Gura Humorului intră în scenariul roșu. Noile măsuri adoptate în ședința CLSU

Gura Humorului intră în scenariul roșu. Noile măsuri adoptate în ședința CLSU

Tinand cont de contextul epidemiologie actual înregistrat la nivelul orasului Gura Humorului (3.04 la mia de locuitori), in sedinta din data de 23.10.2020, Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă a adoptat urmatoarele măsuri:

Art.1
(1) Incepând cu data de 25.10.2020 ora 00.00, pe o perioada de 14 zile, în condiţiile art.5 alin.(2) lit.d) din Legea nr.55/2020 cu modificările ulterioare, a H.G. nr. 856 din 14 octombrie 2020, pe raza administrativ-teritorială a Oraşului Gura Humorului, este interzisa organizarea si desfasurarea activitatilor in cadrul cinematografelor, institutiilor de spectacole sau concerte, precum si activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor;

Art.2
(1) In aplicarea art. 6, pct. 2 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 856/2020, incepând cu data de 25.10.2020, pe o perioada de 14 zile, pe raza administrativ-teritorială a Oraşului Gura Humorului, activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau a altor unităţi de cazare este permisă doar pentru persoanele cazate in cadrul acestor unitati;

Art.3
(1) In aplicarea art. 6, pct. 2 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 856/2020, pentru operatorii economici, se permite prepararea hranei si comercializarea produselor alimentare, a bauturilor alcoolice si nonalcoolice care nu se consuma in spatiile respective;

Art.4
(1) In aplicarea art. 6, pct. 5 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 856/2020, incepând cu data de 25.10.2020, ora 00.00, prepararea hranei si comercializarea produselor alimentare, a bauturilor alcoolice si nonalcoolice sunt permise in spatiile special dispuse in exteriorul cladirilor, in aer liber, cu asigurarea unei distante de minimum 2 m. intre mese si participarea a 6 persoane la o masa, daca sunt din familii diferite si cu respectarea masurilor de protectie sanitara. De asemenea, in conditiile prezentului act normativ, nu este permisa activitatea in baruri, cluburi si discoteci.

Art.5
(1) In aplicarea prevederilor la H.G. nr. 856/2020, pe raza administrativ-teritorială a Oraşului Gura Humorului, activitatea cu publicul a operatorilor economici licentiati in domeniul activitatilor jocurilor de noroc, este interzisa.

Art.6
(1) Incepând cu data de 25.10.2020, pe o perioada de 14 zile, în conformitate cu prevederile Legeii nr.55/2020 cu modificările ulterioare, a H.G. nr. 856 din 14 octombrie 2020 si a prezentei Hotarari, tinand cont de incidenta cazurilor pozitive la mia de locuitori, toate unitatile scolare vor desfasura activitatea didactica doar in sistem online.

Art.7
(1) Nerespectarea prevederilor obligatorii ale prezentei hotărâri, se va sancţiona, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

Art.8
(1) In conformitate cu prevederile H.G. nr. 856 din 14 octombrie 2020, privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 25 octombrie 2020, ora 00.00, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, regimul contravenţional aplicabil pentru nerespectarea măsurilor prevăzute în prezenta Hotarare, este cel stabilit la art.64 -70 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările ulterioare.

(2) Sunt abilitate să urmărească aplicarea respectării prevederilor H.G. nr. 856 din 14 octombrie 2020 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 25 octombrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, respectiv a prezentei Hotărâri a C.L.S.U Gura Humorului: Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.

Art.9.
Poliţia Locală Gura Humorului va informa instituţiile publice şi private, operatorii economici de pe raza administrativ-teritorială a Oraşului Gura Humorului, judeţul Suceava, asupra măsurilor prezentei hotarari.

Share this post