Anunț Consultare Publică a “STRATEGIEI DE DEZVOLTARE DURABILĂ A ORAȘULUI GURA HUMORULUI cu orizont de timp 2023”

Anunț Consultare Publică a “STRATEGIEI DE DEZVOLTARE DURABILĂ A ORAȘULUI GURA HUMORULUI cu orizont de timp 2023”

Primăria Orașului Gura Humorului a demarat procedura de consultare publică a „STRATEGIEI DE DEZVOLTARE DURABILĂ A ORAȘULUI GURA HUMORULUI cu orizont de timp 2023”, în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică. Etapa consultării publice se desfășoară în perioada 11 iulie – 11 august 2016.
Vă invităm să vă exprimați opinia prin completarea unui chestionar adresat tuturor cetățenilor din Orașul Gura Humorului. Chestionarul poate fi completat on-line sau descărcând fișierul pdf. Fișierul descărcat și completat poate fi trimis la adresa: primariagh@gmail.com sau în format tipărit, la sediul Primăriei Orașului Gura Humorului: Piața Republicii, nr.14.
Persoanele interesate să dezvolte o afacere în Orașul Gura Humorului sunt invitate să completeze chestionarul destinat mediului antreprenorial, atașat în format pdf.
Vă mulțumim pentru implicare!

Link chestionar opinie publică online:
https://www.surveymonkey.com/r/T2JMZ3B

Chestionar opinie publică PDF:
Chestionar Opinie Publica (download)

Chestionar mediu de afaceri PDF:
CHESTIONAR Mediu de Afaceri (download)

Varianta consultativă a Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Orașului Gura Humorului cu orizont de timp 2023:

Puteți trimite propunerile de modificare până la data de 11 august 2016 la adresa: primariagh@gmail.com.

Primar,
ing. Marius Ioan Ursaciuc

Share this post