Anunt sedinta publica – Proiect T.U.R.I.S.T.

Anunt sedinta publica – Proiect T.U.R.I.S.T.

Primăria orașului Gura Humorului, stațiune turistică de interes național, va organiza în data de 12.08.2016, ședința publică pentru dezbatere asupra proiectului T.U.R.I.S.T. (Teritoriu Urban Revitalizat cu Infrastructură pentru Sprijinirea Turismului) pe care administrația publică locală dorește să îl propună spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 7 – Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului, Prioritatea de investiții 7.1 – Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice.
Dezbaterea publică se realizează în conformitate cu prevederile legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică şi a legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.


Proiectul urmărește revitalizarea zonelor de interes turistic pentru încurajarea investițiilor mediului de afaceri și crearea de noi locuri de muncă.
Pentru aceasta, proiectul propune investiții în zona pârtiei Șoimul (Piatra Pinului, Piatra Șoimului, platoul superior al pârtiei Șoimul) și în parcul Ariniș.
Pentru zona pârtiei, proiectul propune crearea unor trasee tematice montane, care vor asigura accesul turiștilor către Piatra Pinului, Piatra Șoimului și platou superior pârtia Șoimul, atât pietonal cât și cu bicicleta montană. Pe platoul superior al pârtiei Șoimul va fi realizat un foișor de observare/ filmare/ fotografiere ce va avea și toaletă publică, precum și un loc de joacă pentru copii.

Pentru zona parcului Ariniș, proiectul prevede realizare spațiu fitness, popicărie cu copertină, toaletă publică, spațiu pentru șahiști, amenajare spaţii verzi (plantarea/gazonarea suprafețelor, inclusiv plantare arbori).
Investiția este propusă pe terenul proprietate a orașului Gura Humorului, situată în intravilan și extravilan.
Fișa proiectului poate a putut fi consultată pe site-ul primăriei www.primariagh.ro și la sediul primăriei, Serviciul Dezvoltare Locală și Managementul Proiectelor.
La această întâlnire sunt invitate să participe entităţile implicate în dezvoltarea locală (structuri asociative, reprezentanţi ai societăţii civile, mediul de afaceri etc.) pentru obţinerea susţinerii cu investiţii a proiectului propus.

Share this post