190 48 216
210,1 lei-260 lei 150 44 192
260,1 lei-310 lei 120 39 168
310,1 lei-355 lei 90 34 144
355,1 lei-425 lei 70 30 120
425,1 lei-480 lei 45 26 96
480,1 lei-540 lei 35 20 72
540,1 lei-750 lei 20 20 20

Pentru familiile şi persoanele singure beneficiare de ajutor social care utilizează combustibili solizi sau petrolieri ajutorul lunar este de  58 lei.

Share this post